Coorperativ Learning Praktisk matematik med CL strukturer
Tryk her vejledning

Tryk på overskriften for at folde ud og for at folde ind igen.

   CL: 2. Gradsfunktioner CL: 2. Gradsfunktioner....

CL: 2. Gradsfunktioner Leg man kan bruge når man har arbejdet med 2. gradsfunktionskompendiet
her på siden
eller midt i et 2. gradsfunktionsforløb.

Sammen to og to skal eleverne parre en forskrift og en graf.

Give eleverne en fornemmelse for a, b og c´s betydning.

Print et sæt ud til hver anden elev. Klip forskriften fra funktionen. Bland forskrifter og funktioner (fra samme sæt) Udlever nu til eleverne, bed dem om at parre det grafiskebillede med forskriften.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-15 af Morten Graae

Tags:

2. grad   anden grads   parabel   funktioner   cooperativ learning   CL   forskrift   

   CL: Fart....

Formål:
De får regnet rigtig mange fart og tid opgaver, og får snakket om hvordan man gør det to og
to.Man sidder 2 og 2 sammen.
Første spiller vender et spørgsmålskort (regner resultat) og prøver at finde makkeren. I praksis lavede jeg spørgsmål og svar i hver sin farve.
Ved stik må man selvfølgelig prøve igen.
Så er det næste spillers tur. Hvis man vil gøre det lidt nemmere, kan man angive at resultatet skal være i enten km/t eller m/s - mange af spørgsmålene er tiden angivet i minutter eller sekunder - her kan man vælge at lave alt tid være i decimal timer - så bliver det noget nemmere.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Kristine Møller Nielsen

Tags:

cl   fart   hastighed   praktisk   

   CL: Regneregler CL: Regneregler....

CL: Regneregler Svar basar med regneregler


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2013-09-10 af Kim Lorentzen

Tags:

svar basar   regneregler   CL   cooperative learning   

   Funktioner - Kan du Funktioner - Kan du....

Funktioner - Kan du Funktioner.
Denne øvelse går ud på at eleverne går rundt imellem hinanden og møder
en person.
Person A spørger person B om fx "Kan du forklare hvad en
hældningskoefficient er?" eller en
af de andre spørgsmål fra papiret. Person B svarer enten ja eller nej,
hvis man svarer ja skal
man komme med svaret og underskrive med sit navn på Person A´s papir,
hvis man svarer
nej skal man have et nyt spørgsmål fra papiret.
Øvelsen går ud på at få hele sit papir fyldt med forskellige
underskrifter fra ens
klassekammerater.
Når alle har fået udfyldt deres papirer vælges et tilfældigt papir.
Man læser spørgsmålet op
og beder den der har underskrevet om at svare på det. Derved får man
gennemgået alle
spørgsmål og sikrer sig at alle får den rigtige forståelse.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-15 af Kristine Møller Nielsen

Tags:

cooperativ learning   cl   praktisk   funktioner   kan du   hvad du   svar barzar   byt og quiz   

   Funktioner i praksis Funktioner i praksis....

Funktioner i praksis Forud for denne øvelse er det vigtigt at eleverne har kendskab til
betydningen af a og b.

Da jeg lavede øvelsen havde vi forud arbejdet med funktioner i en
enkeltlektion, hvor
hovedvægten var på forståelsen af hvilken betydning a og b havde.

Hver elev skal have udleveret enten en funktionsforskrift eller en
graf.

Hvis I har færre end 28 elever kan I enten tage et ark ud eller give
nogle af de dygtige elever
flere funktionsforskrifter, de skal identificere.

Når sedlerne er uddelt får eleverne til opgave at finde deres makker.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-15 af Kristine Møller Nielsen

Tags:

cooperativ learning   cl   praktisk   funktioner   kan du   hvad du   svar barzar   byt og quiz   

   Geometri Begrebstræning Geometri Begrebstræning....

Geometri Begrebstræning I starten af timen:
Eleverne går sammen i par (hvis det ikke går op, kan man godt være tre i den ene gruppe).
Derpå kobler læreren parrene, så de er 2 par sammen.
Nu starter konkurrencen, hvor det gælder om at vinde over det par man er koblet sammen
med.
Alle sedlerne nedenfor er klippet ud, foldet og lagt i en skål.
Man spiller sten, saks, papir om hvilket par der starter.

Regler:
- 1 omgang = 30 sek.
- På de 30 sek. gælder det om at få så mange sedler som muligt fra skålen
- Man vinder en seddel ved at forklare ordet så godt, at makkeren kan gætte det
- Man må ikke bruge ord der indgår i det ord, der står på sedlen
- Efter de 30 sek. går turen videre til det andet par og de får skålen osv.
- Når skålen er tom tælles der hvor mange sedler hvert hold har og dette noteres på et stykke papir
- Derefter foldes sedlerne og puttes tilbage i skålen
- 2. runde er lige som den første, bortset fra man nu kun må sige TO ord for at forklare ordet på sedlen


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2011-12-04 af Kristine Møller-Nielsen

Tags:

cooperativ learning   CL   geometri   begreber   

   Geometribegreber - et spil Geometribegreber - et spil....

Geometribegreber - et spil Formålet er at træne eleverne i at bruge de geometriske begreber og
kunne formulere sig
matematisk.

Der er ingen grænser for hvilke begreber der kan bruges og eleverne
kan også selv fremstille
kort.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-15 af Helle Fjord

Tags:

cooperativ learning   cl   praktisk   funktioner   kan du   hvad du   svar barzar   byt og quiz   

   Hvad er sandsynligheden for at mønten rører stregen Hvad er sandsynligheden for at mønten rører stregen....

Hvad er sandsynligheden for at mønten rører stregen Forsøget går ud på at undersøge hvad sandsynligheden er for at kaste
en mønt/jeton fra en højde på ca. 10 cm, og at den så ikke rører
stregerne, men lander inde i et ”felt”

Fokus på:

Gætte sandsynlighed
Find den eksperimentelle sandsynlighed

Forsøge at finde den teoretiske sandsynlighed

 

Materialer:

Pokerjetoner eller mønter (1 kr.)

Spilleplade:
Stor til jetoner, lille til mønter


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-06-16 af Morten Graae

Tags:

Undersøgende   sandsynlighed   moddellering   

   Koordinatsystemet og liniærefunktioner....

Praktisk øvelse med 1. gradsfunktioner

Lav et stort koordinat system i hallen.

Vi brugte minestrimmel og bande stolper til at lave et stort koordinatsystem med gitter.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-01-14 af Morten Graae

Tags:

  

   Praktisk procent....

Lær noget om procent vha centicubes

Tag 8 røde centicubes.

Tilføj med blå centicubes, det som svarer til 25% af de røde centicubes.

Tilføj med grønne centicubes, det som svarer til 80% af det samlede antal centicubes

Fjern 50% af de grønne centicubes.

Se opgaven for mere.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-11-29 af Matematikbanken.dk

Tags:

  

   Simpelt funktionsløb ....

Graferne A-L printes ud og lægges ud på borde eller gulv. Eleverne skal
nu parre deres funktions forskrift med rette graf.

Et funktions løb der tæner eleverne forståelse for forskrifter og sammenhæng mellem graf og forskrift.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-11-08 af Kristine Møller-Nielsen

Tags:

  

   Trigonometri - Begrebsafklaring Trigonometri - Begrebsafklaring....

Trigonometri - Begrebsafklaring I undervisningen forsøger vi at inddrage elementer fra Cooperativ
Learning. Cooperativ
Learning er en undervisningsform hvor eleverne arbejder i forskellige
gruppestrukturer, hvor
samarbejdet er i fokus.

Ideen med denne øvelse er, at eleverne får sat ord på trigonometrien. De skal bruge de trignomiske begreber og øve sig i at kommunikere.

Beskrivelse:
Eleverne får hver et ark med spørgsmålene herover. Eleverne skal gå rundt imellem hinanden i klassen og stille spørgsmålene til hinanden. Når man ikke spørger en kammerat eller bliver spurgt rækker man en arm i vejret for at signalere at man er fri.

Når man møder en kammerat, starter den ene med at stillet et af spørgsmålene. (de skal ikke tages i rækkefølge) Hvis ikke kammeraten kan svare, stiller den anden kammeraten et spørgsmål og man går videre til den næste. Hvis der kan svares skrives svaret ned. Hvis ikke der kan svares må man finde en anden kammerat der kan svare.

Efterhånden som vi får udarbejdet og afprøvet forskellige materialer, vil vi lægge vores materialer ud på Matematibanken og forklare arbejdsmetoden.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-15 af Morten Graae

Tags:

cooperativ learning   cl   praktisk   funktioner   kan du   hvad du   svar barzar   byt og quiz