HVILKE TERNINGER VIL DU SATSE PÅ?

Du har 2 røde terninger og 3 blå terninger
Du vinder med de røde terninger hvis de ikke viser det samme
Du vinder med de blå terninger, hvis bare to ud af tre blå terninger er ens.
Hvis både de blå og de røde terninger enten begge vinder, eller begge taber, så er det uafgjort
Hvad vil du satse en million på? De røde eller de blå terninger?

10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Finder sandsynligheden for at om blå eller rød vinder.

Hvem vinder Eksperimentiel antal Eksperimentiel andel %
Rød Vinder 15 37.5%
Blå Vinder 4 10%
Begge Vinder 21 52.5%

De første 40 kast ud af 40

Kast nr.

Blå Terning1 viser

Blå Terning2 viser

Blå Terning3 viser

Rød Terning1 viser

Rød Terning2 viser

Hvem vinder

16 5 4 1 1 Uafgjort
23 2 6 3 6 Rød vinder
36 4 3 3 2 Rød vinder
44 4 6 4 1 Uafgjort
53 2 2 3 3 Blå vinder
63 3 1 5 6 Uafgjort
72 4 5 5 5 Uafgjort
85 1 6 5 4 Rød vinder
95 4 1 2 1 Rød vinder
103 6 4 3 3 Uafgjort
114 5 5 6 2 Uafgjort
122 3 4 3 1 Rød vinder
134 4 4 2 3 Uafgjort
142 1 4 1 5 Rød vinder
151 6 3 2 2 Uafgjort
163 5 1 1 1 Uafgjort
174 4 6 2 4 Uafgjort
181 3 6 5 5 Uafgjort
196 2 3 4 4 Uafgjort
206 6 4 3 1 Uafgjort
213 4 6 5 6 Rød vinder
222 2 5 2 2 Blå vinder
235 5 6 5 1 Uafgjort
243 5 4 2 3 Rød vinder
253 2 5 6 5 Rød vinder
263 5 5 1 1 Blå vinder
275 3 5 5 2 Uafgjort
284 6 3 3 2 Rød vinder
295 1 1 4 5 Uafgjort
301 6 4 5 2 Rød vinder
311 1 4 6 6 Blå vinder
323 2 4 1 3 Rød vinder
335 5 6 4 3 Uafgjort
341 2 3 4 4 Uafgjort
354 2 5 4 5 Rød vinder
364 5 5 1 3 Uafgjort
376 2 3 4 1 Rød vinder
383 6 3 1 6 Uafgjort
395 6 5 4 3 Uafgjort
402 4 5 4 2 Rød vinder