HVILKE TERNINGER VIL DU SATSE PÅ?

Du har 2 røde terninger og 3 blå terninger
Du vinder med de røde terninger hvis de ikke viser det samme
Du vinder med de blå terninger, hvis bare to ud af tre blå terninger er ens.
Hvis både de blå og de røde terninger enten begge vinder, eller begge taber, så er det uafgjort
Hvad vil du satse en million på? De røde eller de blå terninger?

10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Finder sandsynligheden for at om blå eller rød vinder.

Hvem vinder Eksperimentiel antal Eksperimentiel andel %
Rød Vinder 14 35%
Blå Vinder 2 5%
Begge Vinder 24 60%

De første 40 kast ud af 40

Kast nr.

Blå Terning1 viser

Blå Terning2 viser

Blå Terning3 viser

Rød Terning1 viser

Rød Terning2 viser

Hvem vinder

16 1 6 5 2 Uafgjort
25 2 2 3 5 Uafgjort
32 2 3 5 4 Uafgjort
41 6 1 3 3 Blå vinder
53 2 6 3 1 Rød vinder
63 2 4 3 4 Rød vinder
76 3 2 2 4 Rød vinder
82 1 6 1 5 Rød vinder
92 3 1 5 5 Uafgjort
106 1 6 1 2 Uafgjort
116 6 4 4 5 Uafgjort
121 6 3 2 6 Rød vinder
132 6 5 4 4 Uafgjort
145 2 2 2 1 Uafgjort
156 1 2 6 5 Rød vinder
161 6 1 2 4 Uafgjort
175 6 6 1 4 Uafgjort
182 2 6 5 1 Uafgjort
192 4 4 5 6 Uafgjort
206 3 4 5 1 Rød vinder
215 3 1 2 4 Rød vinder
226 1 4 1 1 Uafgjort
234 1 4 4 6 Uafgjort
241 1 6 1 2 Uafgjort
251 1 2 2 3 Uafgjort
265 5 6 5 6 Uafgjort
271 2 1 5 5 Blå vinder
283 1 4 3 4 Rød vinder
295 5 1 2 3 Uafgjort
305 6 3 4 3 Rød vinder
314 6 3 3 3 Uafgjort
323 4 4 1 4 Uafgjort
333 2 4 3 6 Rød vinder
345 4 5 1 3 Uafgjort
353 5 5 5 6 Uafgjort
366 2 2 2 6 Uafgjort
376 1 6 5 2 Uafgjort
385 1 4 4 5 Rød vinder
393 1 5 4 1 Rød vinder
406 1 2 2 3 Rød vinder