Tryk her vejledning

Tryk på overskriften for at folde ud og for at folde ind igen.

   1: Geometri kompendium 1: Geometri kompendium....

samlaest

1: Geometri kompendium Helt nyt Geometrikompendium
Lavet efter nye forenklede fællesmål.

LÆRINGSMÅL:

 1.  Kunne bruge GeoGebra til at konstruere og måle i.
 2. Kunne bruge Wordmat til at kommunikere i og regne med.
 3. Kunne omsætte skitse til konstruktion/tegning af virkeligheden
 4. Ræsonnement ift. Figurer udfra viden om figurens egenskaber herunder vinkler
 5. Kunne beregne areal/rumfang/massefylde udfra formler
 6. Kunne finde det ukendte vha. ligninger i Wordmat
 7. Kunne finde det manglede element i tegning/skitse via ræsonnement
 8. Kunne forholde sig til resultater og vurdere om det giver mening (ræsonnement)

Lektionsplan

Lektion 1 og 2: Læringsmål: Begrebstræning, længde og areal
Lektion 3 og 4: Rumfang
Lektion 5 og 6: Massefylde
Lektion 7 og 8: Konstruktion / skitser
Lektion 9, 10 og 11: Ræsonnementstræning
Lektioner 12 og 13: Beviser og selvevaluering af læringsmål

 

Indhold

Begrebstræning via CL
Omregning mellem længde, areal og rumfang
Areal og rumfangsopgaver
Massefyldeopgaver
Skitse og konstruktion
Ræsonnementstræning
Beviser
 

Opgaverne er lavet i 4 kategorier.

De opgaver der er markeret med gruppe skal alle lave

Opgaver med en stjerne : Skal kun laves af de elever, der synes geometri er svært.

Opgaver med to stjerner : Skal laves af de elever, der synes de er på middelniveau.

Opgaver med tre stjerner : Skal kun laves af de elever, der synes de er dygtige. 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-10-12 af Matematikbanken

Tags:

figurer   areal   rumfang   målestok   pythagoras   enheder   massefylde   Beviser og ræsonnement   

   2. gradsfunktioner....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Regneark omkring 2. gradsfunktioner.

Regnearket kan: Beregne støttepunkter Beregne diskriminant Beregne rødder / nulpunkter Beregne toppunkt Tegne funktioner finde skæringspunkter mellem flere funktioner Beregne areal under kurve


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Morten Graae

Tags:

  

   Arbejdsområder....

wiki

 

Arbejde med geometri

 • Arbejde med geometriske metoder (Areal=længde * bredde) og begreber (eks. vinkler), som kan være med til at beskrive en problemstilling
 • Arbejde med fremstilling af geometriske figurer og tegninger
 • Arbejde med målestoksforhold 
 • Arbejde med tolkning og vurdering af geometriske figurer og tegninger
 • Arbejde med areal, rumfang og massefylde 
 • Arbejde med Pythagoras sætning

Matematik i anvendelse

 • Arbejde med valg af den mest hensigtsmæssige regneart.
 • Arbejde med brug af matematik til at forudsige og/eller beskrive en udvikling (f.eks. ved at lave et diagram)
 • Arbejde med statistik
 • Arbejde med sandsynlighed
 • Kende til matematikkens muligheder og begrænsninger (f.eks. i forbindelse med beskrivelse af sandsynlighed )
 • Hastighed 
 • Kombinatorik 
 • Funktioner 
 • Valuta 
 • Vækst 

Kommunikation og problemløsning

 • Arbejde med at finde problemet i en opgave. (Hvad er det, man skal løse?)
 • Arbejde med at udnytte de oplysninger, som man har når man skal løse et problem
 • Arbejde med selve løsningen af problemet
 • Arbejde med at kunne begrunde den løsning, som man har fundet frem til.
 • Arbejde med at præsentere matematikken på en god og overskuelig måde (eks. at angive facit med rigtige enheder)
 • Arbejde med at bruge matematiske ord og begreber til at forklare og vurdere matematiske problemer og løsninger.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-06 af Morten Graae

Tags:

  

   Areal....

wiki

 

Areal er beregning af 2 dimensionelle figurer. (Dvs. flade figurer)

Dvs. en flade med længde og bredde

Alle resultater får enhed opløftet i 2. f.x. m2, cm2 mm2 osv.


Når jeg skal omregne areal enheder, så skal jeg gange med 102 eller dividere med 102, pr plads jeg flytter i enhedsomregning.
Det skal jeg fordi jeg i et areal gange to længer med hinanden (ofte længde * bredde)
Så jeg skal første ændre enhed på den ene længde. Det er 10 pr. plads og så skal jeg ændre enhed på den anden længde (bredden), det er også 10 pr. plads.

10 * 10 = 102=100

 


Eksempel

Billede:Arealenhed.jpg

Her i ovenstående billede er enheden cm - vi vil gerne omregne til meter.

Omkredsen er et længde mål - så her skal jeg gå fra cm til dm til m, dvs 2 omregninger) 400 cm : 10 = 40 dm : 10 = 4 m

Arealet er 400 cm2 = 10000 cm2:102=100dm2: 102= 1 m2


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Areal formler for en trekant Areal formler for en trekant....

rodekassen

Areal formler for en trekant 4 måder at beregne arealet af en trekant på

Den klassiske
Tegne i geogebra
Appelsinformlen (trigonometri)
Heronsformel


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2011-12-05 af Morten Graae

Tags:

appelsinformel   sinus   Tegne   trigonometri   Herons formel   

   Areal formler for regulære polygoner Areal formler for regulære polygoner....

rodekassen

Areal formler for regulære polygoner Her er formler for at kunne beregner arealer ud fra en sidelængde i regulærepolygoner

Formel for:
ligesidet trekant
kvadrat
regulære polygoner


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2011-12-08 af Morten Graae

Tags:

areal   polygoner   ligesidet   femkant   sekskant   syvkant   ottekant   nikant   formler   

   Arealer....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel: regneark der udregner arealer

I dette regneark er der arealformler for: Trekanter Cirkel Cirkelring Cirkeludsnit Ellipse Firkanter Trapez Parallogrammer. Overfladearealer af rumlige figurer findes under rumfang


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2007-05-24 af Peder Kraack

Tags:

  

   Cirkel....

wiki

 

Cirkel

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
 
 

En Cirkel er en geometrisk figur i et (todimensioneltplan. Matematisk omtales en cirkel som det geometriske sted for de (uendeligt mange) punkter som har en bestemt, konstant afstand r fra cirklens centrum. Afstanden r kaldes for cirklens radius, og den kurve som punkterne i denne afstand danner, er cirklens periferi. Der er 360 grader i en fuld cirkel.

Indholdsfortegnelse

  [skjul

[redigér]Linjer i og omkring en cirkel

Linjer og arealer i og omkring en cirkel

Visse rette linjer og linjestykker spiller en særlig rolle for cirklen, og har følgelig fået entydige navne.

 1. Cirkelbue: Et stykke af periferien (9), afgrænset af to punkter langs denne.
 2. Centervinkel: En vinkel med toppunkt i cirklens centrum (4), som afgrænser en bue (1) langs cirklens periferi (9).
 3. Centraltrekant: En ligebenet trekant, der dannes af en korde (8) mellem to punkter på periferien (9), samtradierne (10) i de to perifieripunkter.
 4. Centrum: Punktet der populært sagt "markerer midten" af cirklen: Ethvert punkt på periferien (9) har radius' afstand til dette punkt.
 5. Cirkelafsnit: Arealet mellem buen (1) og en korde (8) eller sekant (11) mellem to punkter langs periferien (9).
 6. Cirkeludsnit (eller sektor): Arealet mellem benene på en centervinkel (2) samt den bue (1) den afgrænser.
 7. Diameter: En ret linje der går igennem centrum (4) og to punkter på periferien (9). Ordet "diameter" bruges også om længden af dette linjestykke, som altid er dobbelt så lang som cirklens radius.
 8. Korde: et linjestykke mellem to punkter på periferien (9). En diameter (7) kan beskrives som en korde der går igennem centrum (4)
 9. Periferi: En kurve bestående af samtlige punkter der har radius' afstand til centrum (4). Længden af denne kurve, målt fra et punkt og én gang rundt om cirklen, kaldes for cirklens omkreds eller perimeter.
 10. Radius: Ret linje fra centrum (4) til et vilkårligt punkt på periferien (9). Er halvt så lang som samme cirkels diameter.
 11. Sekant: En linje der skærer cirklen i to punkter på periferien. Forskellen mellem en sekant og en korde (8) er at mens korden ender i de to periferipunkter, er en sekant "forlænget" ud over disse punkter.
 12. Tangent: En linje der netop rører cirklens periferi (9) i ét punkt, og danner en ret vinkel med radien i dette punkt. En tangent kan betragtes som det "grænsetilfælde" blandt sekanter (11) hvor de to periferipunkter er "løbet sammen" til ét punkt.

En lille alternativ forklaring på begreberne:

 • Diameteren er den linje som går midt igennem cirklen.
 • Radius er det halve af diameteren.
 • Tangenten er en linje som kun rører cirklen (udenpå) i ét punkt.
 • Korden er en (indvendig) linje som forbinder 2 punkter på periferien.

Der er tale om 2 slags vinkler ved cirklen:

 • Centervinkel: En vinkel der har sit toppunkt i centrum af cirkelen. altsa i midten.
 • Periferivinklen: En vinkel der har sit toppunkt på periferien, og hvis ben er korder. Altså startpunktet sidder på periferien og stregerne fungere som korder.

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-01-22 af Morten Graae

Tags:

  

   Cirkeludsnit til kræmmerhus....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Kræmmerhus. Beregnning af radius, højde og areal af en kegle.

Ved hvilken vinkel bliver kræmmerhusets rumfang størst muligt?


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Converter....

IOS

Beregner mellem de forskellige enheder.

Simpel hurtig og god


Typer
----------------------
✓ Vinkler
✓ Areal
✓ Valuta odaterer dagligt
✓ Data størelse (bits, bytes, gigabytes, etc)
✓ Energi
✓ Kraft
✓ Længde
✓ Tryk
✓ Hastighed
✓ Tid
✓ Temperatur
✓ Rumfang
✓ Vægt


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-06 af Morten Graae

Tags:

Enheder   apps   

   Dynamiske rhomber Dynamiske rhomber....

geogebraarbejdskort

Dynamiske rhomber TEGN ET RHOMBE MED VARIABELT AREAL

 
En Rombe er en firkant, hvor alle 4 sider er lige lange. Diagonalerne står vinkelret på hinanden. Modstående vinkler er lige store. (Normalt vil man også sige, at en rombe ingen rette vinkler har) (En rombe vil også være et parallelogram)
 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-02-27 af Morten Graae

Tags:

  

   Eksperimenter: medianer i en trekatn Eksperimenter: medianer i en trekatn....

Fra sektionen geogebraeksempler

Eksperimenter: medianer i en trekatn En median i en trekant går fra vinkelspids til modstående sides
midtnormal

Hvis der er 3 medianer, så bliver trekanten opdelte i 6 nye trekanter.
Dette eksempel
viser at medianer i trekatner opdeler i lige store arealer

Se applet på http://www.geogebratube.org/student/m85411


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-12 af Morten Graae

Tags:

medianer   areal   

   Ekstra elevøvelser til Geogebra Ekstra elevøvelser til Geogebra....

geogebravejledninger

Ekstra elevøvelser til Geogebra Ekstra opgaver til de elever, der kan finde ud de basale øvelser i
vores Geogebrakompendium.

Kun geometriøvelser,

 
 • Tegn et kvadrat, uden brug af polygonværktøjet.
 • Tegn et kvadrat med omkredsen 40, ved hjælp af regulær polygonværktøjet.
 • Angiv de 3 vinkler
 • Aflæs i Geogebra trekantens 3 højder.
 • Undersøg om en median i en trekant altid vil opdele trekanten i 2 lige store dele.
 • Hvis du har en trekant, vil den mindste vinkel i en trekant, så altid lægge modsat over for den mindste side i en trekant.
 • Vil den største vinkel i en trekant, så også altid lægge modsat over for den største side i en trekant.
 • Kan det passe at en linje gennem centrum af et rektangel, altid deler rektanglet i 2 lige store dele?
 • FIND AREALET
 • Tegn dannebro i Geogebra - se forhold her over.
 
 
 
 
 

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-09-18 af Matematikbanken

Tags:

  

   Find arealet Find arealet....

geogebraarbejdskort

Find arealet Tegn en figur og find arealet


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-02-27 af Morten Graae

Tags:

  

   Grundflade....

Leksikon

 

Grundflade er arealet af det en figur kan stå på. 
Grundfladen kan være det samme som et tværsnit - hvis figuren har samme form hele vejen op eller hen

Ligger en figur ned, som nedenstående er grundfladen enderne eller tværsnittet.


Billede:Prisme.gif


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Hjælpeark - enheder Hjælpeark - enheder....

rodekassen

Hjælpeark - enheder Har dine elever problemer med at omregne enheder kan dette ark måske være til en god
hjælp.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2011-12-08 af Morten Graae

Tags:

enheder   hjælpeark   længde   areal   rumfang   massefylde   

   Hvad er forskriften Hvad er forskriften....

kompetencer

Hvad er forskriften Hvad hedder forskriften for funktionen der går gennem alle punkterne?
Hvad er vinklen i en polygon med 20 kanter?

Hvad er arealet af de forskellige polygoner med sidelængden 1

Hvad er arealet af en polygon med 20 kanter?

Kan man lave en forskrift der gælder for en polygon med mere end 2 kanter?


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-09-19 af Morten Graae

Tags:

  

   Lineære funktioner....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel - Regneark omkring linieærefunktioner.

Beregner: Støttepunkter Tegner linie - Finder afstand mellem punkt og linie Tegner 2 linier - beregner skæringspunkt. Beregner vinkel de skærer med. Tegner 3 linier - beregner skæringspunkter. Beregner Areal der fremkommer af de 3 skæringspunkter.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Pi....

wiki

Lidt dybere betragtninger om pi

 

Anvendelse

π er et tal som bruges optræder i rigtig mange formler inden for geometri. For eksempel fortæller π hvad forholdet mellem diameteren og omkredsen er i en cirkel: Hvis D er diameteren og O er omkredsen så gælder forholdet:

O = πD.

og hvis A er arealet og r er radius (altså r=frac{D}{2}) så gælder formlen

A = r2π.

Sådan udregnes π

Der findes uendelig mange formler til at udregne π. Her er et par stykker:

sum_{i=1}^{infty}frac{1}{i^2}=frac{pi^2}{6}, som er ensbetydende med at pi=sqrt{sum_{i=1}^{infty}frac{6}{i^2}}. Skal man bruge den formel kan man selvfølgelig ikke tage alle led med i summen (der er jo uendeligt mange). Men man kan få et rimeligt præcist bud på π ved at tage fx. de første 100 led (eller 1000 led hvis man vil være mere præcis). Ved henholdsvis 100 og 1000 led fåes 3.1320765318 og 3.1406380562.

På lidt samme måde kan man udregne π ved formlen: pi=sqrt[4]{sum_{i=1}^{infty}frac{90}{i^4}}. Denne er mere præcis, da der skal bruges færre led i formlen for at opnå en ønsket præcision. Tager man 100 led med i summen fåes 3.1415924153, som kun ligger 0.0000023828243 fra den korrekte værdi.

En lidt mere finurlig måde at regne det ud på er ved kun at bruge primtallene:

frac{6}{pi^2}=prod_{i=1}^{infty}(1-frac{1}{primtal_{i}}),

hvor primtali er det i'te primtal i rækken (altså 2 er den første, 3 den anden, 5 den tredie, osv.). prod betyder, at man ganger de led sammen, man får ved at sætte i ind i det der står i parantesen. Flytter man lidt rundt sådan at π isoleres på den ene side fåes pi=sqrt{frac{6}{prod_{i=1}^{infty}(1-frac{1}{primtal_{i}})}}.

Hvis man tager de første 100 primtal i rækken og sætter ind på højre side i denne formel fåes 3.1411926605. Denne formel kan synes noget mærkværdig, idet at primtal og π normalt hører til i to helt forskellige verdener. Hvorfor i alverden skulle primtal nu have noget med omkredsen af en cirkel at gøre. Sådan er det bare - og hvis man vil vide hvorfor, så står det her: "Probability with a view toward statistics" af J. Hoffman-Jørgensen. (ISBN 0-412-05221-0) - side 139. Ligningen kaldes i øvrigt "Eulers-ligning".

Så vidt forfatteren af denne artikel ved, så eksistere der ikke nogen formler for π, hvor man kan undgå at der skal uendelige rækker til af den ene eller anden slags.

Skrevet af Jacob Simonsen (statistiker af Gud's nåde)


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Morten Graae

Tags:

pi   

   Præfix....

Leksikon

Et præfix er det bogstav man sætter foran forkortelsen for en måleenhed for at ændre dens
værdi. F.eks. er længden 1 meter lig med 100 centimeter. I stedet for at skrive ordene helt
ud, kan de forkortes, således at meter forkortes til m og centi forkortes til c. Dermed kan
man skrive 1m = 100cm.

 

 

Der findes mange præfix'er - de mest almindelige er:

Præfix Forkortelse Værdi (Potens) Værdi
Tera T 1012 1 000 000 000 000
Giga G 109 1 000 000 000
Mega M 106 1 000 000
kilo k 103 1 000
hekto h 102 100
deka da 101 10
grundenhed - 100 1
deci d 10-1 0,1
centi c 10-2 0,01
milli m 10-3 0,001
mikro μ 10-6 0,0000001


Læg mærke til at det betyder noget, om man bruger store eller små bogstaver - 1MW (1 megawatt) er ikke det samme som 1mW (1 milliwatt)!
Præfix'er kan i princippet bruges foran alle måleenheder, men ikke alle er lige almindelige. Som udgangspunkt bør man heller ikke blande flere præfix'er sammen: 1hkg = 1 hektokilogram = 100 kg anvendes f.eks. i nogle sammenhænge, men det bør normalt undgås.
Nogle præfix'er kan "skjule" sig: Arealenheden 1 hektar betyder 1 hekto-ar = 100 ar. 1 ar = 100m2, så 1 hektar = 100×100m2 = 10000m2. 1 hektar forkortes til 1 ha.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-06 af Morten Graae

Tags:

Enheder   

   Regneregler....

IOS

Formler og regnemaskiner der viser mellemregninger.

Få hjælp eller opfrisk dine matematikkundskaber med en hurtig oversigt over formler og med ”regnemaskiner”.
Regnemaskinerne opstiller og regner stykkerne med trinvise forklaringer .

En uundværlig app for elever, forældre, håndværkere og andre - uanset niveau - da den både kan bruges som opslagsværk og som hjælp med forklaringer til selve udregningerne.

Regneregler tager udgangspunkt i undervisningen i folkeskolen, men rummer også mange emner, der bruges på gymnasiale uddannelser eller i erhvervslivet.
Sproget er skrevet, så det er let forståeligt. Vores mål er, at alle skal kunne være med - uanset niveau.

Følgende emner er dækket:

* Geometri
Cirkel, cirkelafsnit, cirkelring, cirkeludsnit, enhedscirklen, kvadrat, linjer og punkter, parabel, parallelogram, polygon, rektangel, rombe, trapez, trekanter og vektorer i planen.

Regn, tegn og lær om de geometriske former. ”Tegnemaskiner” der kan lave parabler, cirkler i koordinatsystemet, trekanter med vinkelmåler og passer med trinvis instruktion og meget andet indenfor geometri.

* Rumgeometri
Cylinder, kegle, keglestub, kugle, parallelepipedum (kasse), prisme og pyramide.

Regn direkte på figurerne og se formlerne for rumfang, overfladeareal og meget andet.

* Omregninger
Areal, grader og radianer, længde, rumfang og valuta.

Omregn imellem forskellige enheder, lær at omregne imellem danske kroner og fremmed valuta eller omregn imellem grader og radianer direkte i app’en.

* Finans
Annuitetslån, annuitetsopsparing, kapitalfremskrivning, momsberegning, procentregning og valutaomregning.

Lær om de forskellige lån og opsparingstyper og få hjælp til procentregning.

* Tal og algebra
Førstegradsligninger, andengradsligninger, brøker, dividere på papir, gange på papir, lægge sammen på papir, trække fra på papir, parentes- og potensregneregler samt talkategorier.

Se regnereglerne for potens og parenteser eller lær at udføre de fire regnearter på et stykke papir.

Lær at løse ligninger eller beregn om et tal er et primtal eller et sammensat tal.

* Funktioner
Lineære, omvendt proportional, andengrads, eksponentiel og potens funktioner.

Lær om funktioner og tegn dem i graftegneren.

* Statistik

Diagrammer og observationer.

Lær om procent-, cirkel-, søjlediagrammer og se hvad begreber som typetal, mindsteværdi og meget andet dækker over med eksempler og forklaringer.

* Spil og træning
Træning af den lille tabel.

Lær den lille tabel udenad med vores lille men underholdende spil, hvor man skal sætte gangestykker sammen på tid. Det starter nemt, men bliver meget sværere efterhånden.

Regneregler app'en er lavet af Site Project ApS, der også står bag hjemmesiden regneregler.dk


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-06 af Morten Graae

Tags:

app   

   Repetition....

Fra sektionen daglige opgaver

 

Repetition i 10. klasse

Når man skal til mundtlig prøve i 10. klasse, er der mange forskellige ting, som man skal have styr på. Læs din lærers pensumopgivelse. Den giver dig en fornemmelse for, hvad du skal kunne.

[redigér]Se eksempel på pensumopgivelse

[redigér]Gode råd

Mundtlig prøve gode råd

 

[redigér]Specielt 10. klasses stof

Af specielt 10. klasses stof vil jeg sige at

 1. Statistik med sumkurverkvartilsætobservationsdiagramboksplot
 2. Vækst, både fremadrettet og med tilbage regning se formler her
 3. Parabel, man skal kunne tegne en parabel - finde toppunkt kunne gøre rede for a, b og c's betydning for parablens udseende og placering.
 4. 2 ligninger med 2 ubekendte (Grafisk ligningsløsning), finde/beregne skæringspunkt mellem 2 funktioner
 5. x2 begrebet

Hvis man vil have over 7 i sin mundtlige prøve, bør der indgå elementer af ovenstående.

[redigér]9. klasses stof

Udover det specielle 10. klassesstof

 1. FunktionerLiniær funktionhyperbel. Herunder begreber som ligefrem proportional og Omvendt proportionalitet
 2. Ligninger
 3. Geometri
  1. Phytagoras
  2. areal og rumfang af diverse former og figurer
  3. Enhedsomregning
  4. Målestoksforhold
  5. Massefylde
  6. Vinkelsum
  7. formler
 4. Hastighed
 5. Timer og minutter
 6. Procentregning
 7. Perspektiv tegning
  1. Forsvindingspunkter
 8. Kombinatorik og Sandsynlighed
Links
http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/Repetition%20til%20et%2010-tal/146 
http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/Repetition%20til%20et%207-tal/147
http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/Repetition%20til%20et%204-tal/148


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Rumfang....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel - Regneark der beregner diverse rumfang.

Dette regneark kan beregne følgende rumfang: Rumfang af en kasse Rumfang af en cylinder Rumfang af en kugle Rumfang af en Pyramide Rumfang af en Kegle Rumfang af Regulære polyedre Beregner af overflade areal af alle ovenstående.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Sekskanten....

rodekassen

Konstruktionen af en sekskant er rimelig simpel og overskuelig for
eleverne at kaste sig over.
Man kan evt. inden opgavestart tage en snak om forskellige
regelmæssige polygoner. Denne sekskant har jo dette ”speciale” , at
den består af seks små trekanter, der er ligebenet – og dermed har
samme sidelængde og vinkler på 600. Når eleverne skal beregne arealet
kan de gode elever med overskud bruge pythagoras mens andre kan måle
sig frem til det!


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-13 af Matematikbanken

Tags:

  

   Tegn et rektangel Tegn et rektangel....

geogebraarbejdskort

Tegn et rektangel Arbejdskort der hvis hvordan man tegner et rektangel uden brug af
gitterpunkter.

 

 • Brug linje med given længde
 • Cirkel med bestemt radius
 • Vinkelrette linjer og skæringspunkt
 • Polygon
 • Sæt mål på siderne
 • Find omkreds og areal
 • Find vinkler


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-02-27 af Morten Graae

Tags:

  

   Trekant med variabel højde Trekant med variabel højde....

geogebraarbejdskort

Trekant med variabel højde Arbejdskort til hvordan man kan tegne en trekant i geogebra, hvor
højden godt kan ligge uden for grundlinjen

Med denne trekant kan du aflæse højde og areal

Du kan trække i punkterne A, B, C og D

 

Punktet C, kan trækkes uden for A og C, så man kan se at højden kan ligge uden for trekanten


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-02-27 af Morten Graae

Tags:

  

   Trekanter....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel - Regneark omkring trekanter

Beregninger med pythagoras Beregning af areal den. almindelige- og Herons formel Areal af en trekant i et koordinatsystem Vinkelberegning i en retvinklet trekant Beregning af medianernes og højdernes længe. Om- og indskreven cirkel


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Ugeupgave nr. 1- hastighed....

rodekassen

Ugeopgave med 2 opgaver.

Beregning af gennemsnitsfart ud fra spring fra klippe.

En arealberegningsopgave i geogebra.

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-09-07 af matematikbanken.dk

Tags:

  

   Undersøge: Trekants areal....

geogebraoevelser

Undersøge trekanens areal i forhold til fast omkreds.

Træk i de blå punkter.
Vil en trekant med konstant samme omkreds også have konstant samme areal?
Hvis nej, hvornår har trekanten det mindste areal, og det største areal

Se mere på http://www.geogebratube.org/material/download/format/file/id/87247


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-17 af Morten Graae

Tags:

geogebra   trekant   areal   omkreds   

   Vejledninger til geogebra....

geogebravideoer

Her er videovejledninger til vores geogebrakompendium.

Se link til vores Geogebrakompendium nederst på siden. Du kan lave fuldskærm ved at sætte musen over videoen, og så der vælge vis i fuldskærm
 

Opgave a

Afsætte punkter i geogebra

 

Opgave b

Vandret linje med given længde

 

Opgave c

Lav en lodret linje med en given længde

 

Opgave d

Lav en trekant udfra 3 punkter

 

Opgave e

Trekant med faste linjelængde

 

Opgave f

Trekant med fast linjelængde, samt en vinkel

 

Opgave g

Måle side, vinkler og areal i geogebra

 

Opgave H og I

Udfordrende trekant
Navngivning af vinkler og sider

 

Opgave j

Målestoksforhold

 

Opgave K

 

Opgave L

 

Opgave M

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-09 af Kim Lorentzen

Tags:

geogebra   vejledninger   howto   video   screen