Tryk her vejledning

Tryk på overskriften for at folde ud og for at folde ind igen.

   8: Andre funktioner 8: Andre funktioner....

samlaest

8: Andre funktioner Andre funktioner, samlet i et kompendium

Omvendt proportionalitet
2. gradsfunktioner
vækstfunktioner
Regression på andre funktionstyper.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-06-24 af Matematikbanken.dk

Tags:

  

   Chips - mundtlig matematik Chips - mundtlig matematik....

emneopgaver

Chips - mundtlig matematik Opgaver der alle har relation til chips.
De fleste opgaver indeholder funtioner.

Vi bruger opgaven som repetition - eller som oplæg til mundtlig matematik.

Af indhold er:
BMI - (omvendt proportionalitet)
Fragt - ligningssystmer
Prisudvikling - vækst med tilbageregning
Storkøbsrabatter - stykvis liniær funktion
Største fortjeneste - 2. gradsfunktion
Dåse - rumfang
Transportkasse - 2. gradsfunktion


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-13 af Morten Graae

Tags:

  

   Fart og hastighed Fart og hastighed....

Fra sektionen daglige opgaver

Fart og hastighed Eleverne skal selv lave en formel for at beregne hastighed.
Dette er meget svært for nogle, men via gruppearbejde får de
diskuteret
sig frem til en god løsning.

 

 

 

 

 Eleverne får via egne opstillet formler en bedre læring. De elever der hurtig forstår opgaven lærer også ved at skulle videregive sin viden til de elever, der ikke er så hurtige. Bagefter er der nogle øvelsesopgaver i omregning af hastighed. God mulighed for at snakke om ligninger.

 

Læringsmål, vidensmål, færdighedsmål

MATEMATISKE KOMPETENCER:

Modellering

Eleven kan vurdere matematiske modeller.
Eleven har viden om kriterier til vurdering af matematiske modeller.
Eleven har viden om hele modelleringsprocesser
Eleven skal kunne forholde sig kritisk til den model de har lavet. 
Eleven skal kunne strukturere sine data
Eleven skal oversætte problemstillingen til en matematisk model.

Tal & Algebra

Formler og algebraiske udtryk:

Eleven kan sammenligne algebraiske udtryk.
Eleven har viden om regler for regning med reelle tal.

Geometri & Måling

Måling:

Eleven kan bestemme afstande med beregning.
Eleven kan vurdere usikkerhed i enkle målinger og beregninger af mål i omverdenen
Eleven har viden om metoder til afstandsbestemmelse.
Eleven har viden om anvendelser af målinger i omverdenen herunder med digitale værktøjer

LÆRINGSMÅL:

Eleven skal kunne opstille en matematisk model
Eleven skal kunne vurdere sin model og kunne omstille den til andre enheder efter behov.
Eleven skal kunne omregne mellem forskellige længde og tids enheder.

TEGN PÅ LÆRING:

Eleven har opstillet en korrekt formel for beregning af hastighed i m/s og km/t
Eleven kan omskrive mellem måleenheder
Eleven har viden om sammenhænge i enhedssystemet
Eleven kan udføre omskrivninger og beregninger med variable
Eleven har viden om metoder til omskrivninger og beregninger med variable, herunder med digitale værktøjer
Eleven kan se at hastighedens enhed afhænger af afstandenhed og tidsenehden
Eleven kan vurdere at hastighed for løb ikke må overskride en hvis størrelse i km/t.
Eleven kan altså vurdere sin model kritisk.

 

BEGREBSORD:

Eleven skal arbejde med følgende begrebsord:
Afstand, Længde, Tid, Min, Sek, Hastighed

ELEVFORUDSÆTNINGER:

Viden om længde og tid
Viden om brøker og division med brøker
Kendskab til enheder

EVALUERING:

Eleven skal vurdere sig selv i forhold til læringsmålet, kan de selv sætte ord på tegn på læring

MATERIALER OG STEDER:

Tidstager, kegler - en længde der kan måles på.

 


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2015-10-07 af Matematikbanken

Tags:

hastighed   praktisk   formel   funktioner   omvendt proportionalitet   fart   

   Funktioner 2 udvidet funktioner....Opdateret 3 dage siden

Fra sektionen daglige opgaver

Udvidet funktioner

Find forskrift ud fra et punkt og en hældning
Find forskrift ud fra 2 punkter
Ligefrem proportionalitet
Omvendt proportionalitet
Stykvis liniære funktioner


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-08-22 af Morten Graae / Kim Lorentzen

Tags:

funktioner   stykvis   ligefrem   omvendt   proportionalitet   

   Omvendt proportional....

wiki

 

En funktion med forskriften Y=frac{a}{x}

kaldes en omvendt proportionalitet funktion.


I stedet for a, kan der sættes et tal ind – f.eks. 12

Så hedder funktionen Y=frac{12}{x} Funktionen kaldes en hyperbel

og vil se sådan her ud


Y=frac{12}{x}

Billede:Omvendtproportionalitet.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mer viden

To størrelser x og y kaldes omvendt proportionale, hvis Y=frac{a}{x} hvor a er en konstant. Kan også skrives som yx=a

Dette betyder, at en fordobling af y medfører en halvering af x og omvendt.

En sådan funktion kaldes også en hyperbel.


Eksempel

Et praktisk eksempel kunne være en strækning fra Viborg til Skive på 30 km.

Tiden vil da afhænge af farten

Og funktionsforskriften må være  : Y=frac{30}{x} x er hastighed f.x. km/t Y er tid i timer

Billede:Omvendtproportionalitet eksempel.jpg


Man kan altså se hvis man kører 30 km/t så tager det 1 time at køre de 30 km.

Hvis man kører 60 km/t så tager det det halve. (man fordobler hastighed så halverer man tiden)

Hvis man kører 90 km/t så tager det frac{1}{3} time = 20 min.

 

Man kan sige:

At kriminaliteten er omvendt proportional med antallet er politi på arbejde

Jo mere politi der arbejder, jo mindre kriminalitet. Hvis man fordobler antallet af betjente, så falder kriminaliteten til det halve.

 

Man kan også sige:

Hvis man kører dobbelt så stærkt, så tager det kun den halve tid.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-04 af Morten Graae

Tags:

funktioner   

   Omvendt proportionalitet Omvendt proportionalitet....Opdateret 3 dage siden

Fra sektionen daglige opgaver

Omvendt proportionalitet PowerPoint med dertilhørende opgaver.

Blandede opgaver med fokus på omvendt proportionalitet. Både træningsopgaver og tekstopgaver.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2016-08-22 af Matematikbanken

Tags:

omvendt   proportionalitet   geogebra   sildeben   powerpoint   

   Repetition....

Fra sektionen daglige opgaver

 

Repetition i 10. klasse

Når man skal til mundtlig prøve i 10. klasse, er der mange forskellige ting, som man skal have styr på. Læs din lærers pensumopgivelse. Den giver dig en fornemmelse for, hvad du skal kunne.

[redigér]Se eksempel på pensumopgivelse

[redigér]Gode råd

Mundtlig prøve gode råd

 

[redigér]Specielt 10. klasses stof

Af specielt 10. klasses stof vil jeg sige at

 1. Statistik med sumkurverkvartilsætobservationsdiagramboksplot
 2. Vækst, både fremadrettet og med tilbage regning se formler her
 3. Parabel, man skal kunne tegne en parabel - finde toppunkt kunne gøre rede for a, b og c's betydning for parablens udseende og placering.
 4. 2 ligninger med 2 ubekendte (Grafisk ligningsløsning), finde/beregne skæringspunkt mellem 2 funktioner
 5. x2 begrebet

Hvis man vil have over 7 i sin mundtlige prøve, bør der indgå elementer af ovenstående.

[redigér]9. klasses stof

Udover det specielle 10. klassesstof

 1. FunktionerLiniær funktionhyperbel. Herunder begreber som ligefrem proportional og Omvendt proportionalitet
 2. Ligninger
 3. Geometri
  1. Phytagoras
  2. areal og rumfang af diverse former og figurer
  3. Enhedsomregning
  4. Målestoksforhold
  5. Massefylde
  6. Vinkelsum
  7. formler
 4. Hastighed
 5. Timer og minutter
 6. Procentregning
 7. Perspektiv tegning
  1. Forsvindingspunkter
 8. Kombinatorik og Sandsynlighed
Links
http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/Repetition%20til%20et%2010-tal/146 
http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/Repetition%20til%20et%207-tal/147
http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/Repetition%20til%20et%204-tal/148


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae

Tags:

  

   Udvidet funktioner Udvidet funktioner....

emneopgaver

Udvidet funktioner Opgaver med svære funktioner.

Opgaven indeholder: - omvendt proportionalitet - 2 ligniger med 2 ubekendte (grafisk ligningsløsning) - vækst - stykvis liniær funktioner - 2. gradsfunktion - liniær funktion


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2014-02-13 af Morten Graae

Tags:

funktioner   2 ligninger   vækst   omvendt   stykvis funktioner   liniær funktion