Kraacks formelsamling Excel kan bruges til at beregne mange ting
Tryk her vejledning

Tryk på overskriften for at folde ud og for at folde ind igen.

   2. gradsfunktioner....

Regneark omkring 2. gradsfunktioner.

Regnearket kan: Beregne støttepunkter Beregne diskriminant Beregne rødder / nulpunkter Beregne toppunkt Tegne funktioner finde skæringspunkter mellem flere funktioner Beregne areal under kurve


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Morten Graae

Tags:

  

   Andre Funktioner....

Regneark omkring andre funktioner end linieære eller parabler

Regnearket indholder følgende funktioner: Kvadratrods funktion Hyperbel Vækst 3. gradsfunktion Potens funk Trigonometri


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Arealer....

Excel: regneark der udregner arealer

I dette regneark er der arealformler for: Trekanter Cirkel Cirkelring Cirkeludsnit Ellipse Firkanter Trapez Parallogrammer. Overfladearealer af rumlige figurer findes under rumfang


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2007-05-24 af Peder Kraack

Tags:

  

   Økonomi....

Excel - Regneark om økonomi

I dette regneark findes noget om: Procentregning Simpel rente, beregning af antal dage Fremmed valuta Vækst Opsparing Lån Afbetaling


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Cirkelfigurer....

Beregning af alle mulige cirkeludsnit. Se excelark for nærmere uddybning.

Se grundsiden. Virkelig et ark! for den dygtige elev. Hvis eleven kan arbejde selvstændig, så er der god mulighed for fordybelse og mange aha oplevelser. Hvis eleven er lidt "matematik nørdet" så kan der være mange timers leg her!


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2009-05-03 af Morten Graae

Tags:

  

   Cirkeludsnit til kræmmerhus....

Kræmmerhus. Beregnning af radius, højde og areal af en kegle.

Ved hvilken vinkel bliver kræmmerhusets rumfang størst muligt?


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Faldloven....

Excel: Regneark der beregner i forhold til faldloven

Udfra tyngdeaccellerationen kan der beregnes strækningen, der er faldet i forhold til til tiden. Eller omvendt.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Kast med terninger....

Excel - Regneark der simulere 1000 kast med 1 eller 2 terninger.

Regnearket viser 1000 kast med 1 eller 2 terninger. Viser summen af 2 kast med diagram. Viser også produktet af 2 kast.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Kombinatorik....

Excel - Regneark der viser lidt om kombinatorik

Ordnet stikprøve / uordnet stikprøve. med eller uden tilbagelægning.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2008-03-12 af Peder Kraack

Tags:

  

   Koordinatsystemet....

Excel - Regneark omhandlende punkter i et koordinatsystem.

Finder funktionsforskrift for en linie der går gennem 2 punkter. Finder afstand fra punkt til en linie. Trekant i koordinatsystem Afstand mellem 2 punkter.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2009-05-03 af Peder Kraack

Tags:

  

   Lineære funktioner....

Excel - Regneark omkring linieærefunktioner.

Beregner: Støttepunkter Tegner linie - Finder afstand mellem punkt og linie Tegner 2 linier - beregner skæringspunkt. Beregner vinkel de skærer med. Tegner 3 linier - beregner skæringspunkter. Beregner Areal der fremkommer af de 3 skæringspunkter.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Møntkast....

Simulere møntkast en eller 2 mønter


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Negativ vækst....

Negativ vækst


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2008-03-04 af Morten Graae

Tags:

  

   Positiv vækst....

Positiv vækst


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2008-03-04 af Morten Graae

Tags:

  

   Rumfang....

Excel - Regneark der beregner diverse rumfang.

Dette regneark kan beregne følgende rumfang: Rumfang af en kasse Rumfang af en cylinder Rumfang af en kugle Rumfang af en Pyramide Rumfang af en Kegle Rumfang af Regulære polyedre Beregner af overflade areal af alle ovenstående.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Superellipse....

Excel - Regneark omrkring Superellipsen

Tegner Superellipsen Beregner støttepunkter for superellipsen


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Trekanter....

Excel - Regneark omkring trekanter

Beregninger med pythagoras Beregning af areal den. almindelige- og Herons formel Areal af en trekant i et koordinatsystem Vinkelberegning i en retvinklet trekant Beregning af medianernes og højdernes længe. Om- og indskreven cirkel


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags:

  

   Vinkelsum....

Excel - Regneark om diagonaler og vinkelsum.


Se mere om opgaven

Sidst opdateret d. 2006-11-08 af Peder Kraack

Tags: