Sildeben ud fra graf i GeoGebra...

Video der viser hvordan man kan lavet et dynamisk sildeben ud fra en dynamisk funktion