Sumkurve med Boksplot...

Sumkurve og boksplot i samme diagram. GeoGebra