Fart og hastighed ......

Eleverne skal selv lave en formel for at beregne hastighed.
Dette er meget svært for nogle, men via gruppearbejde får de
diskuteret
sig frem til en god løsning.

Fart og hastighed

 

 

 

 

 Eleverne får via egne opstillet formler en bedre læring. De elever der hurtig forstår opgaven lærer også ved at skulle videregive sin viden til de elever, der ikke er så hurtige. Bagefter er der nogle øvelsesopgaver i omregning af hastighed. God mulighed for at snakke om ligninger.

 

Læringsmål, vidensmål, færdighedsmål

MATEMATISKE KOMPETENCER:

Modellering

Eleven kan vurdere matematiske modeller.
Eleven har viden om kriterier til vurdering af matematiske modeller.
Eleven har viden om hele modelleringsprocesser
Eleven skal kunne forholde sig kritisk til den model de har lavet. 
Eleven skal kunne strukturere sine data
Eleven skal oversætte problemstillingen til en matematisk model.

Tal & Algebra

Formler og algebraiske udtryk:

Eleven kan sammenligne algebraiske udtryk.
Eleven har viden om regler for regning med reelle tal.

Geometri & Måling

Måling:

Eleven kan bestemme afstande med beregning.
Eleven kan vurdere usikkerhed i enkle målinger og beregninger af mål i omverdenen
Eleven har viden om metoder til afstandsbestemmelse.
Eleven har viden om anvendelser af målinger i omverdenen herunder med digitale værktøjer

LÆRINGSMÅL:

Eleven skal kunne opstille en matematisk model
Eleven skal kunne vurdere sin model og kunne omstille den til andre enheder efter behov.
Eleven skal kunne omregne mellem forskellige længde og tids enheder.

TEGN PÅ LÆRING:

Eleven har opstillet en korrekt formel for beregning af hastighed i m/s og km/t
Eleven kan omskrive mellem måleenheder
Eleven har viden om sammenhænge i enhedssystemet
Eleven kan udføre omskrivninger og beregninger med variable
Eleven har viden om metoder til omskrivninger og beregninger med variable, herunder med digitale værktøjer
Eleven kan se at hastighedens enhed afhænger af afstandenhed og tidsenehden
Eleven kan vurdere at hastighed for løb ikke må overskride en hvis størrelse i km/t.
Eleven kan altså vurdere sin model kritisk.

 

BEGREBSORD:

Eleven skal arbejde med følgende begrebsord:
Afstand, Længde, Tid, Min, Sek, Hastighed

ELEVFORUDSÆTNINGER:

Viden om længde og tid
Viden om brøker og division med brøker
Kendskab til enheder

EVALUERING:

Eleven skal vurdere sig selv i forhold til læringsmålet, kan de selv sætte ord på tegn på læring

MATERIALER OG STEDER:

Tidstager, kegler - en længde der kan måles på.

 


Download filer...

Fart og hastighed som wordfilSidst opdateret d. 2015-10-07 af MatematikbankenTags:

hastighed   praktisk   formel   funktioner   omvendt proportionalitet   fart   
Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Kommentar til denne opgave

Vi læser ikke disse kommentarer dagligt, har du spørgsmål om opgaven, så send venligst en mail på info@matematikbanken.dk