Tryk her vejledning

Tryk på overskriften for at folde ud og for at folde ind igen.

   Andengrad - Rutediagrammer Andengrad - Rutediagrammer....

rodekassen

Andengrad - Rutediagrammer Sådan løser- og tegner du en andengradsfunktion


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-15 af Morten Graae

Tags:

2. grad   anden grad   funktioner   parabler   hjælpeark   

   Angrybirds i Geogebra Angrybirds i Geogebra....

Fra sektionen geogebraeksempler

Angrybirds i Geogebra Kan du ramme grisens hus, og få det til at falde sammen.
Du skal ændre a og b værdien i f(x)=ax^2+bx+2.2

Se mere på http://www.geogebratube.org/student/m85378


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-12 af Morten Graae

Tags:

parabler   anden grads   2. grad   funktioner   

   CL: 2. Gradsfunktioner CL: 2. Gradsfunktioner....

Fra sektionen cooperativ learning

CL: 2. Gradsfunktioner Leg man kan bruge når man har arbejdet med 2. gradsfunktionskompendiet
her på siden
eller midt i et 2. gradsfunktionsforløb.

Sammen to og to skal eleverne parre en forskrift og en graf.

Give eleverne en fornemmelse for a, b og c´s betydning.

Print et sæt ud til hver anden elev. Klip forskriften fra funktionen. Bland forskrifter og funktioner (fra samme sæt) Udlever nu til eleverne, bed dem om at parre det grafiskebillede med forskriften.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-15 af Morten Graae

Tags:

2. grad   anden grads   parabel   funktioner   cooperativ learning   CL   forskrift   

   Kast i geogebra Kast i geogebra....

Fra sektionen geogebraeksempler

Kast i geogebra Her kan man se noget om et kast i geogebra.

Se applet på http://www.geogebratube.org/student/m85435


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-12 af Morten Graae

Tags:

kast   anden grad   parabel   2. grad   rødder   toppunkt   

   Parabel - Påvirk og se forskriften Parabel - Påvirk og se forskriften....

Fra sektionen geogebraeksempler

Parabel - Påvirk og se forskriften Træk i de blåpunkter og se hvordan det påvirker parabel + parablens
forskrift

I tilhørende wordfil er der oggaver og vejledning til eleverne

Prøv at sætte 2 blåpunkter som rødder, og flyt den sidste - se hvad der sker med forskriften

Se applet på http://www.geogebratube.org/student/m85524


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-12 af Morten Graae

Tags:

2. grad   anden grad   parabel   funktioner   

   Tænkematematik Tænkematematik....

kompetencer

Tænkematematik Tænke matematik, få elevere til at tænke!!

Opgaverne kræver en god matematisk tankegang. Indeholder - 2. gradsopgave - højdekurver, stigning i procent - Cirkelring - pythagoras


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-16 af Morten Graae

Tags:

tænke matematik   2. grad   anden grad   højde kurver   procent   cirkelring   pythagoras