Tryk her vejledning

Tryk på overskriften for at folde ud og for at folde ind igen.

   5: Statistikkompendium 5: Statistikkompendium....

samlaest

5: Statistikkompendium Statistikkompendiet er opbygget, så man kan sidde og arbejde med
stoffet i eget tempo. Teori og opgaver kommer skiftevis, så man
arbejder med det man lige har læst.

I Kompendiet indgår

 1. Introduktion til statistik
 2. Statistiske begreber
 3. Enkelt observationer og Grupperede data
 4. Diagrammer i forhold til observationerne
 5. Bokdsplot (Med praktiskøvelse - se sidste sider i kompendiet)
 6. Boksplot ud fra rådata
 7. Vurdering/manipulation af grafiskstatistik
 8. Guide til at spotte et manipuleret diagram
 9. Hjælpeark (tastselv ark til hvordan man laver alle diagrammer i excel/geogebra)

 

 

 

Læringsmål:

 1. Kunne anvende og forstå de statistiske deskriptorer der passer til observationstypen
  1. Hyppighed, summeret hyppighed, frekvens, summeret frekvens, gennemsnit, frekvens, median, typetal, kvartilsæt, variationsbrede, største og mindste værdi, interval, interval midtpunkt
 2. Have forståelse for åbne og lukkede intervaller.
 3. Enkelt observationer, grupperede observationer og rådata
  1. Skal være dynamisk
 4. Diagrammer
  1. Cirkel, stolpediagram, trappe, sumkurve, observationsdiagram, boksplot
 5. Outlineres og tilpasning af datasæt i forhold til det man undersøger.
 6. Kunne bruge ovenstående læringsmål til sammenligning/vurdering af en statistisk undersøgelse

 

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-06-24 af Matematikbanken.dk

Tags:

statistik   median   typetal   kvartil   kvartilsæt   størsteværdi   mindstevæ rdi   f r aktiler   hyppighed   h(x)   summeret   frekvens   trappediagram   sumkurve   boksplot   

   Arealer....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel: regneark der udregner arealer

I dette regneark er der arealformler for: Trekanter Cirkel Cirkelring Cirkeludsnit Ellipse Firkanter Trapez Parallogrammer. Overfladearealer af rumlige figurer findes under rumfang


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2007-05-24 af Peder Kraack

Tags:

  

   Økonomi....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel - Regneark om økonomi

I dette regneark findes noget om: Procentregning Simpel rente, beregning af antal dage Fremmed valuta Vækst Opsparing Lån Afbetaling


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Cirkelfigurer....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Beregning af alle mulige cirkeludsnit. Se excelark for nærmere uddybning.

Se grundsiden. Virkelig et ark! for den dygtige elev. Hvis eleven kan arbejde selvstændig, så er der god mulighed for fordybelse og mange aha oplevelser. Hvis eleven er lidt "matematik nørdet" så kan der være mange timers leg her!


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2009-05-03 af Morten Graae

Tags:

  

   Excelkompendium Excelkompendium....

excel

Excelkompendium Excelkompendium, der er målrettet den elektroniske del i årets
problemregningsprøver

WordMatkompendium, geogebrakompendium og dette excel kompendium,
så er
man dækket ind til de skriftlige prøver.

Gennemgang af celleforståelse, indsættelse af formler og lave nemme beregninger.

Hvordan man sætter flere grafer ind i samme diagram.

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-06-13 af Matematikbanken.dk

Tags:

excel   problemregning   prøver   

   Faldloven....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel: Regneark der beregner i forhold til faldloven

Udfra tyngdeaccellerationen kan der beregnes strækningen, der er faldet i forhold til til tiden. Eller omvendt.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Hjælpeark: Statistik enkelobs Hjælpeark: Statistik enkelobs....

rodekassen

Hjælpeark: Statistik enkelobs Hjælpeark omhandler hvordan man laver observationsdiagram og andrediagrammer i excel
stolpediagram, cirkeldiagram, trappediagram
Boksplot i geogebra


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-04-29 af Kristine Møller-Nielsen

Tags:

statistik   excel   boksplot   cirkeldiagram   trappediagram   gode råd   hjælpeark   

   Hjælpeark: Statistik grupperet observationer....

rodekassen

Hjælpeark specielt omhandlende grupperede obserservatioer inden for statistik. Med henblik
på brug af excel og geogebra

God til den skriftlige og mundtlige prøve i matematik


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-04-29 af Morten Graae

Tags:

gode råd   hjælpeark   

   Kast med terninger....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel - Regneark der simulere 1000 kast med 1 eller 2 terninger.

Regnearket viser 1000 kast med 1 eller 2 terninger. Viser summen af 2 kast med diagram. Viser også produktet af 2 kast.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Kombinatorik....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel - Regneark der viser lidt om kombinatorik

Ordnet stikprøve / uordnet stikprøve. med eller uden tilbagelægning.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2008-03-12 af Peder Kraack

Tags:

  

   Koordinatsystemet....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel - Regneark omhandlende punkter i et koordinatsystem.

Finder funktionsforskrift for en linie der går gennem 2 punkter. Finder afstand fra punkt til en linie. Trekant i koordinatsystem Afstand mellem 2 punkter.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2009-05-03 af Peder Kraack

Tags:

  

   Lineære funktioner....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel - Regneark omkring linieærefunktioner.

Beregner: Støttepunkter Tegner linie - Finder afstand mellem punkt og linie Tegner 2 linier - beregner skæringspunkt. Beregner vinkel de skærer med. Tegner 3 linier - beregner skæringspunkter. Beregner Areal der fremkommer af de 3 skæringspunkter.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Prøveskabeloner....

rodekassen

Prøveskabeloner til word,excel,openoffice og mathcad


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2011-12-03 af Morten Graae

Tags:

prøveskabeloner   word   excel   openoffice   mathcad   

   Procent klar til vækst....

Fra sektionen daglige opgaver

Lavet til dygtige 9. klasses elever.
De første skridt til en vækst forstålse

Der arbejde med modelering kompetencen

Der ligges op til excel og geogebra skal benyttes


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-10 af Morten Graae

Tags:

vækst   procent   modelering   

   Rumfang....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel - Regneark der beregner diverse rumfang.

Dette regneark kan beregne følgende rumfang: Rumfang af en kasse Rumfang af en cylinder Rumfang af en kugle Rumfang af en Pyramide Rumfang af en Kegle Rumfang af Regulære polyedre Beregner af overflade areal af alle ovenstående.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   SMath....

rodekassen

SMATH ET GRATIS CAS
Hvad står CAS for?
CAS står for Computer Algebra System, og betyder at lommeregneren kan regne symbolsk -
dvs. isolere variable i udtryk, løse ligninger eksakt, differentiere, integrere

CAS er et matematisk skriveværktøj skrive og regne matematik samtidig

Vil man overbevise eleverne om at et CAS program er smart, så prøv at løse ligninger.


Derudover kan Smath bruges som et alternativ til indskrivningværktøjer som Word og Excel,
hvor Smath ofte giver eleverne flere muligheder for at udtrykke sig matematisk.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2011-09-22 af Morten Graae

Tags:

  

   Statistik....

wiki

 

Den statistiske værktøjskasse

Typetallet

Typetallet er det tal, som er ”typisk” for observationssættet.
Det vil sige den observation, som forekommer flest gange i observationssættet.

Gennemsnittet

Gennemsnittet eller middeltallet er det tal, som man får, hvis man lægger alle observationer sammen og dividerer dette tal med antallet af observationer.

Medianen

Den observation, som står i midten, hvis man stiller observationerne op i rækkefølge med de mindste tal først. Hvis der er et lige antal observationer, så der ikke er et tal i midten, tager du normalt tallet til venstre for midten.
Udvidet viden
Medianen hedder også 2 kvartil eller 0,50-kvartil.
Det er fordi, det er her, de første 50% af observationerne ligger indenfor, hvis observationerne sættes i rækkefølge med de mindste først.

Kvartilsæt

Indenfor 0,25-kvartilen, 1. kvartil eller nedre kvartil ligger 25% af de første observationer, hvis observationerne sættes i rækkefølge med de mindste først.
Indenfor 0,75-kvartilen, 3. kvartil eller øvre kvartil ligger 75% af observationerne, hvis observationerne sættes i rækkefølge med de mindste først.

Størsteværdi

Den største observation i observationssættet.
NB. Det er ikke det største antal gange en observation forekommer!

Mindsteværdi

Den mindste observation i observationssættet.
NB. Det er ikke det mindste antal gange en observation forekommer!

Variationsbredden

Variationsbredden er forskellen på den største og den mindste observation i sættet.
Variationsbredden finder man ved at trække størsteværdien og mindsteværdien fra hinanden.

Hyppighed - h(x)

Hyppigheden angiver, hvor ofte (hyppigt) de forskellige observationer forekommer. Det er altså antallet af gange, en observation forekommer.
Normalt angiver man hyppigheden med ”h(x)”


Summeret hyppighed - H(x)

Den summede hyppighed er hyppighederne lagt sammen med de foregående hyppigheder.
Den summerede hyppighed skrives ”H(x)”


Frekvens - f(x)

Den hyppighed observationen kommer med i forhold til det samlede antal observationer.
Det vil sige hyppighed divideret med antallet af observationer.
Dette vil give et resultat i form af en brøk eller decimaltal. Vil man have resultatet i procent, skal man gange med 100.
Frekvens kan enten være i procent, brøk eller decimaltal. Det bestemmer du selv! Det vil sige, at 10%, frac{1}{10} eller 0,10 er det samme resultat på forskellige måde. Dog vil man oftest angive frekvenser i procent.

Summeret frekvens - F(x)

Er ligesom ved summeret hyppighed, men her er det bare frekvenserne, som skal lægges sammen.

Grupperede og ikke-grupperede observationer

I nogle tilfælde kan det være en fordel at dele observationerne ind i grupper. F.eks. hvis man skulle lave en statistik over en skoleklasse med 25 elever, som springer længdespring i en idrætstime. Højest sandsynlig vil man få 25 forskellige resultater med en hyppighed på 1. Det giver os ikke et så meget bedre overblik over tallene. Derfor vil man ofte se, at tallene bliver inddelt i grupper. F.eks. 0-1 meter, 1 til 2 meter osv. Disse grupper kalder man i statistik for intervaller.

Gennemsnit i grupperede intervaller

Hvis man skal finde gennemsnittet af observationer, som er inddelt i intervaller, hvor man ikke kan finde tilbage til de oprindelige observationer, skal man i første omgang finde intervalmidtpunktet. Det vil sige, man finder den midterste værdi i intervallet.
Eks. hvis intervallet går fra 0 til 10, så er midtpunktet 5. Man finder intervalmidtpunktet, fordi man ikke ved hvordan observationerne fordeler sig i intervallet. 
 
Derfor går man udfra, at observationerne fordeler sig jævnt omkring midten af intervallet. Hvis man havde kendt observationerne, ville man lægge dem sammen og så til sidst dividere med det samlede antal. Faktisk gør man lidt det samme, når man har observationerne i intervaller. Dog er det lettere at gange intervalmidtpunkterne. 
Eks. hvis intervalmidtpunktet er 5 og hyppigheden af intervallet er 3, så svarer det til, at man har observationerne 5, 5 og 5. Derfor er det lettere at sige 5 gange 3 end 5+5+5.

 

De tal, som man får ud for de enkelte intervaller, lægger man sammen og dividerer med antallet af observationer (ikke antallet af intervaller).


Diagrammer

Til ikke-grupperede observationer bruger man trappediagram, hvis man skal lave et diagram over den summerede frekvens (eller den summerede hyppighed). (Trappediagrammet er også en sumkurve, MEN bemærk at det ikke er den samme form for sumkurve, som benyttes ved de gruppede observationer)
Til grupperede observationer bruger man sumkurve, hvis man skal lave et diagram over den summerede frekvens (eller den summerede hyppighed). (Diagrammet bruges til at læse kvartilsæt på)(Husk at de afsatte punkter skal ligge i intervallernes endepunkter - hvis man skal udnytte Excel til at lave sumkurver) Se vejledning for excel


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Morten Graae

Tags:

statistik   

   Superellipse....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel - Regneark omrkring Superellipsen

Tegner Superellipsen Beregner støttepunkter for superellipsen


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Trekanter....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel - Regneark omkring trekanter

Beregninger med pythagoras Beregning af areal den. almindelige- og Herons formel Areal af en trekant i et koordinatsystem Vinkelberegning i en retvinklet trekant Beregning af medianernes og højdernes længe. Om- og indskreven cirkel


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Vinkelsum....

Fra sektionen kraacks formelsamling

Excel - Regneark om diagonaler og vinkelsum.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags: