Tryk her vejledning

Tryk på overskriften for at folde ud og for at folde ind igen.

   5: Statistikkompendium 5: Statistikkompendium....

samlaest

5: Statistikkompendium Statistikkompendiet er opbygget, så man kan sidde og arbejde med
stoffet i eget tempo. Teori og opgaver kommer skiftevis, så man
arbejder med det man lige har læst.

I Kompendiet indgår

 1. Introduktion til statistik
 2. Statistiske begreber
 3. Enkelt observationer og Grupperede data
 4. Diagrammer i forhold til observationerne
 5. Bokdsplot (Med praktiskøvelse - se sidste sider i kompendiet)
 6. Boksplot ud fra rådata
 7. Vurdering/manipulation af grafiskstatistik
 8. Guide til at spotte et manipuleret diagram
 9. Hjælpeark (tastselv ark til hvordan man laver alle diagrammer i excel/geogebra)

 

 

 

Læringsmål:

 1. Kunne anvende og forstå de statistiske deskriptorer der passer til observationstypen
  1. Hyppighed, summeret hyppighed, frekvens, summeret frekvens, gennemsnit, frekvens, median, typetal, kvartilsæt, variationsbrede, største og mindste værdi, interval, interval midtpunkt
 2. Have forståelse for åbne og lukkede intervaller.
 3. Enkelt observationer, grupperede observationer og rådata
  1. Skal være dynamisk
 4. Diagrammer
  1. Cirkel, stolpediagram, trappe, sumkurve, observationsdiagram, boksplot
 5. Outlineres og tilpasning af datasæt i forhold til det man undersøger.
 6. Kunne bruge ovenstående læringsmål til sammenligning/vurdering af en statistisk undersøgelse

 

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-06-24 af Matematikbanken.dk

Tags:

statistik   median   typetal   kvartil   kvartilsæt   størsteværdi   mindstevæ rdi   f r aktiler   hyppighed   h(x)   summeret   frekvens   trappediagram   sumkurve   boksplot   

   6: Økonomi 6: Økonomi....

samlaest

6: Økonomi Kompendium der indeholder økonomi.

LÆRINGSMÅL:

1.      Forstå opbygningen af et dynamisk regneark
2.      Kunne opstillet et budget
3.      Have en forståelse for vækst og rentesbegrebet
4.      Kunne lave en dynamisk opsparingsmodel i regneark
5.      Kunne finde de ukendte værdier hvis man kender 3 ud af 4 i vækstformlen Kn=K0·(1+r%)n
6.      Have forståelse for at lave og bruge en grafisk model af en vækstfunktion.
7.      Kunne målsøge i et dynamisk regneark
8.      Kunne lave en dynamisk gældsafvikling i regneark.
9.      Kunne lave regression ud fra historiske tal
Samt have en forståelse for hvad regression er.
10.  Have en forståelse for ÅOP
11.  Have en forståelse for ulemper ved kviklån


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-08-29 af Matematikbanken.dk

Tags:

  

   Cylinder - dynamisk Cylinder - dynamisk....

Fra sektionen geogebraeksempler

Cylinder - dynamisk Træk i skyderen, og se hvad der sker med rumfanget.
Sæt kryds i spor - Så ser du en kurve der viser noget om rumfanget

Prøv at fordobbel højden - nulstil tegningen Prøv så at fordobbel radius - er rumfanget det samme? Hvorfor - hvorfor ikke

Se applet på http://www.geogebratube.org/student/m85389


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-12 af Morten Graae

Tags:

geometri   grundflade   radius   dynamisk   

   Dynamiske funktioner Dynamiske funktioner....

geogebraarbejdskort

Dynamiske funktioner Arbejdskort der viser hvordan man laver dynamiske og animeret 1.
gradsfunktioner


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-02-27 af Morten Graae

Tags:

  

   Eksperimenter i geogebra Eksperimenter i geogebra....

geogebraopgaver

Eksperimenter i geogebra Geogebra er dynamisk man kan undersøger forskellige geometriske
forhold.

Er summen af afstanden til et punkt på en trekant konstant?
Hvad gør medianen ved en trekant?
Hvad siger hældningstallet for 2 parallelle funktioner?
Hvad siger hældningstallet for 2 linjer der er vinkelrette på hinanden?


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-10 af Morten Graae

Tags:

eksperimenter   trekanter   skæringspunkt   parallelle   vinkelrette   

   Geogebra....

Leksikon

 

Fra Geobrashjemmeside GeoGebra er et dynamisk matematik værktøj som både kan arbejde med algebra og geometri. GeoGebra har modtaget flere internationale anderkendelser, og både europæiske og tyske undervisningspriser.

Der er beskrivelse af flere undervisnignsforløb bl.a. cos og sin

 

Link

Link til programmets hjememside

link til emu - som beskriver godt om geogebra


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-04 af Morten Graae

Tags:

geogebra   

   Geogebra - kompendium Geogebra - kompendium....

geogebravejledninger

Geogebra - kompendium Kompendium om geogebra

Et introhæfte med opgaver, der skal løses ved hjælp af geogebra
Version 2, nu med beskrivelse af nogle af opgaverne

Version 3, nu med boksplot

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-07-05 af Matematikbanken

Tags:

geogebra   dynamisk   kompendium   funktioner   polynomium   boxplot   ekstremum   toppunkt   rødder   rod   parabel   boksplot   

   Geogebra - kompendium for øvede....

geogebravejledninger

For den der kan det basale geogebra.

Lær mere om

 • tekstværktøjet
 • Arbejd dynamisk
 • skydere
 • regression og modellering
 • Lave parabler ud fra 3 punkter


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-09-18 af Morten Graae

Tags:

  

   Parablens brændpunkt og ledelinie Parablens brændpunkt og ledelinie....

Fra sektionen geogebraeksempler

Parablens brændpunkt og ledelinie Træk i skyderen, og se hvad der sker med brændpunktet , når du ændres
parablens
hældningstal

Formel for at beregne brændpunkt og ledeline

Se applet på http://www.geogebratube.org/student/m85535


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-12 af Morten Graae

Tags:

Parabel   parabol   brændpunkt   ledelinie   dynamisk   

   Triogonometri sinusrelationen Triogonometri sinusrelationen....

Fra sektionen geogebraeksempler

Triogonometri sinusrelationen Se at forholdet mellem sinus til vinklen og den modstående side er ens
i alle 3 forhold
Træk i de blå punkter og se at det passer

Se applet på http://www.geogebratube.org/student/m85543


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-12 af Morten Graae

Tags:

geogebra   dynamisk   trigonometri   sinus   sin   sinusrelationen