HVILKE TERNINGER VIL DU SATSE PÅ?

Du har 2 røde terninger og 3 blå terninger
Du vinder med de røde terninger hvis de ikke viser det samme
Du vinder med de blå terninger, hvis bare to ud af tre blå terninger er ens.
Hvis både de blå og de røde terninger enten begge vinder, eller begge taber, så er det uafgjort
Hvad vil du satse en million på? De røde eller de blå terninger?

10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Finder sandsynligheden for at om blå eller rød vinder.

Hvem vinder Eksperimentiel antal Eksperimentiel andel %
Rød Vinder 16 40%
Blå Vinder 4 10%
Begge Vinder 20 50%

De første 40 kast ud af 40

Kast nr.

Blå Terning1 viser

Blå Terning2 viser

Blå Terning3 viser

Rød Terning1 viser

Rød Terning2 viser

Hvem vinder

13 2 1 5 5 Uafgjort
23 3 2 2 4 Uafgjort
34 2 6 2 4 Rød vinder
44 2 2 1 3 Uafgjort
54 3 2 2 5 Rød vinder
62 5 5 5 5 Blå vinder
73 1 1 4 6 Uafgjort
86 6 2 1 1 Blå vinder
95 5 3 5 6 Uafgjort
101 2 1 3 3 Blå vinder
114 1 6 6 2 Rød vinder
124 2 6 2 6 Rød vinder
135 5 6 5 2 Uafgjort
146 4 1 2 5 Rød vinder
152 6 3 4 4 Uafgjort
163 5 6 4 2 Rød vinder
173 1 2 2 6 Rød vinder
183 5 1 3 1 Rød vinder
191 1 5 1 6 Uafgjort
206 6 3 6 1 Uafgjort
211 2 1 4 6 Uafgjort
225 6 4 5 3 Rød vinder
235 1 3 1 2 Rød vinder
243 3 1 4 5 Uafgjort
251 4 5 5 5 Uafgjort
265 5 4 1 5 Uafgjort
275 2 6 5 6 Rød vinder
285 4 5 3 2 Uafgjort
291 2 2 4 2 Uafgjort
304 1 4 4 4 Blå vinder
313 4 2 2 3 Rød vinder
326 6 2 4 1 Uafgjort
336 2 2 6 1 Uafgjort
341 5 5 6 1 Uafgjort
356 1 3 2 5 Rød vinder
364 5 5 2 3 Uafgjort
373 4 1 4 6 Rød vinder
383 4 5 5 1 Rød vinder
395 4 3 1 4 Rød vinder
404 2 2 2 1 Uafgjort