Tryk her vejledning

Tryk på overskriften for at folde ud og for at folde ind igen.

   0´te potens....

wiki

Hvorfor alle tal^0 giver 1

 

Hvorfor alle tal i 0. Potens giver 1

 

I afsnittet om potens er angivet følgende regel:

 • a^n cdot  a^p = a^{n+p}

Hvis vi har resultatet a0, så må det i følge reglen betyde at n og p lagt sammen giver 0. Dette sker når p = − n

Eksempel
Så hvis n er 7, så må p være -7, fordi p = − n
Groft sagt så er n lige så positiv, som p er negativ (eller omvendt). 

I afsnittet om potens er følgende regel også nævnt:

 • a^{-x} = frac {1}{a^x}

Så når n + p = 0 så må a^p=a^{-n} = frac {1}{a^n}

Sætter man det ind i den regel vi startede med at kigge på:

 • a^n cdot  a^p = a^{n+p}


betyder det, at vi kan skrive:
a^ncdot frac {1}{a^n} = a^0

Regner vi a^ncdot frac {1}{a^n} vil det altid give 1

Eksempel

3^4cdot frac {1}{3^4} = 81frac {1}{81}=1 

Derfor er a0 = 1, ligemeget hvilket tal man sætter ind i stedet for a
(Dog kan man ikke sætte 0 ind i stedet for a)

 

Tilbage til side om potens

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2013-03-14 af Kim Lorentzen

Tags:

potens   

   1: Geometri kompendium 1: Geometri kompendium....Opdateret 10 dage siden

samlaest

1: Geometri kompendium Helt nyt Geometrikompendium
Lavet efter nye forenklede fællesmål.

LÆRINGSMÅL:

 1.  Kunne bruge GeoGebra til at konstruere og måle i.
 2. Kunne bruge Wordmat til at kommunikere i og regne med.
 3. Kunne omsætte skitse til konstruktion/tegning af virkeligheden
 4. Ræsonnement ift. Figurer udfra viden om figurens egenskaber herunder vinkler
 5. Kunne beregne areal/rumfang/massefylde udfra formler
 6. Kunne finde det ukendte vha. ligninger i Wordmat
 7. Kunne finde det manglede element i tegning/skitse via ræsonnement
 8. Kunne forholde sig til resultater og vurdere om det giver mening (ræsonnement)

Lektionsplan

Lektion 1 og 2: Læringsmål: Begrebstræning, længde og areal
Lektion 3 og 4: Rumfang
Lektion 5 og 6: Massefylde
Lektion 7 og 8: Konstruktion / skitser
Lektion 9, 10 og 11: Ræsonnementstræning
Lektioner 12 og 13: Beviser og selvevaluering af læringsmål

 

Indhold

Begrebstræning via CL
Omregning mellem længde, areal og rumfang
Areal og rumfangsopgaver
Massefyldeopgaver
Skitse og konstruktion
Ræsonnementstræning
Beviser
 

Opgaverne er lavet i 4 kategorier.

De opgaver der er markeret med gruppe skal alle lave

Opgaver med en stjerne : Skal kun laves af de elever, der synes geometri er svært.

Opgaver med to stjerner : Skal laves af de elever, der synes de er på middelniveau.

Opgaver med tre stjerner : Skal kun laves af de elever, der synes de er dygtige. 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-10-12 af Matematikbanken

Tags:

figurer   areal   rumfang   målestok   pythagoras   enheder   massefylde   Beviser og ræsonnement   

   2. gradsfunktioner 2. gradsfunktioner....

Fra sektionen daglige opgaver

2. gradsfunktioner Noget om 2. gradsfunktioner, meget med henblik på brug af Geogebra

Vejledning til brug af rod + toppunkt funktioner i geogebra i opgaven. Giv eleven en mulighed for at lære noget om 2. gradsfunktion ved at bruge geogebra meget.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-13 af Morten Graae

Tags:

funktioner   parabel   andengrad   praktisk   cooperative learning   CL   

   5: Statistikkompendium 5: Statistikkompendium....

samlaest

5: Statistikkompendium Statistikkompendiet er opbygget, så man kan sidde og arbejde med
stoffet i eget tempo. Teori og opgaver kommer skiftevis, så man
arbejder med det man lige har læst.

I Kompendiet indgår

 1. Introduktion til statistik
 2. Statistiske begreber
 3. Enkelt observationer og Grupperede data
 4. Diagrammer i forhold til observationerne
 5. Bokdsplot (Med praktiskøvelse - se sidste sider i kompendiet)
 6. Boksplot ud fra rådata
 7. Vurdering/manipulation af grafiskstatistik
 8. Guide til at spotte et manipuleret diagram
 9. Hjælpeark (tastselv ark til hvordan man laver alle diagrammer i excel/geogebra)

 

 

 

Læringsmål:

 1. Kunne anvende og forstå de statistiske deskriptorer der passer til observationstypen
  1. Hyppighed, summeret hyppighed, frekvens, summeret frekvens, gennemsnit, frekvens, median, typetal, kvartilsæt, variationsbrede, største og mindste værdi, interval, interval midtpunkt
 2. Have forståelse for åbne og lukkede intervaller.
 3. Enkelt observationer, grupperede observationer og rådata
  1. Skal være dynamisk
 4. Diagrammer
  1. Cirkel, stolpediagram, trappe, sumkurve, observationsdiagram, boksplot
 5. Outlineres og tilpasning af datasæt i forhold til det man undersøger.
 6. Kunne bruge ovenstående læringsmål til sammenligning/vurdering af en statistisk undersøgelse

 

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-06-24 af Matematikbanken.dk

Tags:

statistik   median   typetal   kvartil   kvartilsæt   størsteværdi   mindstevæ rdi   f r aktiler   hyppighed   h(x)   summeret   frekvens   trappediagram   sumkurve   boksplot   

   Acceleration Acceleration....

udvidet

Acceleration Noget om acceleration

Eleverne skal kigge på splittiderne på Usain Bolt verdens rekord fra Berlin 2009. (incl. video af 100m løbet) Opgaven går ud på at læse en matematikstekst på nettet og omsætte til egen forståelse.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-13 af Morten Graae

Tags:

accelration   fart   hastighed   sport   

   Accelration....

wiki

 

Acceleration er ændring af hastigheden pr. tidsenhed eller den matematiske tidsafledede af hastigheden.

Den afledte SI-enhed for acceleration er m/s².

Tyngdeaccelerationen er ca. 9,81 m/s² i Danmark.

formel a=frac {dv}{dt} 
 

Eller omskrevet accelerationen er lig ændringer i hastigheden divideret med ændringer i tiden.

1. eksempel

En bil kan accelere fra 0km/t-100km/t på 4,5 sek.

accelerationen må så være frac {100km/t-0km/t}{4,5 sek - 0 sek}=6,173m/s^2


Det betyder så at for hvert sekund der går - så øger bilen sin hastighed med yderligere 6,173 m/s. (22.22 km/t)

Dvs at bilen

 • efter 1 s. har en hastighed på 22,22 km/t
 • efter 2 s. har en hastighed på 44,44 km/t
 • efter 3 s. har en hastighed på 66,66 km/t
 • efter 4 s. har en hastighed på 88,88 km/t
 • efter 4,5 s. har en hastighed på 100 km/t

2. eksempel

Se video af Usain Bolt løbe 100 m på 9.58sek Se tiderne for løbet, fordelt på intervaller, længere nede.

Jeg kan se at i interval nr. 7 har han en hastighed på 44,44 km/t og i interval nr. 8 har en en hastighed på 43,90 - Han har altså løbet dette interval langsommere end nr 7. ( Så vi har altså en negativ acceleration.

acceleration for interval 8 er frac {12,2m/s-12,35m/s}{0,82s}=-0,18m/s^2

Vi kan også se at i interval nr. 2 sker den største acceleration.

Han ændrer hastigheden fra 19,05 km/t til 36,36 km/t på 0,99 sek. acceleration for interval 2 er frac {10,1m/s-5,29m/s}{0,99s}=4,86m/s^2

 

Interval nr. tid fra start i sek tid pr. interval Længde fra start i m hastigheden for intervallet Hastighed for intervallet i km/t Accelerationen
0 0 0 0      
1 1,89 1,89 10,0000 5,29 19,05 2,8
2 2,88 0,99 20,0000 10,10 36,36 4,86
3 3,78 0,9 30,0000 11,11 40,00 1,12
4 4,64 0,86 40,0000 11,63 41,86 0,6
5 5,47 0,83 50,0000 12,05 43,37 0,51
6 6,29 0,82 60,0000 12,20 43,90 0,18
7 7,1 0,81 70,0000 12,35 44,44 0,19
8 7,92 0,82 80,0000 12,20 43,90 -0,18
9 8,75 0,83 90,0000 12,05 43,37 -0,18
10 9,58 0,83 100,0000 12,05 43,37 0

3. eksempel

En bil kører 72 km/t og bringer bilen til standsning på 3 sek. Hvad er den negative acceleration

Ændring i hastighed er 72 km/t til 0 km/t = 72 km/t 72 km/t omregnes til m/s (jeg dividerer med 3,6 eller bruger mathcad) 72 km/t svarer til 20m/s

tiden ændres med 3 sek. deacceleration må så være frac {20m/s-0m/s}{3s}=6,667m/s^2 Og deaccelrationen skal som minimum være 5m/s^2 for at overholde lovkravet til bremserne.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-01-22 af Morten Graae

Tags:

Hastighed   

   Accelration....

formel

 

S-s0=frac {v^2-v0^2}{2cdot a }

s = slutposition [m] s0 = startposition [m] s-s0 = tilbagelagt strækning [m] v = sluthastighed [m/s] v0 = starthastighed [m/s] a = acceleration [m/s2]


Kan også udtrækkes som

Aendring.Laengde=frac {(aendring.hastighed)^2}{2cdot a }


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Afstand....

Leksikon

længden af den rette linie man kan tegne mellem to punkter.

 

Sætningen

To givne punkter (A & B) er angivet ved:


A: (x_1;y_1) frac{}{}

B: (x_2;y_2) frac{}{}


Det vil således gælde at, afstanden mellem disse er:


|AB|= sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}


Dette skal bevises.

[redigér]Beviset

På vores tegning kan vi følge med i hvad der sker. Vi benytter os af pythagoras' læresætning, der siger følgende om en retvinklet trekant:


a^2+b^2=c^2 frac{}{}


På tegningen kan der ses en retvinklet trekant, og med viden fra afstande, kan vi dermed sige at:


|AB|^2 = |x_2-x_1|^2+|y_2-y_1|^2 frac{}{}

Updownarrow

|AB|^2 = (x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2 frac{}{}

Updownarrow

|AB|= sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}

 


Det er dermed bevist at denne formel må give afstanden mellem de to punkter.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

phytagoras   

   Alkohol....

wiki

Alkohol set fra et matematisk perspektiv

 

Alkohol set ud fra en matematisk synsvinkel

Så meget er en genstand

En genstand er 12 gram (1,5 cl. eller 15 ml) ren alkohol, hvilket svarer til alkoholindholdet i en almindelig pilsner. Som tommelfingerregel kan du i øvrigt regne med at der en genstand i:

•1 pilsner (33 cl) •1 glas vin (12 cl) •1 glas hedvin (8 cl) •1 glas spiritus (4 cl)

I øvrigt: •1 guldøl indeholder ca. 1¼ genstand •1 flaskevin (75 cl) indeholder ca. 6 genstande •1 flaskespiritus (70 cl) indeholder ca. 18 - 20 genstande alt efter styrken af spiritussen. (Alkoholprocenten)

 

Eksempel på beregning af alkohol

Jeg drikker en aften 2 øl, et glas rødvin og en genstand vodka. (ca 4 cl.) Så har jeg ialt drukket 4 genstande = 48 gram alkohol. Dette har jeg drukket på engang. På 0 min. (Jeg vil ikke koncentere mig om tiden i dette eksempel) Jeg vejer 65 kg. og er en mand


Min promille vil så være:

frac {48}{0,68 cdot 65}= 1,1 Promille


Hvis du vil tage tiden i betragtning så kig på Alkoholforbrænding

 

Så lang tid er du om at forbrænde en genstand

F = 0,12•x•t

F = Antal gram forbrændt alkohol

x = Din vægt i kg.

t = antal timer siden den første genstand

Eksempel på beregning af promillen når du tager hensyn til tiden

Jeg drikker en aften over 3 timer: 2 øl, et glas rødvin og en genstand vodka. (ca 4 cl.) Så har jeg ialt drukket 4 genstande = 48 gram alkohol. Dette har jeg drukket på én gang. Jeg vejer 65 kg. og jeg er en mand


Min promille vil så være:

frac {48}{0,68 cdot 65}= 1,1 Promille minus det alkohol min lever har forbrændt på 3 timer.


På 3 timer har jeg forbrændt 0,12•65•3 = 23,4 gram alkohol dvs. min formel hedder nu.


frac {48-23,4}{0,68 cdot 65}= 0,56 Promille

Bonus: Nogen mener at man forbrænder en genstand i timen. (Gør man det?) I så fald skulle jeg efter 3 timer kun have en genstand tilbage i kroppen, og så skulle jeg sagtens kunne køre bil. MEN jeg har en promille > 0,5 - så det må jeg IKKE.


Se evt. Promilleberegner i zipfil med regneark i

Se også geogebra fil om alkohol

Hvor lang tid bruger jeg på at forbrænde en hel genstand

Bonus: Find din formel - sæt det ind du kender - beregn det der er tilbage.

Formel: F = 0,12•x•t Jeg kender: F, det må være 12. (For jeg vil gerne kunne forbrænde en hel genstand - altså 12 gram alkohol) x, det må være 65. (For jeg vejer 65 kg.) t, den kender jeg ikke - så det må være min ubekendte. Jeg sætter ind i formlen.

12=0,12·65*t  Leftrightarrow  12=7,8*t (jeg forbrænder altså 7,8 gram alkohol i timen) Leftrightarrow  frac {12}{7,8}=t  Leftrightarrow t = 1,54 timer

Altså lidt over 1,5 time bruger jeg på at forbrænde en øl. (1 Genstand)

 

Sådan regner du genstandene ud

På flere flasker er alkoholindholdet både oplyst i procent og antal genstande. Hvis ikke, kan du finde frem til antallet af genstande ved at regne ud, hvor meget ren alkohol flasken indeholder. Du ved at massefylden for ren alkohol er 0,8g/cm3. Eller at 12 gram alkohol fylder 1,5 cl. el. 15 ml.

Eksempel: Jeg har 70 cl. 40% vodka. Hvor mange genstande er der i en flaske? Hvor mange cl. skal der til for en hel genstand?

Hvor mange genstande er der i flasken? Jeg ved at 40% af de 70 cl er ren alkohol. (det står 40% for) 40% af 70 = 70*40% = 28 cl. (Dvs. at 28 cl. er ren alkhol) Jeg vidste fra tidligere at 1,5 cl = 1 genstand.

Altså frac {28cl}{1,5cl}= 18 frac{2}{3}Genstande i flasken


Hvor mange cl. skal der til for en hel genstand? Jeg ved der er 18,667 genstand i 70 cl.

18,667 genstande = 70 cl. så må 1 genstand = 70cl./18,667. Altså 1 genstand = 3,75 cl

Se evt. genstand beregner i zipfil med regneark i

 

Hvornår må jeg så køre bil

Vi tager igen eksemplet med at jeg drikker 2 øl, et glas rødvin og en genstand vodka. (Altså 4 genstande) Jeg vejer stadig 65 kg. og er en mand.

Jeg skal finde ud af, hvornår jeg har en lav nok promille til at køre bil. Dvs. en promille på under 0,5 promille

Bonus: Jeg skal nu finde mine formler frem.

Jeg kender 2 formler.

frac {alkohol}{0,68 cdot 65} (Hvis du er kvinde husk at bruge 0,55 i stedet for 0,68)

Så forbrænder jeg noget alt efter hvor lang tid der går. F=0,12 cdot x cdot t

F=forbrændt alkohol, x = vægt i kg, t = tiden. (Tiden er vores ubekendte faktor.)


Jeg opstiller min formel:

frac {Alkohol - (0,12 cdot x cdot t)}{0,68 cdot vaegt} = 0,5 promille

 

Jeg indsætter det jeg kender i formlen

frac {4 cdot 12 - (0,12 cdot 65 cdot t)}{0,68 cdot 65} = 0,5 promille


Jeg reducerer:

frac {48 - (7,8 cdot t)}{44,2} = 0,5 promille

Jeg reducerer igen:


1,086 - (0,176 cdot t) = 0,5 promille  (jeg dividere 44,2 ind i begge led over brøkstregen)

1,086 - 0,176 cdot t = 0,5 promille  (Fjerner min minusparantes)

Så skal jeg have isoleret mit t:


 - 0,176 cdot t = 0,5 - 1,086 promille  (Flytter 1,086)

 t = frac {-0,586}{- 0,176} promille


t = 3,3timer

Dvs. der går 3 timer og 18 min før jeg har en promille der er på 0,5 promille.

Husk at beregningerne kun er vejledende - menneskekroppen er forskellig. Men de viser hvor lang tid der egentlig går før alkoholen er ude af kroppen.

 

Opgaver

http://www.matematikbanken.dk/opgaver/opgaver.php?id=14


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-07 af Morten Graae

Tags:

alkohol   promille   funktioner   

   Alkoholforbrændning....

wiki

 

Så lang tid er du om at forbrænde en genstand

F = 0,12•x•t

F = Antal gram forbrændt alkohol

x = Din vægt i kg.

t = antal timer siden den første genstand

Eksempel på beregning af promillen når du tager hensyn til tiden

Jeg drikker en aften over 3 timer: 2 øl, et glas rødvin og en genstand vodka. (ca 4 cl.) Så har jeg ialt drukket 4 genstande = 48 gram alkohol. Dette har jeg drukket på én gang. Jeg vejer 65 kg. og jeg er en mand


Min promille vil så være:

frac {48}{0,68 cdot 65}= 1,1 Promille minus det alkohol min lever har forbrændt på 3 timer.


På 3 timer har jeg forbrændt 0,12•65•3 = 23,4 gram alkohol dvs. min formel hedder nu.


frac {48-23,4}{0,68 cdot 65}= 0,56 Promille

Bonus: Nogen mener at man forbrænder en genstand i timen. (Gør man det?) I så fald skulle jeg efter 3 timer kun have en genstand tilbage i kroppen, og så skulle jeg sagtens kunne køre bil. MEN jeg har en promille > 0,5 - så det må jeg IKKE.


Se evt. Promilleberegner i zipfil med regneark i

Hvor lang tid bruger jeg på at forbrænde en hel genstand

Bonus: Find din formel - sæt det ind du kender - beregn det der er tilbage.

Formel: F = 0,12•x•t Jeg kender: F, det må være 12. (For jeg vil gerne kunne forbrænde en hel genstand - altså 12 gram alkohol) x, det må være 65. (For jeg vejer 65 kg.) t, den kender jeg ikke - så det må være min ubekendte. Jeg sætter ind i formlen.

12=0,12·65*t  Leftrightarrow  12=7,8*t (jeg forbrænder altså 7,8 gram alkohol i timen) Leftrightarrow  frac {12}{7,8}=t  Leftrightarrow t = 1,54 timer

Altså lidt over 1,5 time bruger jeg på at forbrænde en øl. (1 Genstand)


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

alkohol   

   Arbejdsområder....

wiki

 

Arbejde med geometri

 • Arbejde med geometriske metoder (Areal=længde * bredde) og begreber (eks. vinkler), som kan være med til at beskrive en problemstilling
 • Arbejde med fremstilling af geometriske figurer og tegninger
 • Arbejde med målestoksforhold 
 • Arbejde med tolkning og vurdering af geometriske figurer og tegninger
 • Arbejde med areal, rumfang og massefylde 
 • Arbejde med Pythagoras sætning

Matematik i anvendelse

 • Arbejde med valg af den mest hensigtsmæssige regneart.
 • Arbejde med brug af matematik til at forudsige og/eller beskrive en udvikling (f.eks. ved at lave et diagram)
 • Arbejde med statistik
 • Arbejde med sandsynlighed
 • Kende til matematikkens muligheder og begrænsninger (f.eks. i forbindelse med beskrivelse af sandsynlighed )
 • Hastighed 
 • Kombinatorik 
 • Funktioner 
 • Valuta 
 • Vækst 

Kommunikation og problemløsning

 • Arbejde med at finde problemet i en opgave. (Hvad er det, man skal løse?)
 • Arbejde med at udnytte de oplysninger, som man har når man skal løse et problem
 • Arbejde med selve løsningen af problemet
 • Arbejde med at kunne begrunde den løsning, som man har fundet frem til.
 • Arbejde med at præsentere matematikken på en god og overskuelig måde (eks. at angive facit med rigtige enheder)
 • Arbejde med at bruge matematiske ord og begreber til at forklare og vurdere matematiske problemer og løsninger.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-06 af Morten Graae

Tags:

  

   Areal....

wiki

 

Areal er beregning af 2 dimensionelle figurer. (Dvs. flade figurer)

Dvs. en flade med længde og bredde

Alle resultater får enhed opløftet i 2. f.x. m2, cm2 mm2 osv.


Når jeg skal omregne areal enheder, så skal jeg gange med 102 eller dividere med 102, pr plads jeg flytter i enhedsomregning.
Det skal jeg fordi jeg i et areal gange to længer med hinanden (ofte længde * bredde)
Så jeg skal første ændre enhed på den ene længde. Det er 10 pr. plads og så skal jeg ændre enhed på den anden længde (bredden), det er også 10 pr. plads.

10 * 10 = 102=100

 


Eksempel

Billede:Arealenhed.jpg

Her i ovenstående billede er enheden cm - vi vil gerne omregne til meter.

Omkredsen er et længde mål - så her skal jeg gå fra cm til dm til m, dvs 2 omregninger) 400 cm : 10 = 40 dm : 10 = 4 m

Arealet er 400 cm2 = 10000 cm2:102=100dm2: 102= 1 m2


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Blandet tal....

Leksikon

 

Et blandet tal er et tal, som består af et helt tal og en brøk (se brøker).

Eksempel på et blandet tal:

1frac {1}{3} 

Et blandet tal vil have en værdi, som er større end 1 eller mindre end -1. Derfor kan et blandet tal laves om til en uægte brøk (se brøker):

Eksempel på et blandet tal, som laves om til en uægte brøk:

1frac {1}{3}Leftrightarrow frac {4}{3}

Husk at blandede tal består af et helt tal og en brøk


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-06 af Morten Graae

Tags:

Brøker   

   Boksplot2....

wiki

 

Vil du lave et boksplot udfra mindsteværdi, kvartilsæt og størsteværdi, så skal du i geogebra skrive følgende:

 1. boksplot[a,b,c,d,e,f,g]
  1. a er y-værdi for midterlinien af boksplottet
  2. b er tykkelsen af bokdsplottet
  3. c er mindsteværdi
  4. d er nedrekvartil
  5. e er midianen
  6. f er øvrekvartil
  7. g er størsteværdi


Vil man tegne et boksplot over følgende oplysninger

 1. mindsteværdi=2
 2. nedrekvartil=3
 3. median=7
 4. øvrekvartil=10
 5. Størsteværdi=12

Så skal jeg skrive følgende i geogebra
boksplot[1,1,2,3,7,10,12] 
Billede:Boksplot til wiki.png 

hvis jeg laver det samme boksplot men ændre de første værdier kan de se således ud
Nu skriver jeg i stedet: boksplot[3,0.5,2,3,7,10,12] - boksplottet bliver flyttet 2 y-værider op og den er kun blevet halv størrelse og ser nu således ud

Billede:Boksplot til wiki2.png


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-01-22 af Morten Graae

Tags:

  

   Brøker....

wiki

 

Tæller og nævner

En brøk vil bestå af en tæller, som står foroven og en nævner, som står forneden. regneregler for brøker

Billede:broekstreg.jpg

 

 

 

For mange er det en huskeregel, at Tælleren er i Toppen og Nævneren er Nederst.

Ægte brøk

Som hovedregel er en ægte brøk en brøk, hvor tælleren er mindre end nævneren.

Eksempel på en ægte brøk:

frac {3}{4}

Dog kan en ægte brøk have en nævner, der er mindre end tælleren, hvis nævneren er et negativt tal.

Eksempel på to ægte brøker, hvor nævner er et negativt tal:

frac {-3}{-4} og frac {3}{-4}

En ægte brøk vil have en værdi, som er mellem 1 og -1. Derfor kan en ægte brøk  ikke laves om til et blandet tal.

Uægte brøk

Som hovedregel er en uægte brøk en brøk, hvor tælleren er større end nævneren.

Eksempel på en uægte brøk:

frac {4}{3}

Dog kan en uægte brøk have en nævner, der er større end tælleren, hvis tælleren er et negativt tal.

Eksempel på to uægte brøk, hvor tælleren er et negativt tal:

frac {-4}{3} og frac {-4}{-3}

En uægte brøk vil have en værdi, som er større end 1 eller mindre end -1. Derfor kan en uægte brøk laves om til et blandet tal.

Eksempel på en uægte brøk, som laves om til et blandet tal:

frac {4}{3} Leftrightarrow 1frac{1}{3}


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-07 af Morten Graae

Tags:

Brøker   

   Brøkregler....

wiki

Brøkregler og eksempler

 

Når man skal lægge to brøker sammen (addition)

Når man skal lægge to brøker sammen, så skal brøkerne have sammen nævner (se evt. Brøker). Har brøkerne ikke samme nævner, skal man have fundet en fællesnævner ved enten at forkorte eller forlænge brøkerne.

Når man har samme nævner i brøkerne, lægger man tællerne sammen.

Eksempler

Sammenlægning af brøker med samme nævner:

frac {1}{5}+frac {2}{5}=frac {1+2}{5}=frac {3}{5}


Eksempler

Sammenlægning af brøker med forskellig nævner:

frac {3}{10}+frac {2}{5}

Inden man kan lægge de to brøker sammen, skal man have fundet en fællesnævner.

I dette tilfælde kunne en fællesnævner være 10.

Derfor forlænger vi brøken frac {2}{5} ved at gange med 2 i både tæller og nævner.

frac {2cdot2}{5cdot  2}=frac {4}{10}

Derefter ser regnestykket sådan ud:

frac {3}{10}+frac {4}{10}=frac {3+4}{10}=frac {7}{10}


Når man skal trække to brøker fra hinanden (subtraktion)

Når man skal trække to brøker fra hinanden, så skal brøkerne have sammen nævner (se evt. Brøker). Har brøkerne ikke samme nævner, skal man have fundet en fællesnævner ved enten at forkorte eller forlænge brøkerne.

Når man har samme nævner i de brøkerne, trækker man tallene tællerne fra hinanden.

Eksempler

Fratrækning ved brøker med samme nævner:

frac {3}{5}-frac {1}{5}=frac {3-1}{5}=frac {2}{5}


Eksempler

Fratrækning ved brøker med forskellig nævner:

frac {1}{2}-frac {2}{5}

Inden man kan trække de to brøker fra hinanden, skal man have fundet en fællesnævner.

I dette tilfælde kunne en fællesnævner være 10, da både 2 og 5 går op i 10.

Brøken frac {1}{2} forlænges ved at gange med 5 i både tæller og nævner.

frac {1cdot 5}{2cdot 5}=frac {5}{10}

Brøken frac {2}{5} forlænges ved at gange med 2 i både tæller og nævner.

frac {2cdot 2}{5cdot 2}=frac {4}{10}

Derefter ser regnestykket sådan ud:

frac {5}{10}-frac {4}{10}=frac {5-4}{10}=frac {1}{10}

 


Når man skal gange et (helt)tal med en brøk (multiplikation)

Når man skal gange et (helt) tal med en brøk, gør man det ved at gange tallet med tælleren og lade nævneren være uforandret.

Eksempel

Et helt tal ganget med en brøk:

3cdot frac {2}{7}=frac {3cdot 2 }{7} =frac {6}{7}

 

Når man skal gange en brøk med en anden brøk (multiplikation)

Når man skal gange en brøk med en anden brøk, gør man det ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner i de to brøker.

Eksempel

frac {2}{7}cdot frac {3}{5}=frac {2cdot 3 }{7cdot 5 }=frac {6}{35}

 

 


Når man skal dele en brøk med et (helt)tal (division)

Når man skal dele en brøk med et (helt) tal, gør man det ved at gange tallet med nævneren i brøken

Eksempler

frac {3}{4}:2=frac {3}{4cdot 2 }=frac {3}{8}

 


Når man skal dele et (helt)tal med en brøk (division)

Når man skal dele et (helt)tal med en brøk, gør man det ved gange tallet med den omvendte brøk se evt forklaring

Eksempler

2:frac {3}{4}=2cdotfrac {4}{3}= frac {2cdot 4 }{3}=frac {8}{3}

frac {8}{3} er i øvrigt en uægte brøk, så den kan laves om til et blandet tal

frac {8}{3}=2frac {2}{3}

 

Når man skal dele en brøk med en anden en brøk (division)

Når man skal dele en brøk med en anden en brøk, gør man det ved at gange den første brøk med den omvendte brøk (anden brøk) (se evt. Forklaring på brøkregning)

Eksempel

frac {1}{3}: frac {4}{5}= frac {1}{3}cdot  frac {5}{4}=frac {1cdot 5 }{3cdot 4 }=frac {5}{12}

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-06 af Morten Graae

Tags:

Brøker   

   Ciffer....

Leksikon

 

Et ciffer er et symbol, som enkeltstående eller i sammenhænge med andre cifre repræsenterer tal i et talsystem.


Eksempler

Tallet 3 består af et enkelt ciffer - 3.
Tallet 1337 består af 4 cifre - 1, 3, 3 og 7
Tallet 0,0158 består af 5 cifre - 0, 0, 1, 5 og 8


I Danmark bruger vi det Arabiske talsystem - eller "titalsystemet". Dette talsystem har 10 forskellige cifre:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-06 af Morten Graae

Tags:

Talsystem   

   Cirkel....

wiki

 

Cirkel

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
 
 

En Cirkel er en geometrisk figur i et (todimensioneltplan. Matematisk omtales en cirkel som det geometriske sted for de (uendeligt mange) punkter som har en bestemt, konstant afstand r fra cirklens centrum. Afstanden r kaldes for cirklens radius, og den kurve som punkterne i denne afstand danner, er cirklens periferi. Der er 360 grader i en fuld cirkel.

Indholdsfortegnelse

  [skjul

[redigér]Linjer i og omkring en cirkel

Linjer og arealer i og omkring en cirkel

Visse rette linjer og linjestykker spiller en særlig rolle for cirklen, og har følgelig fået entydige navne.

 1. Cirkelbue: Et stykke af periferien (9), afgrænset af to punkter langs denne.
 2. Centervinkel: En vinkel med toppunkt i cirklens centrum (4), som afgrænser en bue (1) langs cirklens periferi (9).
 3. Centraltrekant: En ligebenet trekant, der dannes af en korde (8) mellem to punkter på periferien (9), samtradierne (10) i de to perifieripunkter.
 4. Centrum: Punktet der populært sagt "markerer midten" af cirklen: Ethvert punkt på periferien (9) har radius' afstand til dette punkt.
 5. Cirkelafsnit: Arealet mellem buen (1) og en korde (8) eller sekant (11) mellem to punkter langs periferien (9).
 6. Cirkeludsnit (eller sektor): Arealet mellem benene på en centervinkel (2) samt den bue (1) den afgrænser.
 7. Diameter: En ret linje der går igennem centrum (4) og to punkter på periferien (9). Ordet "diameter" bruges også om længden af dette linjestykke, som altid er dobbelt så lang som cirklens radius.
 8. Korde: et linjestykke mellem to punkter på periferien (9). En diameter (7) kan beskrives som en korde der går igennem centrum (4)
 9. Periferi: En kurve bestående af samtlige punkter der har radius' afstand til centrum (4). Længden af denne kurve, målt fra et punkt og én gang rundt om cirklen, kaldes for cirklens omkreds eller perimeter.
 10. Radius: Ret linje fra centrum (4) til et vilkårligt punkt på periferien (9). Er halvt så lang som samme cirkels diameter.
 11. Sekant: En linje der skærer cirklen i to punkter på periferien. Forskellen mellem en sekant og en korde (8) er at mens korden ender i de to periferipunkter, er en sekant "forlænget" ud over disse punkter.
 12. Tangent: En linje der netop rører cirklens periferi (9) i ét punkt, og danner en ret vinkel med radien i dette punkt. En tangent kan betragtes som det "grænsetilfælde" blandt sekanter (11) hvor de to periferipunkter er "løbet sammen" til ét punkt.

En lille alternativ forklaring på begreberne:

 • Diameteren er den linje som går midt igennem cirklen.
 • Radius er det halve af diameteren.
 • Tangenten er en linje som kun rører cirklen (udenpå) i ét punkt.
 • Korden er en (indvendig) linje som forbinder 2 punkter på periferien.

Der er tale om 2 slags vinkler ved cirklen:

 • Centervinkel: En vinkel der har sit toppunkt i centrum af cirkelen. altsa i midten.
 • Periferivinklen: En vinkel der har sit toppunkt på periferien, og hvis ben er korder. Altså startpunktet sidder på periferien og stregerne fungere som korder.

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-01-22 af Morten Graae

Tags:

  

   CL: 2. Gradsfunktioner CL: 2. Gradsfunktioner....

Fra sektionen cooperativ learning

CL: 2. Gradsfunktioner Leg man kan bruge når man har arbejdet med 2. gradsfunktionskompendiet
her på siden
eller midt i et 2. gradsfunktionsforløb.

Sammen to og to skal eleverne parre en forskrift og en graf.

Give eleverne en fornemmelse for a, b og c´s betydning.

Print et sæt ud til hver anden elev. Klip forskriften fra funktionen. Bland forskrifter og funktioner (fra samme sæt) Udlever nu til eleverne, bed dem om at parre det grafiskebillede med forskriften.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-15 af Morten Graae

Tags:

2. grad   anden grads   parabel   funktioner   cooperativ learning   CL   forskrift   

   CL: Fart....

Fra sektionen cooperativ learning

Formål:
De får regnet rigtig mange fart og tid opgaver, og får snakket om hvordan man gør det to og
to.Man sidder 2 og 2 sammen.
Første spiller vender et spørgsmålskort (regner resultat) og prøver at finde makkeren. I praksis lavede jeg spørgsmål og svar i hver sin farve.
Ved stik må man selvfølgelig prøve igen.
Så er det næste spillers tur. Hvis man vil gøre det lidt nemmere, kan man angive at resultatet skal være i enten km/t eller m/s - mange af spørgsmålene er tiden angivet i minutter eller sekunder - her kan man vælge at lave alt tid være i decimal timer - så bliver det noget nemmere.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Kristine Møller Nielsen

Tags:

cl   fart   hastighed   praktisk   

   CL: Regneregler CL: Regneregler....

Fra sektionen cooperativ learning

CL: Regneregler Svar basar med regneregler


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2013-09-10 af Kim Lorentzen

Tags:

svar basar   regneregler   CL   cooperative learning   

   Divisionsregler....

wiki

 

Med nedenstående regler vil man kunne se om man kan lave en division uden rest. Med andre ord man kan se om et tal går op i et andet tal.


Division med 1

 • Alle hele tal kan divideres med 1

Division med 2

 • Man kan dividere med 2, når det er et lige tal

Division med 3

 • Man kan dividere med 3, når tallet 3 går op i tværsummen.
 • f.x. 27 - Tværsummen er 9 - og ja tallet 3 går op i 9. (9/3=3)
 • f.x. 39 - Tværsummen er 12 -> 3 og ja tallet går også op her
 • f.x. 111 - Tværsummen er 3

 

Division med 4

 • Man kan dividere med 4, når de 2 sidste cifre i tallet er 00 eller kan divideres med 4
 • 100 --> de sidste to cifre er 00, derfor går 4 op i tallet
 • 120 --> de sidste to cifre (20) kan divideres med 4, derfor går 4 op i tallet
 • 23435116 --> de sidste to cifre (16) kan divideres med 4, derfor går 4 op i tallet

Division med 5

 • Man kan dividere med 5, når endetallet er 0 eller 5

Division med 8

 • Man kan dividere med 8, når de sidste 3 cifre i tallet kan divideres med 8

Division med 9

 • Man kan dividere med 9, når tallets tværsum er 9

Division med 10

Division med 11

 • Tage det første ciffer (fra venstre) og lægge det sammen med hvert andet ciffer efterfølgende i tallet. Dvs. alle cifre hvis position er ulige (1., 3., 5., 7. osv)
 • Efterfølgende tage man alle de cifre, hvis postion i tallet er lige (Dvs. det 2., 4., 6. osv.)
 • Derefter trækker man de to tal fra hinanden
 • Går 11 op i det tal der fremkommer, går 11 op i tallet man vil undersøg


Eks.

Man vil gerne undersøge om 11 går op i 80245

Hvis man lægger cifre på "ulige positioner" sammen, så giver det: 8+2+5=15 Hvis man lægger cifre på "lige positioner" sammen, så giver det: 0+4=4 Hvis man trækker disse tal fra hinanden giver det: 15-4=11

Da 11 går op i 11, kan vi fastslå at 11 går op i 80245

Division med 12

 • Går op i alle tal, der er delelige med 3 og 4.

Division med 13

 • Går op i et tal, når det går op i tallets cifre forfra og til og med tierne plus fire gange tallets enere. F.eks.: 1404: 140+16=156; prøven gøres en gang til:15+24=39. 39 er delelig med 13, derfor også 1404.

Division med 14

 • Går op i alle lige tal, der er delelige med 7.

Division med 15

 • Går op i alle tal, der ender på 0 eller 5, og som er delelige med 3.

Division med 16

 • Går op i et tal, når det går op i tallets fire sidste cifre.

Division med 17

 • Går op i et tal, når det går op i det dobbelte af dets hundreder minus dets tiere og enere Eks.: 1156; 22-56 = 34; 34 er deleligt med 17, derfor også 1156. Gentag prøven ved større tal.

Division med 18

 • Går op i alle lige tal, hvis tværsum er delelig med 9.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Morten Graae

Tags:

division   

   Eksempel find forskrift fra 2 punkter....

wiki

 

Eksempel:findforskriftfra2punkter

 

Billede:Findforskriftfrapunkter.jpg


a=frac {y2-y1}{x2-x1}


x2 må være 600 og x1 må være -100
y2 må være 60 da den er i samme sæt som 600 og y1 må være 10 da den er i samme sæt som x1

a=frac {60-10}{600-(-100)}

a=frac {50}{700} Leftrightarrow  a=frac {5}{70} Leftrightarrow  a=frac {1}{14} Leftrightarrow  a = 0,071

Hældningtallet må så være 0,071

f(x)=frac {1}{14}x+b


b kender vi ikke så den må vi også beregne.


Billede:Forskriftfindb.jpg

Jeg går udfra et af punkterne. (det nemmeste er det der er tættest på. altså punkt 1 som hedder (-100,10)

0-x1cdot*a+y1  Leftrightarrow  0-(-100)cdot*0.071+10 Leftrightarrow  100cdot*0.071+10=17.143

forskriften må nu være f(x)=frac {1}{14}x+17,143


jeg prøver lige med punkt 2 for at se om det giver samme resultat 0-(600)cdot*0.071+60 Leftrightarrow  600cdot*0.071+60=17.143

sørme jo det virkede.

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-06 af Morten Graae

Tags:

funktioner   eksempler   

   Eksempel på parabel....

wiki

Matematik på Beckhams scoring fra midterlinjen

 

Hvis vi ser bort fra vindmostanden - så har alle kast, spring og spark form som en parabel.

Opgave

 1. Se filmen
 2. Sparket kan udtrykkes f(x)=-0.011x2+0.65x (hvad betyder f(x))
  1. x er meter.
 3. Hvor højt kommer bolden op på det højeste sted.
 4. Vurder ud fra forskriften og sparket hvor langt der er fra midterlinien til målet.
  1. Målet er 2,44 meter højt

 

 

 

Løsning:

 • Find ud af hvad du ved på forhånd
  • Du ved at parabelen er negativ, dvs. benene vender nedaf
  • Du ved at toppunket ligger uden for y-aksen da b har en værdi.
   • Jeg ved også at toppunktet må ligge til højre for y-aksen da a er negativ og b er positiv.

Skriv ned hvad a, b og c er: (så skal du blot senere sætte ind i formlen)

a=-0,011 b=0,65 c=0

 1. Find topx
 2. Find topy
 3. Find skæringspunkter med y-aksen.

Topx=-frac {b}{2a} = -frac {0,65}{2cdot -0,011} = 29,545  Så sætter jeg 29,545 ind i formlen for at beregne y: -0,011*(29,545)2+0,65*29,545+0=9,602

Dvs. toppunktet er i (29,545;9,602) Nu ved jeg:

 • At bolden efter 29,545 meter fra sparkes start er 9,602 meter oppe i luften.
 • At bolden var i 0 meters højde da sparket blev startet fordi c=0
 • At bolden rammer jorden igen efter 2·29,545=59,091 meter
  • Det ved jeg fordi at toppunkten er jo også symmetriaksen. (jeg kan også eftervise det med beregning af Diskriminanten og nulpunkter)
  • Men der er jo egentlig ikke den store grund til det, da jeg allerede ved det.
  • Men jeg tegner den også for at vise den. (det kan jeg gøre i enten mathcad eller [http:://www.geogebra.org geogebra])
grafisk billede af Beckhams feberspark
grafisk billede af Beckhams feberspark

Beregning af skæringspunkt

Først Diskriminanten

 • b2-4ac
  • D=0,652-4·-0.011·0 (dvs. sidste led bliver jo nul da der gange med nul, derfor D=b2
 • D=0.652=0,423

Så beregner jeg de to skæringspunkter Men da c=0, så må der jo være et nul punkt i (0,0)

formel for skæringspunkter er: (0,frac {-b + sqrt{D}}{2a}) og (0,frac {-b - sqrt{d}}{2a})  Jeg sætter min værdier ind (0,frac {-0.65 + sqrt{0.423}}{2cdot-0.011}) og (0,frac {-0.65 - sqrt{0.423}}{2cdot-0.011})  Hvilket giver: (0,0) og (0;59,091), men det vidste vi jo i forvejen.

Målet er 2,44 meter højt, og vi kan se på videoen at bolden dykker ned lige under overliggeren. Så gætter jeg på at en bold nok er 30 cm. i diameter. Så boldens centrum kommer nok i mål 2,30 meter over mållinien. Jeg kan aflæse på min tegning at ca. 56 meter fra Beckham der er bolden ca. 2,3 meter over målinien.

Jeg kan dog også beregne det! f(x)=ax2+bx+c

Nu putter jeg det ind jeg kender

2,3=-0,011x2+0,65x+0, nu skal jeg huske at for at kunne løse en andengradsligning skal y/f(x) være lig nul. Jeg flytter rundt! 0=-0,011x2+0,65-2,3, så skal der findes diskriminant og nulpunkter som normalt igen. D=0,321

frac {-0.65 + sqrt{0.321}}{2cdot-0.011} og frac {-0.65 - sqrt{0.321}}{2cdot-+.011}  Som giver 3,78 og 55,311

Det fortæller os at bolden er i 2,3 meters højde ved en længde på 3,78 meter og 55,311 fra David Beckham. Bolden bliver afsendt fra midterlinien, så vi kan nu udlede at banen er ca. 110 meter lang.

Længden af en international fodboldbane skal være mellem 100 og 110 meter. (Så det passer nok meget godt)!

 

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Morten Graae

Tags:

parabel   2. grads   funktion   eksempel   

   Fart - hastighed....

wiki

 

Hastighed=frac{afstand}{tid}

Hastighedens benævnelser afhænger af afstandens enhed og tidens enhed.

Ofte vil man gerne have hastighed i kilometer pr time frac{km}{timen} eller meter pr sekund frac{m}{s}

 

Omregning

Vil man omregne fra m/s til km/t så skal man gange med 3,6

Vil man omregne fra km/t til m/s så skal man dividere med 3,6

Bevis:

Kommere senere - har du akut behov så skriv det blot herunder så laver jeg det med det samme


Akut akut akut, Tak :)

Kan vi få et Eksempel? Tak

Isolering af de forskellige enheder

hastighed=frac{afstand}{tid}  leftrightarrow  tid=frac{afstand}{hastighed} leftrightarrow  afstand=hastighedcdot tid

Opgaver

http://www.matematikbanken.dk/opgaver/opgaver.php?id=21


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Firkant....

Leksikon

 

En firkant er en betegnelse for alle geometriske figurer med fire retliniede sider, sidelængder og hjørnernes vinkler underordnet - vinkelsummen er altid 360°. Firkanten er et eksempel på en polygon. Man inddeler firkanter i følgende undergrupperinger:

 

 • Et kvadrat har fire lige lange sider, og alle hjørner danner rette vinkler, dvs. måler 90 grader.
 • Et parallelogram har parvis lige lange sider og hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler. Siderne bliver parvis parallelle.
 • Et rektangel har parvis lige lange sider og hjørner der danner rette vinkler.
 • En rombe har fire lige lange sider, men hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler.
 • Et trapez har to parallelle sider.
 • En trapezoide kan være "alt andet", dvs. alle "skæve" firkanter uden parallelle sider.
 • En indskrivelig firkant er en firkant, hvor alle firkantens hjørner kan placeres på samme cirkel.
 • I rumgeometrien er en vindskæv firkant en firkant der ikke er indeholdt i en plan (således at modstående sider er vindskæve linjer).


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Forklaring på division med en brøk....

wiki

 

Hvorfor skal man gange med den omvendte brøk, når man skal dividere med en brøk

Reglen er: Når man skal dividere en brøk med en anden brøk, skal man gange den første brøk med den omvendte brøk.

Derfor er:

frac {a}{b}:frac {c}{d}=frac {a}{b}cdot  frac {d}{c}

Men hvorfor skal man det?

Forklaring

frac {a}{b}:frac {c}{d}

Når vi skal dividere et brøk med et tal (som her er en brøk) kan vi gøre det ved at gange ind i nævneren.

Derefter vil det se sådan ud:

frac {a}{bcdot frac {c}{d} }

Dette kan omskrives til:

frac {a}{frac {bcdot c }{d} }

For at fjerne d fra brøken i tælleren, ganger (forlænger) vi med d i både tæller og nævner

frac {acdot d }{frac {bcdot c }{d} cdot d }

Derefter ser kan brøken forkortes til:

frac {acdot d }{bcdot c }

Dette kan så omskrives til:

frac {a}{b}cdot frac {d}{c}

Dermed er vi nået frem til at

frac {a}{b}:frac {c}{d}=frac {a}{b}cdot  frac {d}{c}


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Frekvens - statistik....

Leksikon

 

Frekvens - f(x) (inden for statistik)

Den hyppighed observationen kommer med i forhold til det samlede antal observationer.
Det vil sige hyppighed divideret med antallet af observationer. Dette vil give et resultat i form af en brøk eller decimaltal. Vil man have resultatet i procent, skal man gange med 100. Frekvens kan enten være i procent, brøk eller decimaltal. Det bestemmer du selv! Det vil sige, at 10%, frac{1}{10} eller 0,10 er det samme resultat på forskellige måde.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Funktion....

Leksikon

 

Definition af en funktion

Inden for matematikken er en funktion et redskab, der beskriver en sammenhæng, hvor en såkaldt afhængig variabels størrelse afhænger af i en anden, såkaldt uafhængigvariabels størrelse.


Kalder man den uafhængige variabel for x og den afhængige variabel for f(x), kan en funktion helt kort beskrives som:

f(x)=x

Ovenstående betyder at ('f(x)') er afhængig af den værdi man sætter x til. f(x) - kan beskrives som funktionen f som er afhængig af tallet x

Ofte vil man se at der istedet for f(x) står y.

Udvidet teori

Et grundlæggende træk ved funktioner er, at der til en bestemt værdi af x hører én og kun én værdi af f(x) (eller y) .

 • Det betyder at en x værdi kun må have en y værdi, for at kunne være en funktion
 • Men en y værdi kan godt have flere x værdier. (tænk på en parabel)


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Funktioner - Kan du Funktioner - Kan du....

Fra sektionen cooperativ learning

Funktioner - Kan du Funktioner.
Denne øvelse går ud på at eleverne går rundt imellem hinanden og møder
en person.
Person A spørger person B om fx "Kan du forklare hvad en
hældningskoefficient er?" eller en
af de andre spørgsmål fra papiret. Person B svarer enten ja eller nej,
hvis man svarer ja skal
man komme med svaret og underskrive med sit navn på Person A´s papir,
hvis man svarer
nej skal man have et nyt spørgsmål fra papiret.
Øvelsen går ud på at få hele sit papir fyldt med forskellige
underskrifter fra ens
klassekammerater.
Når alle har fået udfyldt deres papirer vælges et tilfældigt papir.
Man læser spørgsmålet op
og beder den der har underskrevet om at svare på det. Derved får man
gennemgået alle
spørgsmål og sikrer sig at alle får den rigtige forståelse.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-15 af Kristine Møller Nielsen

Tags:

cooperativ learning   cl   praktisk   funktioner   kan du   hvad du   svar barzar   byt og quiz   

   Funktioner i praksis Funktioner i praksis....

Fra sektionen cooperativ learning

Funktioner i praksis Forud for denne øvelse er det vigtigt at eleverne har kendskab til
betydningen af a og b.

Da jeg lavede øvelsen havde vi forud arbejdet med funktioner i en
enkeltlektion, hvor
hovedvægten var på forståelsen af hvilken betydning a og b havde.

Hver elev skal have udleveret enten en funktionsforskrift eller en
graf.

Hvis I har færre end 28 elever kan I enten tage et ark ud eller give
nogle af de dygtige elever
flere funktionsforskrifter, de skal identificere.

Når sedlerne er uddelt får eleverne til opgave at finde deres makker.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-15 af Kristine Møller Nielsen

Tags:

cooperativ learning   cl   praktisk   funktioner   kan du   hvad du   svar barzar   byt og quiz   

   Genstand....

wiki

Sådan finder man ud af hvor mange genstande der i en given mængde væske.

 

Sådan regner du genstandene ud

På flere flasker er alkoholindholdet både oplyst i procent og antal genstande. Hvis ikke, kan du finde frem til antallet af genstande ved at regne ud, hvor meget ren alkohol flasken indeholder. Du ved at massefylden for ren alkohol er 0,8g/cm3. Eller at 12 gram alkohol fylder 1,5 cl. el. 15 ml.

Eksempel: Jeg har 70 cl. 40% vodka. Hvor mange genstande er der i en flaske? Hvor mange cl. skal der til for en hel genstand?

Hvor mange genstande er der i flasken? Jeg ved at 40% af de 70 cl er ren alkohol. (det står 40% for) 40% af 70 = 70*40% = 28 cl. (Dvs. at 28 cl. er ren alkhol) Jeg vidste fra tidligere at 1,5 cl = 1 genstand.

Altså frac {28cl}{1,5cl}= 18 frac{2}{3}Genstande i flasken


Hvor mange cl. skal der til for en hel genstand? Jeg ved der er 18,667 genstand i 70 cl.

18,667 genstande = 70 cl. så må 1 genstand = 70cl./18,667. Altså 1 genstand = 3,75 cl

Se evt. genstand beregner i zipfil med regneark i


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Genstand....

Leksikon

Hvad er en genstand?

 

Så meget er en genstand

En genstand er 12 gram (1,5 cl. eller 15 ml) ren alkohol, hvilket svarer til alkoholindholdet i en almindelig pilsner. Som tommelfingerregel kan du i øvrigt regne med at der en genstand i:

•1 pilsner (33 cl) •1 glas vin (12 cl) •1 glas hedvin (8 cl) •1 glas spiritus (4 cl)

I øvrigt: •1 guldøl indeholder ca. 1¼ genstand •1 flaskevin (75 cl) indeholder ca. 6 genstande •1 flaskespiritus (70 cl) indeholder ca. 18 - 20 genstande alt efter styrken af spiritussen. (Alkoholprocenten)


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Geogebra....

Leksikon

 

Fra Geobrashjemmeside GeoGebra er et dynamisk matematik værktøj som både kan arbejde med algebra og geometri. GeoGebra har modtaget flere internationale anderkendelser, og både europæiske og tyske undervisningspriser.

Der er beskrivelse af flere undervisnignsforløb bl.a. cos og sin

 

Link

Link til programmets hjememside

link til emu - som beskriver godt om geogebra


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-04 af Morten Graae

Tags:

geogebra   

   Geogebra kommandoer....

wiki

Gode kommandoer at kunne i geogebra

 

 1. polynomium polynomium[{Punkt1,Punkt2,Punkt3}] Opretter en parabel der går gennem alle tre punkter.
 2. ekstremum ekstremum[f] det kan også være andre funktioner end f(x), fortæller toppunktet for parabelen (I dette tilfælde hedder funktionen f (f(x))
 3. rod Rod[f] finder rødder (der hvor funktionen skærer x-aksen og y=0) (I dette tilfælde hedder funktionen f)
 4. skæring skæring[f,g] finder skæringspunkt mellem 2 funktioner (I dette tilfælde hedder funktionerne f og g (f(x) og g(x)
 5. hældning hældning[f] eller anden funktionsnavn end f(x) - finder hældningstallet for funktionen eller linien.
 6. funktion[2x,2,4] - tegner en ny funktion med et nyt navn der har forskriften 2x, og har x der hedder x:=[2;4]
 7. ellipse ellipse[Brændpunkt1,Brændpunkt2,halv storakse] Opret en ellipse. Eksempel: Ellipse[A,B,3] som giver en ellipse med brændpunkter i A og B og en storakse på 6 (2*3)
 8. boksplot Udfra en liste
 9. boksplot2 Udfra mindsteværdi, nedre kvartil, medianen, øvrekavartil, størsteværdi
 10. fitvækst udfra 2 eller flere punkter kan den finde vækststigningen fitvækst[Kn,K0]

 

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-04 af Morten Graae

Tags:

geogebra   

   Geometri Begrebstræning Geometri Begrebstræning....

Fra sektionen cooperativ learning

Geometri Begrebstræning I starten af timen:
Eleverne går sammen i par (hvis det ikke går op, kan man godt være tre i den ene gruppe).
Derpå kobler læreren parrene, så de er 2 par sammen.
Nu starter konkurrencen, hvor det gælder om at vinde over det par man er koblet sammen
med.
Alle sedlerne nedenfor er klippet ud, foldet og lagt i en skål.
Man spiller sten, saks, papir om hvilket par der starter.

Regler:
- 1 omgang = 30 sek.
- På de 30 sek. gælder det om at få så mange sedler som muligt fra skålen
- Man vinder en seddel ved at forklare ordet så godt, at makkeren kan gætte det
- Man må ikke bruge ord der indgår i det ord, der står på sedlen
- Efter de 30 sek. går turen videre til det andet par og de får skålen osv.
- Når skålen er tom tælles der hvor mange sedler hvert hold har og dette noteres på et stykke papir
- Derefter foldes sedlerne og puttes tilbage i skålen
- 2. runde er lige som den første, bortset fra man nu kun må sige TO ord for at forklare ordet på sedlen


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2011-12-04 af Kristine Møller-Nielsen

Tags:

cooperativ learning   CL   geometri   begreber   

   Geometri løb....

Fra sektionen daglige opgaver

Geometri SEQUENCE 3,5 times matematikløb
49 opgaver

Løs geometri opgaver på en sjoveres måde.

Eleverne spiller 4 - 7 på stribe. Senere i spillet, spiller flere grupper på samme spilleplade.

Vi spillede i 3,5 timer.

Man kan sagtens spille i  1,5 time.

Vi spillede først 3 på stribe. Den første gruppe der fik 3 på stribe fik en præmie.

Derefter 4, og 5 på stribe..

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-10 af Morten Graae, Helle Fjord og Helene Bekker

Tags:

geometri   cl   aktivt   

   Geometribegreber - et spil Geometribegreber - et spil....

Fra sektionen cooperativ learning

Geometribegreber - et spil Formålet er at træne eleverne i at bruge de geometriske begreber og
kunne formulere sig
matematisk.

Der er ingen grænser for hvilke begreber der kan bruges og eleverne
kan også selv fremstille
kort.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-15 af Helle Fjord

Tags:

cooperativ learning   cl   praktisk   funktioner   kan du   hvad du   svar barzar   byt og quiz   

   Geometriske figurer....

wiki

 

Geometriske figurer

Generelle begreber

Diagonaler

En diagonal er et linjestykke, som går fra vinkel til vinkel i en figur med mindst 3 vinkler. .

"Ens" figurer

Ensvinklede figurer

To figurer er ensvinklede, hvis de har vinkler, som er parvis lige store

Ligedannede figurer

To figurer er ligedannede, hvis vinklerne i figurerne er ens. Siderne i figuren er ikke nødvendigvis lige lange, men forholdet mellem siderne er det samme i de to figurer.

Kongruente figurer

To figurer er kongruente, hvis vinkler og sidelængder er ens i de to figurer

Bemærk

Trekanter, som er ensvinklede, er også ligedannede.

Trekanter, som er ligedannede, er også ensvinklede.

MEN det samme glæder ikke for f.eks. firkanter. Her kan vinklerne godt være ens, mens forholdet mellem siderne i de to firkanter ikke er lige store. F.eks. mellem et kvadrat og et rektangel.

Trekanter

Retvinklet trekant

En retvinklet trekant er en trekant med en retvinkel (90o)

Stumpvinklet trekant

En stumpvinklet trekant er en trekant med en vinkel over 90o

Spidsvinklet trekant

En spidsvinklet trekant er en trekant hvor alle vinkler er under 90o

Ligebenet trekant

En ligebenet trekant er en trekant, hvor to af siderne er lige lange

Ligesidet trekant

En ligesidet trekant er en trekant, hvor alle tre sider er lige lange

Firkanter

Rektangel

Et rektangel er en firkant, med 4 rette vinkler Siderne er parvis lige lange - men de 4 sider må ikke være lige lange.

Kvadrat

Et kvadrat er en firkant med 4 rette vinkler og hvor alle sider er lige lange sum 360 vinkler

 

Trapez

Et trapez er en firkant, hvor netop 2 af siderne er parallelle

Parallelogram

Et parallelogram er en firkant, hvor de 4 sider er parvis er parallelle og dermed er de modstående sider lige lange. (Normalt vil man også sige, at et parallellogram ingen rette vinkler har, for så ville det enten være et rektangel eller et kvadrart.

Rombe

En Rombe er en firkant, hvor alle 4 sider er lige lange. Diagonalerne står vinkelret på hinanden. Modstående vinkler er lige store. Ja det er grande (Normalt vil man også sige, at en rombe ingen rette vinkler har) (En rombe vil også være et parallelogram)


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2013-10-15 af Morten Graae

Tags:

  

   Grundflade....

Leksikon

 

Grundflade er arealet af det en figur kan stå på. 
Grundfladen kan være det samme som et tværsnit - hvis figuren har samme form hele vejen op eller hen

Ligger en figur ned, som nedenstående er grundfladen enderne eller tværsnittet.


Billede:Prisme.gif


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Hastighed....

wiki

 

 

Hastighed=frac{afstand}{tid}

Hastighedens benævnelser afhænger af afstandens enhed og tidens enhed.

Ofte vil man gerne have hastighed i kilometer pr time frac{km}{timen} eller meter pr sekund frac{m}{s}

 

Indholdsfortegnelse

 [skjul]

[redigér]Omregning

Vil man omregne fra m/s til km/t så skal man gange med 3,6

Vil man omregne fra km/t til m/s så skal man dividere med 3,6

[redigér]Bevis:

Kommere senere - har du akut behov så skriv det blot herunder så laver jeg det med det samme


 


Isolering af de forskellige enheder

hastighed=frac{afstand}{tid}  leftrightarrow  tid=frac{afstand}{hastighed} leftrightarrow  afstand=hastighedcdot tid

[redigér]Opgaver

http://www.matematikbanken.dk/opgaver/opgaver.php?id=21


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   hældningstal....

formel

 

a=frac {y2-y1}{x2-x1}

se eksempel


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-06 af Morten Graae

Tags:

  

   Idekatalog til anderledes undervisning....

wiki

Blandede ideer til anderledes undervisning

 

Massefylde og rumfang

 • Hvordan finder man rumfanget af noget man ikke kan måle på, ved hjælp af en balje vand
  • Hvad er massefylden af en appelsin?
  • Er det rigtig at appelsiner med skal kan flyde, mens de ikke kan flyde når de er skrællede?
  • Er det rigtig at en plastflaske fyldt med vand synker
  • Er det rigtig at light cola har en anden masseflyde end almindelig cola
  • Man kan veje rumfang !

Perspektiv tegning

 • Tegn dit værelse/hus/lokale i perspektiv
  • Brug Google SketchUp

Tegn et kort over skolen

 • Find passende målestok
 • Find længde ved måling
 • Brug et kompas til at finde vinkler
 • Brug en GPS til at finde vinkler
 • Brug pythagoras og trigonometri til at finde/tjekke længder og vinkler
  • Hvor stor usikkerhed er det i afstandsangivelsen på GPSen
 • Indtegn højdekurver

Find stigning på bakken

 • Passer måling med højdemåler på GPS?
 • Brug evt. trigonometri og pythagoras
 • Tegn en graf a la højdegraf fra Tour de France

Fart

 • Find farten på forskellige transportformer
  • Cykel
  • Løb
  • Gang
  • Bil
  • Rulleskøjter
  • En snegl
  • Tilløb til KG-bræt
  • En vandballon i frit fald
   • Er det rigtig at alle objekter falder lige hurtigt (hvis man ser bort fra vindmodstand)
 • Find fart ved hjælp af cykelcomputer, GPS, speed-o-meter?
  • Passer det i forhold til måling? Eller er der en misvisning?

Gymnasie matematik

 • Matematik man kan få brug for hvis man skal videre på Gymnasium
  • Trigometri
  • Avanceret funktioner
  • 2. gradsligninger

Det gyldne snit

 • Hvad der det gyldne snit
  • Hvor kan man finde det gyldne snit i virkeligheden
   • Passer det at navlen dele en person i det gyldne snit?

MathCad

 • Tegne 3d-grafer i mathcad

Geogebra

 • Hvad kan Geogebra bruges til

 

Lav din egen færdighedsregning

Lav en undersøgelse af skolens elever

 • Med fokus på procent

Matematiske spil

 • Hvilken matematik kan man finde i Meyer?
 • Hvilken matematik kan man finde i Backgammon?
 • Hvilken matematik kan man finde i kortspillet Kasino

Matematiske grublere

 • Mappe på lærerværelset

Matematik i ernæring

 • Finde BMI
 • Hvordan skal kosten sammensættes
 • Passer måltiderne på skolen til kostanvisninger

Matematik i springcenter

 • Er indgangsvinkel = udgangsvinkel på KG-bræt

 

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Morten Graae

Tags:

anderledes undervisning   

   Indre diagonal....

wiki

Hvordan beregner man den indre diagonal?

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-08-22 af Morten Graae

Tags:

indre diagonal   pythagoras   

   Kombinatorik....

wiki

 

Når man snakker om kombinatorik så er der to begrebeber vi bruger ofte nemlig.

enten eller princippet eller både og princippet

Enten eller kaldes også for additions metoden 'Både og kaldes også for mutiplakations metoden

Indholdsfortegnelse

 [skjul]

Eksempel enten eller

ja

Eksempel enten eller

Hvis jeg på en restaurant har et menukort med: 3 forretter, 2 hovedretter og 4 desserter. Og jeg skal vælge enten en forret eller en hovedret eller en dessert. Hvor mange mulige retter kan jeg vælge i mellem.

Da det er 'enten eller vælger jeg 3+2+4=9 forskellige valg muligheder.

Eksempel Både og

Hvis jeg på en restaurant, har et menukort med 3 forretter, 2 hovedretter og 4 desserter. Og jeg både vælger en forret, en hovedret og en dessert. Hvor mange mulige retter kan jeg vælge i mellem?

Da det er 'Både og vælger jeg 3·2·4=24 forskellige valg muligheder.

Billede:Taelletrae.png

Hvis jeg tæller alle de sidste grene komme jeg frem til 24 grene. Altså 24 forskellige muligheder for at vælge.

Eksempel fra pladser i operaen FS10 Maj 2007

4 elever og en lærer har fem pladser ved siden af hinanden. Læreren skal sidde i midten. Hvor mange måder kan de 4 elever fordele sig på.


Billede:Taelletraefs10maj2007.png

De næste opgaver er nemme at tælle sig frem til. Husk kan du ikke regne så må du tegne!


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2013-10-17 af Morten Graae

Tags:

kombinatorik   sandsynlighed   

   Kombinatorik....

rodekassen

Kombinatorik er den gren af matematikken, som omhandler antallet at
muligheder for at kombinere forskellige elementer.

Dette er en gammel udgave.

Se den nye opgave her: http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/7:%20Kombinatorik%20og%20sandsynlighed/223 

Der er indenfor kombinatorik nogle vigtige begrebet , som man skal have styr på:
Tælletræ 
”Enten/eller” og ”både/og”
Matrix
Med og uden tilbagelægning
Ordnet og uordnet udtag.
 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-06-03 af Kim Lorentzen

Tags:

  

   Kongruent....

Leksikon

 

kongruent, (lat. congruens, congruentis), inden for geometri lige stor og ligedannet med en anden figur, således at de to figurer nøjagtigt dækker hinanden

Kongruent, betyder at 2 figuerer er nøjagtig ens. (dvs. hvis man lagde dem oven på hinanden dækkede de hinanden fuldstændig)

Den ene er altså en kopi af den anden, men kan godt være spejlet eller drejet.

Man kan se at to tyvekrone mønter er kongruente - selvom deres mønster er præget forskelligt

 

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Kvartiler....

wiki

 

kvartilsæt

Indenfor 0,25-kvartilen, 1. kvartil eller nedre kvartil ligger 25% af de første observationer, hvis observationerne sættes i rækkefølge med de mindste først.
Indenfor 0,75-kvartilen, 3. kvartil eller øvre kvartil ligger 75% af observationerne, hvis observationerne sættes i rækkefølge med de mindste først.

[redigér]Eksempel

Billede:Kvartilsaetdrengesko.jpg Billede:Kvartilsaetpigersko.jpg

1. kvartil

På drengesko kan vi se at de 25 % af drengene på Bjergsnæsskolen bruger str. 42 og derunder. Dvs. at bruger man under str. 42 på Bjergsnæsskolen og er dreng, så kan man godt sige at man er unormal.

Samtidig betyder det også at 75% af drengen bruger str. 42 eller der over.

På pigesko kan man se at 25% af pigerne bruger str. 38 eller derunder. Det betyder også samtidig at 75% af pigerne bruger mindst str. 38.

3. kvartil

På drengesko kan vi se at 25% af drengene bruger str. 45 eller derover. Er du unormal? / eller 75% af eleverne bruger str. 45 og derunder. På pigesko kan vi se at 25% af pigerne bruger str. 39 - 43. Er du unormal. / eller 75% af pigerne bruger max str. 39.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

statistik   

   Løs ligninger på nettet....

wiki

 


gå på http://www.wiris.com/demo/en/

 

 1. image:wiris1.png
  Vælg "Edit" og derefter vælg image:wiris2.png
   
 2. image:wiris3.png
  Vælg "Yes"
   
 3. image:wiris4.png
  Vælg "Operations" og derefter "equation solve"
   
 4. image:wiris5.png
  Skriv ligningen ind i de to kasser og tryk på image:wiris6.png
  Og så vil man finde ud af hvad x er! (Løsningen på ligningen)


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Led....

wiki

 

Led

+ og - adskiller led

Så fra starten af udregningen til første + eller - er det første led. Herfra og til næste + eller - er næste led osv. Sidste led er fra det sidste + eller - og til enden af udregningen.

Eksempel

5+4cdot 7-9

Består af tre led:

 1. led: 5
 2. led:4cdot 7
 3. led: 9


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Ligninger....

wiki

 

En ligning er i grove træk to regnestykker, som er lig med hinanden.

I ligninger vil der normalt være mindst en ukendt variabel. Denne variabel vil normalt være benævnt ved bogstavet x.

Når man løser en ligninger, er det fordi man gerne vil finde størrelsen af x.

Med andre ord skal man finde ud af hvilket tal x skal være, hvis det skal passe, at de to regnestykker er lig med hinanden.

Eksempel

5x+4=14

I ligningen ovenfor skal man finde ud af, hvilket tal x skal være, for at det kommer til at passe, at det som står på venstre side (5x+4) og højre side (14) af ligmed-tegnet er lig med hinanden. Med andre ord skal man finde det tal, som ganget med 5 + 4 giver 14.

I dette tilfælde er x tallet 2, fordi 5 * 2 + 4 = 14

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   liniær funktion....

wiki

 

En liniær funktion er 'altid' en ret linie. - Også kaldet en 1. gradsfunktion da x er opløftet i 1 x1, men vi er dovne så vi gider ikke skrive opløftet i 1.

En funktion beskriver sammenhængen mellem en ufhængig variabel og den afhængige variabel. Sagt på en anden måde. Y's værdi er afhængig af hvad vi sætter x til. (ændrer man x-værdi - så ændres y's også.)


Vi har været vant til at bruge x og y - men for eftertiden kalder vi y for f(x) eller g(x) eller h(x) osv. dvs. linien f som er afhængig af værdien (x) altså f(x)

vores grund funktion hedder f(x)=ax+b

a i forskriften siger noget om hældningen af grafen. Derfor kalder man ofte a for hældningen, hældningstallet eller hældningskoefficient.

 • Hvis a er positiv, vil hældningen være positiv. Det vil sige, hældningen vil stige fra venstre mod højre.
 • Hvis a er nul, vil der ingen hældning være. Grafen vil være vandret.
 • Hvis a er negativ, vil hældningen være negativ. Det vil sige, at den vil falde fra venstre mod højre
 • Jo større a-værdi, jo kraftigere vil hældningen være.
  • Hvis f.eks. a er 2, så vil f(x)-værdien stige med 2, hver gang x-værdien stiger med 1.
  • Derfor skal man, hver gang man går 1 enhed ud af x-aksen, gå 2 enheder op af y-aksen.

b i forskriften siger noget om, hvor på y-aksen grafen skærer.

 • Hvis b er 10, vil grafen skære y-aksen i 10. Det vil sige i koordinatet (0,10) (eller 0,B)

Obs en funktion kan kun være funktion, hvis der til hver x værdi netop kun er én y-værdi.

 

Forskrift

Sammenhængen mellem den uafhænge variabel x og den afhængige variabel f(x) (y)

f(x) = 2·x + 1

 

Find forskrift

Start med at finde 2 gode punkter som du kan aflæse.

a=frac {y2-y1}{x2-x1} (dvs. punkt2 - punkt 1) vigtigt at y2 og x2 er samme sæt


a a=frac {Delta y}{Delta x}

Billede:Findforskriftfrapunkterx1y1.jpg

se eksempel for at beregne forskrift

 


Billede:Linaerfunktioner.jpg h(x) er som den eneste Ligefremt proportional, da den er liniær og går gennem (0,0)

De 2 andre kan man kalde for monotont voksende - da de konstant har den samme stigning.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Morten Graae

Tags:

  

   liniær funktion....

wiki

 

Liniær funktion

 

En liniær funktion er 'altid' en ret linie. - Også kaldet en 1. gradsfunktion da x er opløftet i 1 x1, men vi er dovne så vi gider ikke skrive opløftet i 1.

En funktion beskriver sammenhængen mellem en ufhængig variabel og den afhængige variabel. Sagt på en anden måde. Y's værdi er afhængig af hvad vi sætter x til. (ændrer man x-værdi - så ændres y's også.)


Vi har været vant til at bruge x og y - men for eftertiden kalder vi y for f(x) eller g(x) eller h(x) osv. dvs. linien f som er afhængig af værdien (x) altså f(x)

vores grund funktion hedder f(x)=ax+b

a i forskriften siger noget om hældningen af grafen. Derfor kalder man ofte a for hældningen, hældningstallet eller hældningskoefficient.

 • Hvis a er positiv, vil hældningen være positiv. Det vil sige, hældningen vil stige fra venstre mod højre.
 • Hvis a er nul, vil der ingen hældning være. Grafen vil være vandret.
 • Hvis a er negativ, vil hældningen være negativ. Det vil sige, at den vil falde fra venstre mod højre
 • Jo større a-værdi, jo kraftigere vil hældningen være.
  • Hvis f.eks. a er 2, så vil f(x)-værdien stige med 2, hver gang x-værdien stiger med 1.
  • Derfor skal man, hver gang man går 1 enhed ud af x-aksen, gå 2 enheder op af y-aksen.

b i forskriften siger noget om, hvor på y-aksen grafen skærer.

 • Hvis b er 10, vil grafen skære y-aksen i 10. Det vil sige i koordinatet (0,10) (eller 0,B)

Obs en funktion kan kun være funktion, hvis der til hver x værdi netop kun er én y-værdi.

 

Forskrift

Sammenhængen mellem den uafhænge variabel x og den afhængige variabel f(x) (y)

f(x) = 2·x + 1

 

Find forskrift

Start med at finde 2 gode punkter som du kan aflæse.

a=frac {y2-y1}{x2-x1} (dvs. punkt2 - punkt 1) vigtigt at y2 og x2 er samme sæt


a a=frac {Delta y}{Delta x}

Billede:Findforskriftfrapunkterx1y1.jpg

se eksempel for at beregne forskrift

 


Billede:Linaerfunktioner.jpg h(x) er som den eneste Ligefremt proportional, da den er liniær og går gennem (0,0)

De 2 andre kan man kalde for monotont voksende - da de konstant har den samme stigning.

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Logaritme....

wiki

 

Hvis man skal finde logaritmen til et tal*, er logaritmen den eksponent (potens), som man skal sætte et grundtal op i, for at få samme værdi, som det tal, man vil finde logaritmen til.

Umiddelbart er der to grundtal, som er mest brugt, når man skal finde logaritmen til et tal.

 • "Ti-tals-logarimen", som bruger 10 som grundtal. Ofte forkortes "ti-tals-logaritmen" til log. Så når man vil finde ti-talslogaritmen til 100, vil man skrive det således log(100). Det er også forkortelsen log, som bruges i forbindelse med lommeregnere.
 • "Den naturlige logaritmen" som bruger e som grundtal. e har en talværdi på ca. 2,718281828. Ofte forkortes "den naturlige logaritme" til ln. Så når man vil finde den naturlige logaritme til 148, vil man skrive det således ln(148). Det er også forkortelsen ln, som bruges i forbindelse med lommeregnere.

[redigér]Ti-tals-logaritme

Som skrevet ovenfor bruger man i ti-tals-logaritmen 10 som grundtal. Det vil sige, at hvis man skal finde logaritmen til et tal, skal man finde den eksponent (potens), så man skal sætte 10 op i, for at få samme værdi, som tallet man ville finde logaritmen til.

Eksempel
log(100)=2
Fordi 102=100 

log(1000)=3
log(10000)=4
log(148)=2,198657087
10^2,198657087= 148 
Osv.

[redigér]Den naturlige logaritme

Hvor ti-tals-logaritmen bruger 10 som grundtal, bruger den naturlige logaritme e som grundtallet, e som har en værdi på ca. 2,718281828. Den naturlige logaritme bruges mest i teoretiske sammenhænge.

Eksempel
ln(148) approx  5
Fordi 2,7182818285 approx  148 

Fodnote:
*Det skal være et positivt tal

[redigér]Brug af logaritme

Hvis man skal finde løsningen på følgende ligning: 4n=64 er man nødt til at bruge sin viden om logaritme.

Vi ved nemlig at log(ax)=log(a)*x

Derfor kan ligningen løses på følgende måde:

 • Først tager vi logaritmen på begge sider af ligmed
  • log(4n)=log(64)
 • Derefter kommer vi frem til
  • log(4)*x=log(64)
 • Dette kan omskrives til
  • x=log(64)/log(4)
 • Så til sidst
  • x=3


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Modellering valg af strategi Modellering valg af strategi....

kompetencer

Modellering valg af strategi I flere forskellige spil, gælder det om at forøge sin omsætning ved
køb af flere fabrikker eller lignende. Det kunne være et spil som
coockie clicker eller lign.

I spillet Bloons to Battles, kan man i del af spillet ”Booste” sin indtjening ved at købe sig til en større forøgelse af sin indtjening.

 

Hvert 10. sekund, vil ens konto stige med 50 $
Hver gang man betaler 50$ vil ens konto så stige med yderelige +2$
Så i stedet for at få 50$ per 10. sek, så får man 52$ osv.
Man kan også vælge enten at betale 300$ og så få en stigning på 15$ eller 1000$ og så få en yderligere stigning på 70$

 

 

Undersøgelse

Hvilken strategi kan bedst betale sig

1.      Du vælger ikke at købe til en bedre indtjening men bare spare op

2.      Du vælger at satse på at det bedst kan betale sig at købe +2, for 50$,

3.      Du vælger at satse på at det bedst kan betale sig at købe +15, for 300$

4.      Du vælger at satse på at det bedst kan betale sig at købe +70, for 1000$


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2013-10-04 af Morten Graae

Tags:

kompetencer   mundtlighed   modellering   

   Mundtlig prøve....

wiki

 

På Bjergsnæs Efterskole vil et typisk prøveforløb se således ud  (Gælder kun for 2012 - nye regler for 2013)

 • Man sidder 4 elever inde til prøve ad gangen. (Alt må medbringes, bøger udskrifter, opslagsbøger mv)
 • Prøven varer 1,5 time ialt til alle 4 elever incl. karaktergivning.
 • Det giver 15 min til at komme ind, sige goddag - læse opgaven, lave disposition
 • Nu har man 1 time til at arbejde koncentreret - i den time bliver i forstyrret ca 3 gange. (måske 4)
 • Når censor vurderer i har lavet nok - bliver i sendt ud. (man rydder pænt op på sit bord - lader sine løsninger ligge fremme, tager de ting med ud, som man havde med ind)
 1. Du kommer ind, siger pænt goddag (med håndtryk hvis man har lyst til det)
 2. Skriver dit navn på en label, så censor kan se hvem du er. (rigtig navn)
 3. Arbejder i 20 min, hvis du ikke selv tager initiativ til at blive spurgt, så kommer vi rundt og siger nu vil vi gerne høre/se noget
  1. Vi vil gerne høre hvad du er fundet frem til - facit er en lille del - det er mere overvejelser og metoden til facit, vi er interessert i
  2. Vurder om dit facit er rigtigt, hvis du finder frem til at du kan sove på en hems der er 2,2 cm^2 - men enheden skulle have været m^2 - så har man et problem
  3. Kan du tjekke (hurtigt) om du har regnet rigtigt, ved efterregning/tegning eller andet - så viser du har overblik over situationen
  4. Lad være med at gentage samme regnefunktion flere gange, men sørg for at vise noget nyt.
  5. Start med at vise noget du har styr på - men hæv derefter dit niveau
  6. Alting behøver ikke være helt færdigt, hvis du mener du kan forklare dig ud af det.
  7. Skriv udregninger/facit ned - så læreren/censor kan læse det mens de snakker med dig.
  8. Brug IT-værktøj der hvor det er en hjælp
  9. Når du har fortalt det du vil, så spørger læreren (og måske censor) Husk jo gladere og smilende de ser ud, jo bedre går det. Rynker vi på næsen eller hoster og hakker idet - så der noget der ikke er helt rigtigt. Stiller censor svære spørgsmål, så er det for hæve jer op ad i karaktereren.
  10. Når der er snakket færdig, spørger vi ofte hvad vil du nu lave, sørg for at have kigget fremad. Nu går vi videre til den næste. Og du har ca 15. min til at arbejde i igen.
  11. Når vi er færdige med at snakke med alle 4 elever - begynder vi ofte med 1 elev igen.
 4. Efter en time og 15 min, får du lov til at gå ud.
 5. Lærer og censor bliver sammen enige om din karakter.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Observationsdiagram....

Leksikon

 

Observationsdiagram

 

Et observationsdiagram er et diagram der viser

 • Observationer (enten som enkelt observationer eller som interval obsevationer)
 • Hyppigheden de enkelte observationer forekommer h(x)
 • Frekvensen der viser hvor stor en procendel de forskelle observationer udgør af de samlede observationer f(x)
 • Summeret frekvens, der bruges til at tegne enten et trappediagram eller en sumkurve F(x)

Billede:Observationsdiagram.jpg

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

statistik   

   Omvendt proportional....

wiki

 

En funktion med forskriften Y=frac{a}{x}

kaldes en omvendt proportionalitet funktion.


I stedet for a, kan der sættes et tal ind – f.eks. 12

Så hedder funktionen Y=frac{12}{x} Funktionen kaldes en hyperbel

og vil se sådan her ud


Y=frac{12}{x}

Billede:Omvendtproportionalitet.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mer viden

To størrelser x og y kaldes omvendt proportionale, hvis Y=frac{a}{x} hvor a er en konstant. Kan også skrives som yx=a

Dette betyder, at en fordobling af y medfører en halvering af x og omvendt.

En sådan funktion kaldes også en hyperbel.


Eksempel

Et praktisk eksempel kunne være en strækning fra Viborg til Skive på 30 km.

Tiden vil da afhænge af farten

Og funktionsforskriften må være  : Y=frac{30}{x} x er hastighed f.x. km/t Y er tid i timer

Billede:Omvendtproportionalitet eksempel.jpg


Man kan altså se hvis man kører 30 km/t så tager det 1 time at køre de 30 km.

Hvis man kører 60 km/t så tager det det halve. (man fordobler hastighed så halverer man tiden)

Hvis man kører 90 km/t så tager det frac{1}{3} time = 20 min.

 

Man kan sige:

At kriminaliteten er omvendt proportional med antallet er politi på arbejde

Jo mere politi der arbejder, jo mindre kriminalitet. Hvis man fordobler antallet af betjente, så falder kriminaliteten til det halve.

 

Man kan også sige:

Hvis man kører dobbelt så stærkt, så tager det kun den halve tid.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-04 af Morten Graae

Tags:

funktioner   

   Parabel....

wiki

Noget om parablen og 2. gradsfunktioner

 

a-værdi

 • Hvis a = 0, så er det ikke længere en parabel men blot en linær funktion y=bx+c
 • Hvis a er negativ er parablen også "negativ" - grenene vender nedad ligesom mundvigene i en negativ smiley.
 • Hvis a er positiv er parablen også "positiv" - grenene vender opad ligesom mundvigene i en glad smiley.
 • Jo tættere a er på nul jo fladere er "smilet"
 • Jo længere væk a er fra nul jo stejlere er parablen
 • Hvis b er forskellig fra nul, så har en ændring af a-værdien også betydning for toppunktets placering.

b-værdi

 • Hvis b=0 så ligger toppunktet på y-aksen i (0,c)
 • Hvis b=0 så er der ingen grund til at udregne diskriminanten, da det er hurtigere blot at løse den som en almindelig ligning
 • Hvis b er forskellig fra nul, så ligger toppunket ikke på y-aksen - men et sted væk fra y-aksen.
 • Hvis man ændre på b, så har det også en betydning for toppunktets placering

c-værdi

 • Parablen vil altid skære i (0,c) (Fordi ganger man a og b med 0 så bliver det nul, og så er der kun c-værdien tilbage
 • Ændrer man på c - så vil man forskyde toppunktet op og ned (ikke til siderne)

Toppunkt

 • Toppunktet er det højeste eller den laveste værdi i en parabel. (Hvis a er negativ er det den højeste værdi - er a positiv så der det den laveste værdi
 • I toppunktet er der en symetri-akse (spejlingsakse) (Dvs. har du fundet et punkt på den ene side af toppunktet, så behøver du ikke udregne et nyt punkt - men du kan blot spejle over.)
 • x-værdien til toppunktet udregnes med topx=frac {-b}{2a}
 • y-værdien findes nemmest ved blot at indsætte den udregnede x-værdi for topx ind i vores 2. gradsfunktion!
  • topy kan også udregnes med topy=frac {-D}{4a}
 • Toppunkt er altså (frac {-b}{2a},frac {-D}{4a})

Eksempler

Se eksempel på et spark
Se praktisk eksempel tilknyttet teori (eksempel ikke klar endnu)
Se eksempel der har tilknytning til overskud og fortjeneste (eksempel ikke klar endnu)

Toppunktets placering

 • Hvis b er forskellig fra nul, så ligger toppunktet væk fra y-aksen.
 • Hvis b=0, så ligger toppunktet i (0,c)
 • Hvis a er positiv og b er positiv, så ligger toppunket til venstre for y-aksen
 • Hvis a er negativ og b er negativ, så ligger toppunket til venstre for y-aksen
 • Hvis a er positiv og b er negativ, så ligger toppunket til højre for y-aksen
 • Hvis a er negativ og b er positiv, så ligger toppunket til højre for y-aksen

Man kan forudsige det samme, om toppunktet ligger over eller under x-aksen, men det kræver en beregning af D, så er det lige så nemt at udregne topy med det samme.

Diskriminanten

D=b2-4ac

 • Diskriminanten er et hjælpetal, som at gør, at bl.a. vi kan løse andengradsligninger

Husk:

 • Hvis b=0, så kan det ikke betale sig at udregne diskriminant
 • Hvis a eller c er lig 0, så er Diskriminanten jo kun b2
 • Når man beregner diskriminanten så skal y være lig nul
  • Hvis y har andre værdier end nul - så skal y-isoleres så y=0 (alm. ligningsregler efter Regnehiraki)

nulpunkter

Beregner hvor grafen skærer x-aksen. dvs. hvor y er lig nul.

 • Hvis D>0 så findes der 2-skæringspunkter
 • Hvis D=0, så findes er kun 1 skæringspunkt (som ligger på x-aksen)
 • Hvis d<0 så er der ingen skæringspunkter

Skæringspunkt 1=

 (0,frac{-b + sqrt{D}}{2a})

Skæringspunkt 2=

 (0,frac{-b - sqrt{D}}{2a})

Eksterne sider

Se opgaver og powerpoints på: matematikbanken


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-08-09 af Morten Graae

Tags:

parabel   2. grads   funktion   

   Paranteser....

wiki

 

Hvad betyder en parentes?

Parenteser betyder lidt groft sagt: "Regn altid dette først"

Så regnestykker i en parentes skal udføres først, inden man udfører udregninger med tal udenfor parantesen.

Eksempel

5cdot (3+4)= 5cdot (7)= 35

Regning med parenteser

Eksemplerne nedenfor er lavet for at vist en fremgangsmåde, som kan bruges ved alle regnestykker. Både når der indgør tal og når der indgår bogstaver. I flere tilfælde findes der lettere løsninger end de viste, når regnestykke kun indeholder tal. Dette vil vi dog ikke fokusere på her, da det er fremgangsmåden, som er interessant!

Hvis der står et plus foran en parentes

Hvis der står et plus foran en parentes (en plusparentes) kan den ophæves umiddelbart ved at fjerne parentesen (og plusset foran parentesen)

Eksempel
Eksempel 1
+(-6+7) kan man lave om til -6+7 

Eksempel 2

+(+2-3) kan man lave om til +2-3

Note:
Vær opmærksom på at ofte vil man ikke skrive "plusset" foran et positivt tal eller en positiv parentes, hvis tallet eller parentesen står først i et regnestykke.
Så normalt vil man skrive +2-3 som 2-3. På sammen måde kan plusset foran en parentes undlades. Således vil +(2-3) ofte bliver skrevet som (2-3)


Eksempel 3
3+(5+4) kan laves om til 3+5+4

Hvis der står et minus foran en parentes

Hvis der står et minus foran en parentes (en minusparentes) kan den ændres til en plusparentes ved at ændre minus foran parantesen til et plus og samtidig ændre fortegn foran alle led inde i parentesen. Dermed bliver alle "plusser" til "minusser" og alle "minusser" til "plusser".

Eksempler

Eksempel 1
-(-5+4) kan laves om til +(+5-4) som kan så laves om til +5-4 som normalt skrives 5-4

Eksempel 2
7-(+4-3) kan laves om til 7+(-4+3) som kan laves om til 7-4+3

Eksempel 3
9-(-2+4) kan laves om til 9+(+2-4) som kan laves om til 9+2-4

Hvis et tal skal ganges ind i en parentes

Når man gange et tal ind i en parentes skal man gange tallet ind på hvert led, som står inde i parentesen.

Eksempel

5cdot (2+3) kan laves om til (5cdot 2+5cdot 3) som kan laves om til (10 + 15) som kan laves om til 25

Hvis en parantes skal divideres med et tal

Når man dividere en parentes med et tal, skal man dividere tallet ind på hvert led, som står inde i parentesen.

Eksempel

frac {(2+3)}{7} kan laves om til (frac {2}{7}+frac {3}{7}) som er det samme som frac {5}{7}


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Parenteser....

wiki

 

Hvad betyder en parentes?

Parenteser betyder lidt groft sagt: "Regn altid dette først"

Så regnestykker i en parentes skal udføres først, inden man udfører udregninger med tal udenfor parantesen.

Eksempel

5cdot (3+4)= 5cdot (7)= 35

Regning med parenteser

Eksemplerne nedenfor er lavet for at vist en fremgangsmåde, som kan bruges ved alle regnestykker. Både når der indgør tal og når der indgår bogstaver. I flere tilfælde findes der lettere løsninger end de viste, når regnestykke kun indeholder tal. Dette vil vi dog ikke fokusere på her, da det er fremgangsmåden, som er interessant!

Hvis der står et plus foran en parentes

Hvis der står et plus foran en parentes (en plusparentes) kan den ophæves umiddelbart ved at fjerne parentesen (og plusset foran parentesen)

Eksempel
Eksempel 1
+(-6+7) kan man lave om til -6+7 

Eksempel 2

+(+2-3) kan man lave om til +2-3

Note:
Vær opmærksom på at ofte vil man ikke skrive "plusset" foran et positivt tal eller en positiv parentes, hvis tallet eller parentesen står først i et regnestykke.
Så normalt vil man skrive +2-3 som 2-3. På sammen måde kan plusset foran en parentes undlades. Således vil +(2-3) ofte bliver skrevet som (2-3)


Eksempel 3
3+(5+4) kan laves om til 3+5+4

Hvis der står et minus foran en parentes

Hvis der står et minus foran en parentes (en minusparentes) kan den ændres til en plusparentes ved at ændre minus foran parantesen til et plus og samtidig ændre fortegn foran alle led inde i parentesen. Dermed bliver alle "plusser" til "minusser" og alle "minusser" til "plusser".

Eksempler

Eksempel 1
-(-5+4) kan laves om til +(+5-4) som kan så laves om til +5-4 som normalt skrives 5-4

Eksempel 2
7-(+4-3) kan laves om til 7+(-4+3) som kan laves om til 7-4+3

Eksempel 3
9-(-2+4) kan laves om til 9+(+2-4) som kan laves om til 9+2-4

Hvis et tal skal ganges ind i en parentes

Når man gange et tal ind i en parentes skal man gange tallet ind på hvert led, som står inde i parentesen.

Eksempel

5cdot (2+3) kan laves om til (5cdot 2+5cdot 3) som kan laves om til (10 + 15) som kan laves om til 25

Hvis en parantes skal divideres med et tal

Når man dividere en parentes med et tal, skal man dividere tallet ind på hvert led, som står inde i parentesen.

Eksempel

frac {(2+3)}{7} kan laves om til (frac {2}{7}+frac {3}{7}) som er det samme som frac {5}{7}


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2013-12-07 af Morten Graae

Tags:

parenteser   

   Pi....

wiki

Lidt dybere betragtninger om pi

 

Anvendelse

π er et tal som bruges optræder i rigtig mange formler inden for geometri. For eksempel fortæller π hvad forholdet mellem diameteren og omkredsen er i en cirkel: Hvis D er diameteren og O er omkredsen så gælder forholdet:

O = πD.

og hvis A er arealet og r er radius (altså r=frac{D}{2}) så gælder formlen

A = r2π.

Sådan udregnes π

Der findes uendelig mange formler til at udregne π. Her er et par stykker:

sum_{i=1}^{infty}frac{1}{i^2}=frac{pi^2}{6}, som er ensbetydende med at pi=sqrt{sum_{i=1}^{infty}frac{6}{i^2}}. Skal man bruge den formel kan man selvfølgelig ikke tage alle led med i summen (der er jo uendeligt mange). Men man kan få et rimeligt præcist bud på π ved at tage fx. de første 100 led (eller 1000 led hvis man vil være mere præcis). Ved henholdsvis 100 og 1000 led fåes 3.1320765318 og 3.1406380562.

På lidt samme måde kan man udregne π ved formlen: pi=sqrt[4]{sum_{i=1}^{infty}frac{90}{i^4}}. Denne er mere præcis, da der skal bruges færre led i formlen for at opnå en ønsket præcision. Tager man 100 led med i summen fåes 3.1415924153, som kun ligger 0.0000023828243 fra den korrekte værdi.

En lidt mere finurlig måde at regne det ud på er ved kun at bruge primtallene:

frac{6}{pi^2}=prod_{i=1}^{infty}(1-frac{1}{primtal_{i}}),

hvor primtali er det i'te primtal i rækken (altså 2 er den første, 3 den anden, 5 den tredie, osv.). prod betyder, at man ganger de led sammen, man får ved at sætte i ind i det der står i parantesen. Flytter man lidt rundt sådan at π isoleres på den ene side fåes pi=sqrt{frac{6}{prod_{i=1}^{infty}(1-frac{1}{primtal_{i}})}}.

Hvis man tager de første 100 primtal i rækken og sætter ind på højre side i denne formel fåes 3.1411926605. Denne formel kan synes noget mærkværdig, idet at primtal og π normalt hører til i to helt forskellige verdener. Hvorfor i alverden skulle primtal nu have noget med omkredsen af en cirkel at gøre. Sådan er det bare - og hvis man vil vide hvorfor, så står det her: "Probability with a view toward statistics" af J. Hoffman-Jørgensen. (ISBN 0-412-05221-0) - side 139. Ligningen kaldes i øvrigt "Eulers-ligning".

Så vidt forfatteren af denne artikel ved, så eksistere der ikke nogen formler for π, hvor man kan undgå at der skal uendelige rækker til af den ene eller anden slags.

Skrevet af Jacob Simonsen (statistiker af Gud's nåde)


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Morten Graae

Tags:

pi   

   Polynomium....

wiki

 

Polynomium

 
Lav en parabel der passer med toppunkt og rødder

Komandoen Polynomuim danner en parabel ud fra 3 punkter.

 

 1. Opret 3 punkter (Det kunne fx. hver de 2 rødder, og eller skæringspukt med y-aksen)
 2. skriv i inputlinien polynomium[{punkt1,punkt2,punkt3}]

Nu kan man i algebra vinduet se forskriften for funktioen

Links: se geogebrafil på matematikbanken
 

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

geogebra   

   Potens....

wiki

Potens regler

 

Positiv potens

Et tal der ophæves i en potens x, ganges med sig selv x gange.

 • f.x. a^x=a cdot a cdot a cdot a  Ialt x gange
 • f.x 2^4=2 cdot 2 cdot 2 cdot 2= 16

10x

 • 100 = 1 (Et ettal efterfuldt af 0 nuller)
 • 101 = 10 (Et ettal efterfuldt af 1 nul)- ti
 • 102 = 100 (Et ettal efterfuldt af 2 nuller)- hundrede
 • 103 = 1000 (Et ettal efterfuldt af 3 nuller)- tusinde
 • 104 = 10000 (Et ettal efterfuldt af 4 nuller)
 • 105 = 100000 (Et ettal efterfuldt af 5 nuller)
 • 106 = 1000000 (Et ettal efterfuldt af 6 nuller)- million
 • 107 = 10000000 (Et ettal efterfuldt af 7 nuller)
 • 108 = 100000000 (Et ettal efterfuldt af 8 nuller)
 • 109 = 1000000000 (Et ettal efterfuldt af 9 nuller)- milliard
 • osv
 • 10 − 1 = 0.1
 • 10 − 2 = 0.01
 • 10 − 3 = 0.001
 • 10 − 4 = 0.0001

Et tal med en potens ganget med samme tal med en anden potens

 • a^n cdot a^p = a^{n+p}
 • 4^4 cdot 4^2 = 4^{4+2} = 4^6 = 4096

 

Et tal opløftet i potens i potens

 • (a^n)^p = a^{n cdot p}
 • (2^4)^2 = 2^{4 cdot 2} = 2^8 = 256

 

n'te rod

 • sqrt[n]{a} leftrightarrow a^{frac{1}{n}}
 • sqrt[3]{27} leftrightarrow 27^{frac{1}{3}} = 3

Ovenstående kan bruges hvis man ikke har sqrt[y]{x} på sin lommeregner.

Hvis man skal finde den trejderod af 27, kan man på sin lommeregner trykke 27^(1/3) = 3

 

 

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-08-22 af Morten Graae

Tags:

potens   

   Præfix....

Leksikon

Et præfix er det bogstav man sætter foran forkortelsen for en måleenhed for at ændre dens
værdi. F.eks. er længden 1 meter lig med 100 centimeter. I stedet for at skrive ordene helt
ud, kan de forkortes, således at meter forkortes til m og centi forkortes til c. Dermed kan
man skrive 1m = 100cm.

 

 

Der findes mange præfix'er - de mest almindelige er:

Præfix Forkortelse Værdi (Potens) Værdi
Tera T 1012 1 000 000 000 000
Giga G 109 1 000 000 000
Mega M 106 1 000 000
kilo k 103 1 000
hekto h 102 100
deka da 101 10
grundenhed - 100 1
deci d 10-1 0,1
centi c 10-2 0,01
milli m 10-3 0,001
mikro μ 10-6 0,0000001


Læg mærke til at det betyder noget, om man bruger store eller små bogstaver - 1MW (1 megawatt) er ikke det samme som 1mW (1 milliwatt)!
Præfix'er kan i princippet bruges foran alle måleenheder, men ikke alle er lige almindelige. Som udgangspunkt bør man heller ikke blande flere præfix'er sammen: 1hkg = 1 hektokilogram = 100 kg anvendes f.eks. i nogle sammenhænge, men det bør normalt undgås.
Nogle præfix'er kan "skjule" sig: Arealenheden 1 hektar betyder 1 hekto-ar = 100 ar. 1 ar = 100m2, så 1 hektar = 100×100m2 = 10000m2. 1 hektar forkortes til 1 ha.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-06 af Morten Graae

Tags:

Enheder   

   Procent....

Leksikon

 

Procent

Procent (%) betyder pr hundrede eller hundrededele, dvs 1% er det samme som frac {1}{100}=0.01

Man bruger procent for at kunne sammenligne med andre lignende forhold.

F.x. bakkestigninger (hvilken bakke er stejlest og lign.) F.x. hvilken person har fået den største lønstigning. (Her i forhold til den løn man havde i forvejen)

et eksempel kunne være man ville sammenligne hvor stor en del af eleverne på 2 forskellige skoler kommer fra skilsmisse familier. på den ene skole er det 200 ud af 600 elever, hvor familien er skilt. På den anden skole er det 100 ud af 200 elever

Der er flest antal på skole 1 - men hvis man gør skolerne lige store. Vi laver skolestørrelsen om til 100 elever på begge skoler.


skole 1 200/6 ud af 600/6 - skole 2 100/2 ud af 200/2. skole 1 33,33 ud af 100 - skole 2 50 ud af 100


Skole 1 33,33% - skole 2 50%


Dvs på skole 2 er der mange flere skilsmisse familier end skole 1.

 

Links

Opgaver: http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/Procentregning/119
Formler: procentformler


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Procentregning....

wiki

 

Procentregning

Der findes fire formler

1. Hvor meget udgør…

Hvor meget er x% af y? x% cdot y

Hvor meget er 18% af 900? 18 cdot 900  udtales 18 hundredele ud af 900 dvs. 0.18*900 = 162

2. Hvad er procenten…

Hvor mange procent udgør x af y ? dvs. frac {x}{y}*100=z %

Hvor mange procent udgør 90 af 900 ? dvs. frac {90}{900}*100=10%


Jep, det burde være det.

3. Hvad er forskellen....

Kim tjener 300 kr i timen mens Morten kun tjener 250 kr i timen. Hvor mange procent tjener Kim mere end Morten

Det vigtigste her er at tænke på hvem sammenligner man sig med. 

formel frac {forskel}{udgangspunktet}=%

frac {Kim-Morten}{Morten}=%

frac {50}{250}=20% Kim tjener 20% mere end Morten

Tjek. 250*20%+250 = 300
 


Jeg kunne også vende den om så der bliver spurgt hvor mange procent tjener Morten mindre end Kim

formel frac {forskel}{udgangspunktet}=%

frac {Kim-Morten}{Kim}=%, Da kim nu er udgangspunktet

frac {50}{300}=16.67% Morten tjener 16.67% mindre end Kim

Tjek. 300-300*16.667% = 250
men så kommer marcus jo og stjæler det hele ? hvad gør man så...

4. At finde hele tallet

12% af et tal giver 1000kr. Hvad er udgangspunktet
 

Jeg sætter det op som en ligning x*12%=1000kr.

x=frac {1000kr}{12%} x=8333.33 kr.
 

 

Links:

Procentbegrebet


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Promille beregning....

wiki

 

Eksempel på beregning af alkohol

Jeg drikker en aften 2 øl, et glas rødvin og en genstand vodka. (ca 4 cl.) Så har jeg ialt drukket 4 genstande = 48 gram alkohol. Dette har jeg drukket på engang. På 0 min. (Jeg vil ikke koncentere mig om tiden i dette eksempel) Jeg vejer 65 kg. og er en mand


Min promille vil så være:

frac {48}{0,68 cdot 65}= 1,1 Promille


Hvis du vil tage tiden i betragtning så kig på Alkoholforbrænding


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Pythagoras....

wiki

 

Pytahgoras's læresætning kan bruges til at beregne en sidelængde i en retvinklet trekant.

For at Pythagos's sætning kan bruges skal man kende to af sidelængderne i den retvinklede trekant (altså en trekant hvor en af vinklerne er 90 grader). Hvis vi kalder sidelængderne henholdsvis ab og c, hvor c er længden på den side der ligger over for den rette vinkel, så siger Pythagoras's læresætning at der er dette forhold mellem sidelængderne:

a2 + b2 = c2.

c- a= b2

c- b= a2

Det vil sige, hvis a og b kendes, så kan c umiddelbart regnes ud. Ved at flytte lidt frem og tilbage over lighedstegnet kan man regne b ud hvis man kender a og c.

Der findes sågar nogle eksempler på at man kan konstruere en retvinklet trekant hvor sidelængderne bliver heltallige.

 

Fx den såkaldte 3-4-5 trekant.

 

 

I nedenstående eksempler for Pythagoras trekanter er a og b kateter,  mens c er hypotenusen.

 

 

a

b

c

     

a

b

c

   
 

 

 

 

     

 

 

 

   
  3 4

5

     

5

12

13

   
  6 8

10

     

7

24

25

   
  8 15

17

     

9

12

15

   
  9 40

41

     

10

24

26

   
  11 60

61

     

12

16

20

   
  12 35

37

     

13

84

85

   
  14 48

50

     

15

20

25

   
  15 36

39

     

15

112

113

   
  16 30

34

     

16

63

65

   
  17 144

195

     

18

24

30

   
  18 80

82

     

19

180

181

   
  20 21

29

     

20

48

52

   
  24 70

74

     

25

60

65

   

 

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-04-15 af Morten Graae

Tags:

  

   Regnehiraki....

wiki

 

Hvilke dele af udregningen skal man udføres først?

Når man regner, skal man udfører de forskellige dele i udregningen i en bestemt rækkefølge.

 1. Det som står i parenteser, skal man udregne først.
 2. Efterfølgende skal man udregne potens og "rødder"(f.eks. kvadratrod). (Evt. ln(x),log(x),sin(x),cos(x) og tan(x))
 3. I næste omgang udregner man ”gange-stykker” (multiplikationer) og divisioner.
 4. Herefter udregner man ”plus-stykker” (additioner) og ”minus-stykker” (subtraktioner).

Hvis der er udregninger, som skal udføres på samme tidspunkt i rækkefølgen (F.eks. to minus-stykker i beregningen 8-3-4), skal de regnes i den rækkefølge, som de står i udregningen fra venstre mod højre. Det vil sige i samme rækkefølge, som man læse. 

Eksempel:
I stykket 8 − 3 − 4 har man to minusudregninger. Det vil sige begge udregning er nr. 4 i rækkefølgen ovenfor. Derfor skal man først sige 8 − 3, da det er den første udregning fra venstre mod højre. Det giver 5. Efterfølgende skal man sige 5 − 4 hvilket giver 1.


Den eneste mulighed for at gribe ind i den rækkefølge, der er angivet ovenfor, er at sætte parenteser ind. 

Regnepyramide

Eksempel:
Hvis man har et udregning der hedder 3+4cdot 5 , så skal man regne ud hvad 4cdot 5  giver og lægge 3 til bagefter. Det skal man fordi, man skal gange før man lægger til i følge regnehierarkiet. Hvis man gerne vil have at 3 bliver lagt til 4, inden man ganger med 5, er man nødt til at indsætte en parantes. Så skal udregningen se således ud (3+4)cdot 5 .

Når man skal løse en liging, skal man starte fra bunden fordi man jo regner baglæns. Dvs. i modsat rækkefølge.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Repetition....

Fra sektionen daglige opgaver

 

Repetition i 10. klasse

Når man skal til mundtlig prøve i 10. klasse, er der mange forskellige ting, som man skal have styr på. Læs din lærers pensumopgivelse. Den giver dig en fornemmelse for, hvad du skal kunne.

[redigér]Se eksempel på pensumopgivelse

[redigér]Gode råd

Mundtlig prøve gode råd

 

[redigér]Specielt 10. klasses stof

Af specielt 10. klasses stof vil jeg sige at

 1. Statistik med sumkurverkvartilsætobservationsdiagramboksplot
 2. Vækst, både fremadrettet og med tilbage regning se formler her
 3. Parabel, man skal kunne tegne en parabel - finde toppunkt kunne gøre rede for a, b og c's betydning for parablens udseende og placering.
 4. 2 ligninger med 2 ubekendte (Grafisk ligningsløsning), finde/beregne skæringspunkt mellem 2 funktioner
 5. x2 begrebet

Hvis man vil have over 7 i sin mundtlige prøve, bør der indgå elementer af ovenstående.

[redigér]9. klasses stof

Udover det specielle 10. klassesstof

 1. FunktionerLiniær funktionhyperbel. Herunder begreber som ligefrem proportional og Omvendt proportionalitet
 2. Ligninger
 3. Geometri
  1. Phytagoras
  2. areal og rumfang af diverse former og figurer
  3. Enhedsomregning
  4. Målestoksforhold
  5. Massefylde
  6. Vinkelsum
  7. formler
 4. Hastighed
 5. Timer og minutter
 6. Procentregning
 7. Perspektiv tegning
  1. Forsvindingspunkter
 8. Kombinatorik og Sandsynlighed
Links
http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/Repetition%20til%20et%2010-tal/146 
http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/Repetition%20til%20et%207-tal/147
http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/Repetition%20til%20et%204-tal/148


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Retvinklet trekant....

wiki

 

Pythagoras

a^2+b^2=c^2 leftrightarrow a^2=c^2-b^2 leftrightarrow b^2=c^2-a^2

 

Trigonomisk beregning

Sinus og cosinus er begreber man bruger bl.a. i trekanter, hvor man ønsker at finde længder ( og måske kender en vinkel).

Der er to formler man kan bruge (man kan også bruge tangens):

Man skal bruge 2 oplysninger for at kunne beregne med trigonometri heraf skal mindst en af oplysningerne være en sidelængde

Sider og vinkler i en retvinklet trekant

Sin A = frac{a}{c} leftrightarrow a=Sin A cdot C leftrightarrow c = frac{a}{Sin A} leftrightarrow A = Sin^{-1} (frac{a}{c})


Cos A = frac{b}{c} leftrightarrow B=Cos A cdot C leftrightarrow c = frac{b}{Cos A} leftrightarrow A = Cos^{-1} (frac{b}{c})

Hvilken formel der skal bruges, skal man vurdere fra gang til gang, ved at se hvilke oplysninger man har.

Har a nogen indflydelse på opgaven, skal man bruge ”Sinus”

Har b nogen indflydelse på opgaven, skal man bruge ”Cosinus”

Eksempel

Man har en trekant hvor vinkel A er 40° og længden af c er 5 cm. Ønsker man så at finde længden af a , bruger man Sinus-formlen.


a=3,21


Man har en trekant hvor vinkel A er 55° og b er 6 cm. Ønsker man så at finde længden af c, bruger man Cosinus-formlen.

c= 10,36

Opgaver

http://www.matematikbanken.dk/opgaver/opgaver.php#triogeometri


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-04-15 af Morten Graae

Tags:

  

   Sandsynlighed....

wiki

 

Sand-syn-ligheden for at slå en 6'er er 0,16 Er det mon sand(t)? Er det det syn, som vi vil se? Ligner det vi tror, det som faktisk sker? Ordet "sandsynlighed" er et neutralt ord, og det dækker det samme som ordene "chance" og "risiko". Chance er det positive ord - det vi gerne vil have. (fx; Chance for at få 1000 kr) Risiko er det negative ord - det vi ikke vil have. (fx: Risiko for at tabe 1000 kr)

Man kan finde sandsynligheden for teoretisk at finde sandsynligheden eller eksperimentere sig frem til sandynligheden.

Statistisk sandsynlighed

Når man eksperimentere sig frem for at finde sandsynligheden så kalder man det "statistisk sandsynlighed"

f.x. regnearket der regner terningeslag ud.

Teoretisk sandsynlighed

Når man beregner sig frem til sandsynligheden kalder man det teoretisk sandsynlighed eller kombinatorisk sandsynlighed

Formlen for finde den teoretiske sandsylighed lyder: P(x)=frac{mathrm{antal gunstige udfald}}{mathrm{antal mulige udfald}}

P står for Probability

P(6) står f.eks. for at finde sandsynligheden for at slå en sekser med en terning

Eksempel 1

F.eks. den teoretiske sandsynlighed for at slå en sekser med en terning.

Der er seks forskellige udfald men kun et gunstig derfor er resultatet: frac{1}{6}

Eksempel 2

Hvad er den teoretiske sandsynlighed for at slå to seksere med to terninger.

Mulige udfald må være 36 jf. kombinatorik Gunstige udfald må være 1, da der kun er 1 mulighed for at slå to seksere med to terninger.

Den Teoretiske sandsynlighed må være frac{1}{36}

Eksempel 3

Hvad er den teoretiske sandsynlighed for at slå plat i to kast med en mønt

Her er det nemmere at tænke baglæns. Jeg må ikke slå plat i to kast med en mønt. jf. kombinatorik vil det være frac{1}{2}*frac{1}{2}*100 dvs. den teoretiske sandsynlighed for at slå krone to gange i træk er 25%. Den teoretiske sandsynlighed for at slå mindst en plat i to kast vil være 100%-25%=75%


Ordnet og uordnet stikprøve:

Ordnet stikprøve

Uordnet stikprøve


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2013-10-17 af Morten Graae

Tags:

sandsynlighed   kombinatorik   

   Sketchup....

Leksikon

 

Et gratis 3d tegneprogram, der er utrolig nem at bruge. Tag indtroduktionen - og du er kommet godt igang inden for 15 min. (kan også bruges som 2d tegneprogram)


Links

link til programmet


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Smath live Smath live....

Fra sektionen gode links

Smath live Smath en gratis clon af mathcad - kan køres direkte fra browseren

Afprøv et gratis alternativ til CAS


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2011-10-21 af Morten Graae

Tags:

  

   Smath studio....

Leksikon

 

Et mathcad lignende program, har dog nogle problemer med enheder.

 

 


Links

link til programmets hjemmeside


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Statistik....

wiki

 

Den statistiske værktøjskasse

Typetallet

Typetallet er det tal, som er ”typisk” for observationssættet.
Det vil sige den observation, som forekommer flest gange i observationssættet.

Gennemsnittet

Gennemsnittet eller middeltallet er det tal, som man får, hvis man lægger alle observationer sammen og dividerer dette tal med antallet af observationer.

Medianen

Den observation, som står i midten, hvis man stiller observationerne op i rækkefølge med de mindste tal først. Hvis der er et lige antal observationer, så der ikke er et tal i midten, tager du normalt tallet til venstre for midten.
Udvidet viden
Medianen hedder også 2 kvartil eller 0,50-kvartil.
Det er fordi, det er her, de første 50% af observationerne ligger indenfor, hvis observationerne sættes i rækkefølge med de mindste først.

Kvartilsæt

Indenfor 0,25-kvartilen, 1. kvartil eller nedre kvartil ligger 25% af de første observationer, hvis observationerne sættes i rækkefølge med de mindste først.
Indenfor 0,75-kvartilen, 3. kvartil eller øvre kvartil ligger 75% af observationerne, hvis observationerne sættes i rækkefølge med de mindste først.

Størsteværdi

Den største observation i observationssættet.
NB. Det er ikke det største antal gange en observation forekommer!

Mindsteværdi

Den mindste observation i observationssættet.
NB. Det er ikke det mindste antal gange en observation forekommer!

Variationsbredden

Variationsbredden er forskellen på den største og den mindste observation i sættet.
Variationsbredden finder man ved at trække størsteværdien og mindsteværdien fra hinanden.

Hyppighed - h(x)

Hyppigheden angiver, hvor ofte (hyppigt) de forskellige observationer forekommer. Det er altså antallet af gange, en observation forekommer.
Normalt angiver man hyppigheden med ”h(x)”


Summeret hyppighed - H(x)

Den summede hyppighed er hyppighederne lagt sammen med de foregående hyppigheder.
Den summerede hyppighed skrives ”H(x)”


Frekvens - f(x)

Den hyppighed observationen kommer med i forhold til det samlede antal observationer.
Det vil sige hyppighed divideret med antallet af observationer.
Dette vil give et resultat i form af en brøk eller decimaltal. Vil man have resultatet i procent, skal man gange med 100.
Frekvens kan enten være i procent, brøk eller decimaltal. Det bestemmer du selv! Det vil sige, at 10%, frac{1}{10} eller 0,10 er det samme resultat på forskellige måde. Dog vil man oftest angive frekvenser i procent.

Summeret frekvens - F(x)

Er ligesom ved summeret hyppighed, men her er det bare frekvenserne, som skal lægges sammen.

Grupperede og ikke-grupperede observationer

I nogle tilfælde kan det være en fordel at dele observationerne ind i grupper. F.eks. hvis man skulle lave en statistik over en skoleklasse med 25 elever, som springer længdespring i en idrætstime. Højest sandsynlig vil man få 25 forskellige resultater med en hyppighed på 1. Det giver os ikke et så meget bedre overblik over tallene. Derfor vil man ofte se, at tallene bliver inddelt i grupper. F.eks. 0-1 meter, 1 til 2 meter osv. Disse grupper kalder man i statistik for intervaller.

Gennemsnit i grupperede intervaller

Hvis man skal finde gennemsnittet af observationer, som er inddelt i intervaller, hvor man ikke kan finde tilbage til de oprindelige observationer, skal man i første omgang finde intervalmidtpunktet. Det vil sige, man finder den midterste værdi i intervallet.
Eks. hvis intervallet går fra 0 til 10, så er midtpunktet 5. Man finder intervalmidtpunktet, fordi man ikke ved hvordan observationerne fordeler sig i intervallet. 
 
Derfor går man udfra, at observationerne fordeler sig jævnt omkring midten af intervallet. Hvis man havde kendt observationerne, ville man lægge dem sammen og så til sidst dividere med det samlede antal. Faktisk gør man lidt det samme, når man har observationerne i intervaller. Dog er det lettere at gange intervalmidtpunkterne. 
Eks. hvis intervalmidtpunktet er 5 og hyppigheden af intervallet er 3, så svarer det til, at man har observationerne 5, 5 og 5. Derfor er det lettere at sige 5 gange 3 end 5+5+5.

 

De tal, som man får ud for de enkelte intervaller, lægger man sammen og dividerer med antallet af observationer (ikke antallet af intervaller).


Diagrammer

Til ikke-grupperede observationer bruger man trappediagram, hvis man skal lave et diagram over den summerede frekvens (eller den summerede hyppighed). (Trappediagrammet er også en sumkurve, MEN bemærk at det ikke er den samme form for sumkurve, som benyttes ved de gruppede observationer)
Til grupperede observationer bruger man sumkurve, hvis man skal lave et diagram over den summerede frekvens (eller den summerede hyppighed). (Diagrammet bruges til at læse kvartilsæt på)(Husk at de afsatte punkter skal ligge i intervallernes endepunkter - hvis man skal udnytte Excel til at lave sumkurver) Se vejledning for excel


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Morten Graae

Tags:

statistik   

   Statistisk sandsynlighed....

Leksikon

 

Statistisk sandsynlighed

Når man eksperimentere sig frem for at finde sandsynligheden så kalder man det "statistisk sandsynlighed"

f.x. regnearket der regner terningeslag ud.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Sumkurve....

wiki

 

Når man arbejder med grupperede observationer inden for statistik så laver man sumkurver.

Lav sumkurve

1. indsæt række lige under overskrifterne

2. skriv slutpunkter i dit interval i en ny kolonne t.v. for intervaller

3. første række skal være start værdien (mindsteværdi) i første interval - samt 0 i summeret frekvens.

4. lav diagram over Summeret frekvens.

5. vælg x/y

6. brug F(x) som y værdier

7. brug de nye slutendepunkter som x-værdier.

Se video hvordan man gør (fylder 6. Mb)


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Talmængder....

wiki

 

Naturlige tal

 • N = Naturligetal
 • Alle positive hele tal større end 0
 • {1,2,3,4,5...}

Hele tal

 • Z = Hele tal
 • Alle hele tal inklusiv 0
 • {... , -100, -35, -10, -2, -1 ,-0 , 1 , 2 , 3 , 4, 5...}

Rationelle tal

 • Alle tal der kan skrives som tal, blandet tal, blandet brøk, brøk
 • {0,37 ; 1frac {3}{4}frac {2}{3}, Z (Alle hele tal}

 

Irationelle tal

 • Tal der ikke kan skrives somen brøk eller decimaltal
 • {pi, sqrt {5} , }

Reelle tal

 • Alle tal i verden
 • Alle ovenstående grupper


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Teoretisk sandsynlighed....

Leksikon

 

Teoretisk sandsynlighed

Når man beregner sig frem til sandsynligheden kalder man det teoretisk sandsynlighed eller kombinatorisk sandsynlighed

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Tessalationer....

wiki

 

Tessalationer er også kaldt flisemønstre.

En tessalation består af den sammen grundfigur, som man gentager mange gange i et mønster. Grundfiguren skal have en form, således at grundfigurene danner et mønster, hvor der ikke er huller mellem figurene. Når man laver tessalationer, kan man: dreje, spejle og parallelforskyde grundfiguren, som indgår i mønsteret.

En meget simpel tessalation kunne være et skakbræt, hvor felterne alle samme består af samme grundfigur (et kvadrat).

Billede:skak.jpg

En anden simpel tessalation kunne være firkantede fliser, som danner et mønstre, hvor fliserne lægger tæt op af hinanden, således der ikke er huller mellem fliserne.

Billede:fliser.jpg

Andre eksempler:

Tessalation med trekanter:

billede:Tessalation_trekanter.JPG

Tessalation med "fri"figur:

Billede:Tessalation_frifigur.JPG


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Kim Lorentzen

Tags:

  

   Tid....

wiki

 

omregning af tid:

grundenheden for tid er sekunder.

For s <1 påvirkes det med 10 talsystemet.
dvs

1 decis = 0,1 s

1 centis = 0,01 s

1 millis = 0,001 s

for s > 60 påvirkes det anderledes. 

1 minut = 60 sekunder. (omregningsfaktor = 60) dvs. 1 sekund er lig 1/60 minut
1 time = 60 minutter. (omregningsfaktor = 60) dvs 1 minut er lig 1/60 time
1 time = 60 * 60 sekunder (omregningfaktor = 3600) dvs 1 sekund er lig 1/3600 time
1 døgn = 24 timer (omregningsfaktor = 24) dvs 1 time er lig 1/24 time

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Tips til geogebra....

geogebravejledninger

Tips til geogebra

Tip 1:  Hente x og y-værdi fra et punkt
Tip 2: Nulpunkter og toppunkt i en 2. gradsfunkton
Tip 3: Trække fra algebravinduet ind på tegnefladen
Tip 4: Et julehjerte
Tip 5: Tilpasning af layout til undervisning
Tip 6: Indsættelse af billeder, og læg en graf ovenpå.
Tip 7: Afgrænse en funktion
Tip 8: finde y værdi til funktionens x værdi
Tips 9: Søjlediagram
Tips 10: Statistik
Tips 11: polygoner
Tips 12: Flytbar polygon
Tip #13
Tip #14 Outliners i boksplot (fjerne eller tilføje)
Tips #15 Hente filer fra geogebratube ind i eget geogebra program
Tip #16 Trykke enter
Tip #17 andre genvejstaster
Geogebra tips #18
Tips #19 Hold til kant
Tips #20 Værdimængde
Tips #21 kvadratrodstegn
Tips #22 Funktionsanalyse


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-09-16 af Matematikbanken

Tags:

  

   to ligninger med 2 ubekendte....

wiki

 

Simpel: Find skæringspunkt mellem 2 liniære funktioner

se liniære funktoner på matematikbanken


Avanceret: Find skærigspunkt mellem 2 vækstfunktioner

Ditte sætter 7000kr. i banken til en rente på 3% p.a.

Find skæringspunkt mellem 2 vækstfunktioner
Find skæringspunkt mellem 2 vækstfunktioner

Mie sætter 5000kr. i banken til en rente på 4% p.a.

 • Der er helårlig rente tilskrivning.
 • Efter hvor mange år (perioder) har Mie flere penge på kontoen end Ditte

Funktions forskriften er:

f(x)=5000cdot (1+0,04)^n og  g(x)=7000cdot (1+0,03)^n  
Nu skal skræingspunktet findes

 

Formel handlign
f(x)= g(x) Sætter de 2 ligninger op mod hinanden som normalt
5000cdot (1+0,04)^n=7000cdot (1+0,03)^n Erstatter f(x) og g(x) med det matematiske indhold
(1+0,04)^n= frac {7000}{5000} cdot (1+0,03)^n Dividerer med 5000 på begge sider
frac {(1+0,04)^n}{(1+0,03)^n}= frac {7000}{5000} Dividerer med (1+0,03)^n på begge sider.

 

Nu kommer det svære - vi skal have isoleret n
(frac {(1+0,04)}{(1+0,03)})^n= frac {7000}{5000} Jf. potensregler Se mere her
ncdot ln(frac {(1+0,04)}{(1+0,03)})= ln(frac {7000}{5000}) flytter potensen ned v.ha. ln 
NB: Ln er en tast på lommeregneren. 
ln gør følgende:  ln (a)^x= x cdot ln(a)
dvs. ln flytter potensen ned (foran).
n= frac {ln(frac {7000}{5000})}{ln(frac {(1+0,04)}{(1+0,03)})} dividerer med ln(frac {(1+0,04)}{(1+0,03)}) på begge sider

 

n=34,8 Dvs. der går 35 perioder før Mie har flere penge end Ditte
 

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-07 af Morten Graae

Tags:

funktioner   ligninger   

   Trigonometri....

wiki

 

Trigonometri Noget om forhold mellem sider og vinkler i trekanter. Hertil er knyttet de trigonometriske funktioner sinus (forkortet sin), cosinus (forkortet cos), tangens (forkortet tan) og cotangens (forkortet cot). Alle fire funktioner er defineret i enhedscirklen.

 

Trekantberegninger

En trekant har tre sider og tre vinkler, dvs. der hører i alt seks "stykker" til en given trekant. Hvis tre af disse seks stykker er givet (mindst ét af dem skal dog være en side), kan man ved hjælp af tre matematiske "regneregler" beregne de tre manglende stykker. De tre formler/"regler" er:

Triogonometri i folkeskolen

Når man taler med Trigonometri i folkeskolen tager man først og fremmest hensyn til om trekanten er retvinklet eller vilkårlig

Hjælpeark: SE http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/rss/158

 

Eksterne Links

Trigonometri på wikipedia


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-01-15 af Morten Graae

Tags:

  

   Trigonometri - Begrebsafklaring Trigonometri - Begrebsafklaring....

Fra sektionen cooperativ learning

Trigonometri - Begrebsafklaring I undervisningen forsøger vi at inddrage elementer fra Cooperativ
Learning. Cooperativ
Learning er en undervisningsform hvor eleverne arbejder i forskellige
gruppestrukturer, hvor
samarbejdet er i fokus.

Ideen med denne øvelse er, at eleverne får sat ord på trigonometrien. De skal bruge de trignomiske begreber og øve sig i at kommunikere.

Beskrivelse:
Eleverne får hver et ark med spørgsmålene herover. Eleverne skal gå rundt imellem hinanden i klassen og stille spørgsmålene til hinanden. Når man ikke spørger en kammerat eller bliver spurgt rækker man en arm i vejret for at signalere at man er fri.

Når man møder en kammerat, starter den ene med at stillet et af spørgsmålene. (de skal ikke tages i rækkefølge) Hvis ikke kammeraten kan svare, stiller den anden kammeraten et spørgsmål og man går videre til den næste. Hvis der kan svares skrives svaret ned. Hvis ikke der kan svares må man finde en anden kammerat der kan svare.

Efterhånden som vi får udarbejdet og afprøvet forskellige materialer, vil vi lægge vores materialer ud på Matematibanken og forklare arbejdsmetoden.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-15 af Morten Graae

Tags:

cooperativ learning   cl   praktisk   funktioner   kan du   hvad du   svar barzar   byt og quiz   

   Valuta....

wiki

Se mere om valuta

 

Valuta handel

Når man handler valuta skal man tænke på hvad der er fremmedvaluta og hvad der er egen valuta

fra fremmed til egenvaluta gange med kurs
fra egenvaluta til fremmed divider med kurs
obs på hvad der er fremmed

Der er 2 områder inden for valuta alt efter hvilket land man står i.

 1. Når du står i Danmark er kursen opgivet i Danske kr. (egenvaluta) Dvs det man skal betale for den fremmedvaluta er i danske kr.
 2. Hvis man står i Norge er kursen opgivet i den Norske kr. (det vil sige landets egenvaluta)

Eksempler når man står i danmark

Jeg skal til Norge og vil gerne bruge 500 danske kr. til at indkøbe norsk valuta hvor mange norske kr. kan jeg få?
Formel:fremmedvalutacdot kurs=pris

vær meget opmærksom på om kursen er opgivet pr. 100 stk. eller pr. 1 skt af den fremmedevaluta
i Danmark er det mest almindeligt at kursen er pr. 100 stk. mens i udenlandske vekselsbutikker er for 1 stk.obs: Kursen opgives normalt for 100 stk. af den fremmedevaluta men det er nemmeste at opgive kursen pr. stk. så hvis kursen er 86,30 vil stykprisen 0,863 danske kr for 1 norsk kr.
Nu her jeg en ligning og skal blot dividere 500 med 0,863 så kan jeg altså få 579 norske kr. for 500 danske kr.

Når kursen er under 100 eller 1 (hvis det er pr. stk) Så vil man få mere udbetalt end
man selv giver

Eksempler når man står i et fremmed land, men kender kursen fra danmark

Jeg ved at kursen på Norske kr er 0,863 pr. stk. Dvs. at 1 NKK koster 86,3 øre DKK

Jeg står på norgesfærgen og kigger på slik. En pose click mix (425gram) fra Haribo koster 26 norske kr. Er det billigere end i Danmark? Hvad koster den i Danske kr?

Da jeg kender kursen i DKK - så er det NKK der er den fremmede valuta
jeg sætter ind i min formel: 26 NKK * 0,863 = 22,43 DKK

Overslag - tag den norske pris og tag 15 % fra:
Først tager 10% det er ca 2,6 kr. så ligger jeg halvdelen til det er 1,3
Det betyder at jeg skal trække ca 4 kr. fra de NKK så i DKK er det ca 22 kr.

Eksempler når man står i et fremmed land, og ser hvad kursen er på danske kr

Nu står jeg i Norge og veksler penge. Jeg kan se på tavlen at kursen for DKK er 115,87
Dvs at 1 DKK koster 1,16 NKK Den fremmede valuta er nu Danske kr.

Slikposen koster stadig 26 NKK men når jeg skal gå fra egen valuta til fremmevaluta så skal jeg jo dividere med kursen

dvs fremmedvaluta (DKK) * kursen (1,16) = 26 NKK

26 : 1,16 = 22,4 DKK

Note
Når man divederer med et tal der er større end 1 så bliver resultatet mindre end udgangspunktet

 

Jeg står i lufthavnen i London og skal veksle fra DKK til pund

I Lufthavnen er der mange forskellige steder at veksle. Du skal nu vælge hvilken forretning du vil veksle i. Skal kursen være så høj som mulig eller så lav som mulig?


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Morten Graae

Tags:

valuta   

   Valuta....

wiki

 

Valuta handel

Når man handler valuta skal man tænke på hvad der er fremmedvaluta og hvad der er egen valuta

fra fremmed til egenvaluta gange med kurs
fra egenvaluta til fremmed divider med kurs
obs på hvad der er fremmed

Der er 2 områder inden for valuta alt efter hvilket land man står i.

 1. Når du står i Danmark er kursen opgivet i Danske kr. (egenvaluta) Dvs det man skal betale for den fremmedvaluta er i danske kr.
 2. Hvis man står i Norge er kursen opgivet i den Norske kr. (det vil sige landets egenvaluta)

Eksempler når man står i danmark

Jeg skal til Norge og vil gerne bruge 500 danske kr. til at indkøbe norsk valuta hvor mange norske kr. kan jeg få?
Formel:fremmedvalutacdot kurs=pris

vær meget opmærksom på om kursen er opgivet pr. 100 stk. eller pr. 1 skt af den fremmedevaluta
i Danmark er det mest almindeligt at kursen er pr. 100 stk. mens i udenlandske vekselsbutikker er for 1 stk.obs: Kursen opgives normalt for 100 stk. af den fremmedevaluta men det er nemmeste at opgive kursen pr. stk. så hvis kursen er 86,30 vil stykprisen 0,863 danske kr for 1 norsk kr.
Nu her jeg en ligning og skal blot dividere 500 med 0,863 så kan jeg altså få 579 norske kr. for 500 danske kr.

Når kursen er under 100 eller 1 (hvis det er pr. stk) Så vil man få mere udbetalt end
man selv giver

Eksempler når man står i et fremmed land, men kender kursen fra danmark

Jeg ved at kursen på Norske kr er 0,863 pr. stk. Dvs. at 1 NKK koster 86,3 øre DKK

Jeg står på norgesfærgen og kigger på slik. En pose click mix (425gram) fra Haribo koster 26 norske kr. Er det billigere end i Danmark? Hvad koster den i Danske kr?

Da jeg kender kursen i DKK - så er det NKK der er den fremmede valuta
jeg sætter ind i min formel: 26 NKK * 0,863 = 22,43 DKK

Overslag - tag den norske pris og tag 15 % fra:
Først tager 10% det er ca 2,6 kr. så ligger jeg halvdelen til det er 1,3
Det betyder at jeg skal trække ca 4 kr. fra de NKK så i DKK er det ca 22 kr.

Eksempler når man står i et fremmed land, og ser hvad kursen er på danske kr

Nu står jeg i Norge og veksler penge. Jeg kan se på tavlen at kursen for DKK er 115,87
Dvs at 1 DKK koster 1,16 NKK Den fremmede valuta er nu Danske kr.

Slikposen koster stadig 26 NKK men når jeg skal gå fra egen valuta til fremmevaluta så skal jeg jo dividere med kursen

dvs fremmedvaluta (DKK) * kursen (1,16) = 26 NKK

26 : 1,16 = 22,4 DKK

Note
Når man divederer med et tal der er større end 1 så bliver resultatet mindre end udgangspunktet

 

Jeg står i lufthavnen i London og skal veksle fra DKK til pund

I Lufthavnen er der mange forskellige steder at veksle. Du skal nu vælge hvilken forretning du vil veksle i. Skal kursen være så høj som mulig eller så lav som mulig?


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Valuta....

wiki

 

Valuta handel

Når man handler valuta skal man tænke på hvad der er fremmedvaluta og hvad der er egen valuta

fra fremmed til egenvaluta gange med kurs
fra egenvaluta til fremmed divider med kurs
obs på hvad der er fremmed

Der er 2 områder inden for valuta alt efter hvilket land man står i.

 1. Når du står i Danmark er kursen opgivet i Danske kr. (egenvaluta) Dvs det man skal betale for den fremmedvaluta er i danske kr.
 2. Hvis man står i Norge er kursen opgivet i den Norske kr. (det vil sige landets egenvaluta)

Eksempler når man står i danmark

Jeg skal til Norge og vil gerne bruge 500 danske kr. til at indkøbe norsk valuta hvor mange norske kr. kan jeg få?
Formel:fremmedvalutacdot kurs=pris

vær meget opmærksom på om kursen er opgivet pr. 100 stk. eller pr. 1 skt af den fremmedevaluta
i Danmark er det mest almindeligt at kursen er pr. 100 stk. mens i udenlandske vekselsbutikker er for 1 stk.obs: Kursen opgives normalt for 100 stk. af den fremmedevaluta men det er nemmeste at opgive kursen pr. stk. så hvis kursen er 86,30 vil stykprisen 0,863 danske kr for 1 norsk kr.
Nu her jeg en ligning og skal blot dividere 500 med 0,863 så kan jeg altså få 579 norske kr. for 500 danske kr.

Når kursen er under 100 eller 1 (hvis det er pr. stk) Så vil man få mere udbetalt end
man selv giver

Eksempler når man står i et fremmed land, men kender kursen fra danmark

Jeg ved at kursen på Norske kr er 0,863 pr. stk. Dvs. at 1 NKK koster 86,3 øre DKK

Jeg står på norgesfærgen og kigger på slik. En pose click mix (425gram) fra Haribo koster 26 norske kr. Er det billigere end i Danmark? Hvad koster den i Danske kr?

Da jeg kender kursen i DKK - så er det NKK der er den fremmede valuta
jeg sætter ind i min formel: 26 NKK * 0,863 = 22,43 DKK

Overslag - tag den norske pris og tag 15 % fra:
Først tager 10% det er ca 2,6 kr. så ligger jeg halvdelen til det er 1,3
Det betyder at jeg skal trække ca 4 kr. fra de NKK så i DKK er det ca 22 kr.

Eksempler når man står i et fremmed land, og ser hvad kursen er på danske kr

Nu står jeg i Norge og veksler penge. Jeg kan se på tavlen at kursen for DKK er 115,87
Dvs at 1 DKK koster 1,16 NKK Den fremmede valuta er nu Danske kr.

Slikposen koster stadig 26 NKK men når jeg skal gå fra egen valuta til fremmevaluta så skal jeg jo dividere med kursen

dvs fremmedvaluta (DKK) * kursen (1,16) = 26 NKK

26 : 1,16 = 22,4 DKK

Note
Når man divederer med et tal der er større end 1 så bliver resultatet mindre end udgangspunktet

 

Jeg står i lufthavnen i London og skal veksle fra DKK til pund

I Lufthavnen er der mange forskellige steder at veksle. Du skal nu vælge hvilken forretning du vil veksle i. Skal kursen være så høj som mulig eller så lav som mulig?


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Valuta....

wiki

 

Valuta handel

Når man handler valuta skal man tænke på hvad der er fremmedvaluta og hvad der er egen valuta

fra fremmed til egenvaluta gange med kurs
fra egenvaluta til fremmed divider med kurs
obs på hvad der er fremmed

Der er 2 områder inden for valuta alt efter hvilket land man står i.

 1. Når du står i Danmark er kursen opgivet i Danske kr. (egenvaluta) Dvs det man skal betale for den fremmedvaluta er i danske kr.
 2. Hvis man står i Norge er kursen opgivet i den Norske kr. (det vil sige landets egenvaluta)

Eksempler når man står i danmark

Jeg skal til Norge og vil gerne bruge 500 danske kr. til at indkøbe norsk valuta hvor mange norske kr. kan jeg få?
Formel:fremmedvalutacdot kurs=pris

vær meget opmærksom på om kursen er opgivet pr. 100 stk. eller pr. 1 skt af den fremmedevaluta
i Danmark er det mest almindeligt at kursen er pr. 100 stk. mens i udenlandske vekselsbutikker er for 1 stk.obs: Kursen opgives normalt for 100 stk. af den fremmedevaluta men det er nemmeste at opgive kursen pr. stk. så hvis kursen er 86,30 vil stykprisen 0,863 danske kr for 1 norsk kr.
Nu her jeg en ligning og skal blot dividere 500 med 0,863 så kan jeg altså få 579 norske kr. for 500 danske kr.

Når kursen er under 100 eller 1 (hvis det er pr. stk) Så vil man få mere udbetalt end
man selv giver

 

Eksempler når man står i et fremmed land, men kender kursen fra danmark

Jeg ved at kursen på Norske kr er 0,863 pr. stk. Dvs. at 1 NKK koster 86,3 øre DKK

Jeg står på norgesfærgen og kigger på slik. En pose click mix (425gram) fra Haribo koster 26 norske kr. Er det billigere end i Danmark? Hvad koster den i Danske kr?

Da jeg kender kursen i DKK - så er det NKK der er den fremmede valuta
jeg sætter ind i min formel: 26 NKK * 0,863 = 22,43 DKK

Overslag - tag den norske pris og tag 15 % fra:
Først tager 10% det er ca 2,6 kr. så ligger jeg halvdelen til det er 1,3
Det betyder at jeg skal trække ca 4 kr. fra de NKK så i DKK er det ca 22 kr.

 

Eksempler når man står i et fremmed land, og ser hvad kursen er på danske kr

Nu står jeg i Norge og veksler penge. Jeg kan se på tavlen at kursen for DKK er 115,87
Dvs at 1 DKK koster 1,16 NKK Den fremmede valuta er nu Danske kr.

Slikposen koster stadig 26 NKK men når jeg skal gå fra egen valuta til fremmevaluta så skal jeg jo dividere med kursen

dvs fremmedvaluta (DKK) * kursen (1,16) = 26 NKK

26 : 1,16 = 22,4 DKK

Note
Når man divederer med et tal der er større end 1 så bliver resultatet mindre end udgangspunktet

 

 

Jeg står i lufthavnen i London og skal veksle fra DKK til pund

I Lufthavnen er der mange forskellige steder at veksle. Du skal nu vælge hvilken forretning du vil veksle i. Skal kursen være så høj som mulig eller så lav som mulig?


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-08-22 af Morten Graae

Tags:

  

   Valuta....

formel

 

Formel for valuta

 

fremmedvalutacdot kurs=pris i dkk

 

 

 

 

Se mere om valuta

[redigér]Links

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-08-22 af Morten Graae

Tags:

  

   Vækst....

wiki

 

Vækst eller Rentes rente

Når det samme beløb stiger med den samme procent stigning, år efter år. (periode efter periode) Pengene skal stå urørt for at man kan bruge formlen.

Formel: Kn = K0(1 + x)n Man kan isolere de forskellige elementer i formlen

Kn:= Kapital efter n perioder (fremtidsværdi) K0:= Kapital efter 0 perioder (nutidsværdi) r:= renten pr. periode(skrivet på rentefod) dvs. r/100 n:= antal perioder

Eksempel - jeg sætter 1000 kr. ind på min konto og lader den stå urørt i 10 år til 10%

Billede:Vaesktudvikling.jpg

Man kan se at for hver periode bliver rente udviklingen større og større. (Det kalder vi rentes rente begrebet) Dvs. vi får også penge af de tilskrevne renter.

for hver periode vil beløbet på kontoen stige med 10%

fra periode 0 til periode 10 vil beløbet været steget med 259% dvs. i gennemsnit 25,9% pr. periode. Denne oplysning kan vi dog ikke bruge til ret meget.... vi kan ikke renge videre med den. Da vi ved at procent pr. periode = 10%.

 


Hvordan beregner man så væksten pr. periode?

Jeg vil påvise at renten pr. periode er 10% når 1610 kr. på fem år stiger til 2593,74

Dvs. K0:=1610,51 Kn:=2593,74 r:= ubekendt n:= 5

Metode 1 Lommeregner

Jeg omskriver ovenstående formel til: x=sqrt[n]{ frac {K_n}{K_0}}-1 Indsætter det jeg kender

x=sqrt[5]{ frac {2593,74}{1610,51}}-1

Løsning = 0,01 (skal huske at x er rentefoden og x skal ganges med 100) Løsning = 10% ergo er det korrekt

Metode 2 Mathcad

Billede:Vaekstmathcad.jpg

Forklaring: Først skal jeg definere den variabel jeg vil finde. (En tilfældig værdi) Så skriver given (betyder hvilken formel der er udgangspunktet) Så skriver jeg find(x)= så beregner den selv resultatet !!

Metotode 3 Tabel

Jeg finder min formel: Kn = K0(1 + x)n selve (1 + x)n kan findes i en tabel så jeg kalder (1 + x)n for tabeltal

så får jeg en formel der hedder K _n =K_0 cdot tabeltal  tabeltal = frac {K_n}{K_0}  tabeltal = frac {2593,74}{1610,51}  tabeltal = 1.611

Nu skal jeg kende enten n eller r (jeg kender n=5)

Jeg går i min tabel Billede:Vaeskttabel.jpg Trin 1 - find n=5 Trin 2 - Gå henand til tallet rammer så tæt på dit tabeltal som muligt til du rammer 1.611 Trin 3 - Gå op og aflæs procenten i dette tilfælde 10%

Opgaver

| Vækst opgaver på matematikbanken.dk


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Morten Graae

Tags:

vækst   

   Wordmat for 6. klasse....

cas

Wordmatvejledning målrettet 6. klasse.

Vil man have wordmat for 9 og 10. klasse så sere mere her: http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/WordMat%20vejledning/411


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-09-24 af Morten Graae

Tags:

wordmat