Vækst...

Introduktion til vækst er bygget op således, at der veksles mellem forklaringer og opgaver, som eleven skal læse. Det er meningen, at eleven selv skal kunne sidde og arbejde sig gennem opgaverne.

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent som Word
Hent fil zip/excel     

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”

”Introduktion til vækst” er tænkt som en gennemgang af emnet vækst efter stoffet tidligere er gennemgået og skal repeteres. Hvis man har dygtige elever, kan man også bruge ”Introduktion til vækst” som første gennemgang af emnet, men det vil nok kræve en tæt kontakt mellem lærer og elever, således at eleverne kan få supplerende forklaringer til tekst og opgaver.Sidst opdateret d. 2017-03-27 af Matematikbanken.dk